Folketingskandidat for Liberal Alliance i Taastrup-kredsen

Nedenfor kan du læse mere om mine tre vigtigste mærkesager.

MERE FRIHED TIL BØRNEFAMILIERNE

Danmark er det land i Europa, hvor børn starter tidligst og også er længst tid i daginstitution. Og det er kun blevet værre af, at EU og et flertal i Folketinget har taget barselsorloven som gidsel i ligestillingens navn. Det bør ikke være politikerne, men familierne selv der bestemmer, hvordan de vil fordele barslen. Derudover skal det også være meget nemmere at hjemmepasse sine børn i stedet for at sende dem i en daginstitution, hvis man altså ønsker det. Og så skal det gøres meget nemmere for ildsjæle at åbne og drive private dagtilbud og friskoler. For jo flere valgmuligheder børnefamilierne har desto bedre valg kan de også træffe for deres børn.

ET STÆRKERE SUNDHEDSSYSTEM

Pengene skal følge patienten, som skal have frit valg til at kunne bestemme hvilket godkendt sygehus man vil behandles på, uanset om det er privat eller offentligt. Samarbejdet med private virksomheder i sundhedssystemet skal styrkes markant. Og så skal den store mængde af kontrol og unødvendigt papirarbejde fjernes, så det faglige personale får mere tid til at være sammen med patienterne. Vi skal tilbage til de gamle principper, hvor man værdsætter og har tillid til sundhedspersonalets individuelle ekspertise baseret på deres uddannelse, erfaring, empati og menneskekendskab.

BEDRE RAMMEVILKÅR FOR IVÆRKSÆTTERI

Iværksættere er med til at skabe nye teknologiske fremskridt, hvorved vores livskvalitet forbedres. Derfor skal det være nemmere og mere attraktivt at være iværksætter. Iværksætterskatten skal fjernes helt. Skatten på aktie- og kapitalindkomster skal ned og bundskatten skal sænkes markant. For ingen skal tvinges til at forsørge andre før de kan forsørge sig selv.