IVÆRKSÆTTER

Iværksættere er ildsjæle og mønsterbrydere, som forfølger deres drømme og står op hver morgen for at realisere dem. I foråret 2013 startede jeg software-firmaet Apiosoft på deltid og tog senere skridtet videre og forlod mit karriere-job hos Haldor Topsøe A/S i December 2014 for at blive iværksætter og investor på fuld tid.

POLITIKER

En dygtig politiker har en langsigtet vision for, hvor Danmark skal bevæge sig hen og står fast på sine værdier i medgang og i modgang. Jeg stiller op for Liberal Alliance til det kommende folketingsvalg i 2019, hvor jeg kæmper for at få det 2. mandat i Københavns Storkreds. Det er min vision, at gøre iværksætteri til en folkesag i Danmark.

INVESTOR

Succesfulde investorer går sammen med talentfulde teams af iværksættere og hjælper dem aktivt med at udvikle deres virksomhedsstrategier. Siden foråret 2013 har jeg indtil nu investeret i 7 startups. Jeg investerer oftest sammen med de 160 andre investorer fra Danish Business Angels (DanBAN).

MINE 6 MÆRKESAGER

Bedre rammevilkår for iværksættere

Jeg ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, er bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Jeg vil arbejde for at:

 • styrke et bachelorarbejdsmarked ved at gøre det mere attraktivt at tage arbejde efter endt bacheloruddannelse
 • gøre det lettere for nystartede virksomheder at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ved at ændre kravene til ansættelsesforhold og gøre det muligt at give en større del af lønnen i form af medejerskab (aktier og anparter) af virksomheden
 • gentænke fremdriftsreformen, så det bliver mere fleksibelt at kunne tage et studierelevant arbejde eller at starte egen virksomhed
01

Boligmarkedet skal dereguleres

Jeg vil sætte boligen fri, så danskernes behov for bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked, hvor der er så god en balance som muligt mellem udbuddet af boliger og efterspørgslen på boliger.

Jeg vil arbejde for at:

 • liberalisere lejeloven og fjerne loft for privat udlejning
 • reducere det samlede antal af almene boliger og fordele dem bedre
 • liberalisere planloven og lokalplaner (lokalt) med henblik på at fjerne kommunale krav såsom 95 kvm-reglen
02

Mere digitalisering og øget retssikkerhed

Danmark har brug for en ny IT-politik, som åbner dørene for disruption og sikrer danskernes retssikkerhed. Derudover mener jeg, at der skal være stærkere koordinering mellem den offentlig sektor og private virksomheder, øget IT-sikkerhed og bedre håndtering af borgeres data, og mere fokus på digitaliseringsorienteret lovgivning. Derudover skal vi sikre retten til privatliv og sætte en stopper for ulovlig overvågning.

Jeg vil arbejde for at:

 • den offentlige sektor overholder lovgivning om behandling af data og værne om borgernes privatliv samt håndhæve konsekvenser for direktioner i de enkelte myndigheder, hvis der konstateres brud på lovgivning
 • borgerne skal give aktivt samtykke for anvendelse af deres data til andet formål end disse oprindeligt var indsamlet til af det offentlige
 • offentlige udbud af IT-opgaver skal opdeles i mindre dele og udbydes ud fra princippet om at opnå bedst og billigst frem for i dag, hvor EU-udbudsloven generelt fortolkes meget strengere end nødvendigt når der udbydes IT-opgaver
 • at offentlige IT-systemer gradvist implementerer principperne bag privacy-by-design
03

Mere frihed, mindre formynderi

Grundloven har siden 1849 været den formelle ramme om vores demokratiske system. Det er her de fundamentale spilleregler i vores folkestyre er defineret. Grundloven sikrer vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed og vores  personlige frihed. Der er grund til at minde os selv og hinanden om, hvad det er for nogle frihedsrettigheder og værdier, vores land er bygget på. Især fra tid til anden, hvor vi må se i øjnene, at vores værdier er under pres fra ikke-demokratiske kræfter. Vi skal minde os selv og hinanden om, at friheden stopper der, hvor man skader andre. Hverken før eller efter.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne adfærdsregulerende og formynderiske afgifter på fx alkohol, cigaretter og sukker
 • rulle burkaforbudet tilbage
 • lovliggøre aktiv dødshjælp ved dødelig sygdom
 • indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn
 • legalisere alle former for narkotika
 • afskaffe værnepligten og indføre en frivillig ordning for militærtjeneste
04

Lavere skat

Danskerne er verdens hårdest beskattede folk. Jeg mener, at flid og dygtighed skal belønnes – ikke beskattes ekstra. Derfor foreslår jeg og Liberal Alliance, at man ikke skal betale indkomstskat af de først tjente 7.000 kroner om måneden, som kommer fra en arbejdsindkomst. Forslaget vil sikre, at danskerne får mulighed for at klare sig selv på et rimeligt niveau, før staten begynder at opkræve indkomstskat.

Jeg vil arbejde for at:

 • forhøje beskæftigelsesfradraget, så alle borgere i arbejde fremover ikke beskattes af de første 7.000 kr. de tjener om måneden
 • sænke selskabsskatten til 12,5%
 • fjerne arveafgiften
 • sænke skatten på kapitalindkomster til 22%, på niveau med Sverige og Storbritannien
05

En god infrastruktur

Den kollektive transport skal fortsat forbedres, men ikke på bekostning af privatbilismen. Jeg vil bekæmpe trængslen i byen og nedbringe partikelforureningen ved at forbedre fremkommeligheden. Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne registreringsafgiften, så flere danskere får råd til at købe en bedre og mere sikker bil
 • udbygge metroen i hovedstaden
 • sikre at vi altid vælger den bedste og billigste løsning når den kollektive transport udvides
06
Danny K. Malkowski

"Generelt trænger vi til langt mere frihed og mindre formynderi."

 • Feed
 • 6 dage siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Vi skal IKKE have en øremærket barsel til mænd! Og barselsorloven skal ikke gøres til et ligestillingsspørgsmål. Det må være op til de nybagte forældre selv, hvordan de vil fordele barselsorloven mellem sig - helt uden staten eller formynderiske politikere skal blande sig i det 💙💪
  Ingen øremærket barsel til mænd
  6 dage siden 4
  Du glemmer det vigtige. Fleksibiliteten skal være der, som du nævner, men som det er pt kan manden ikke få forældreorlov, hvis kvinden ikke vil overdrage noget af den til ham. Øremærk halvdelen til manden, men giv ham retten til at give noget eller det hele til kvinden, hvis de begge ønsker det sådan. Det er ligestilling.
  6 dage siden
  Jeg tror de færreste mødre ville tage på arbejde efter fødslen otte timer om dagen uden at barnet var i nærheden. Men ... det må de jo selv om. Det rager ikke mig.
  6 dage siden
  Jeg må jo have misforstået den her sætning. Beklager. "Men giv ham retten til at give noget eller det hele til kvinden, hvis de begge ønsker det sådan. Det er ligestilling.
  6 dage siden
  Jeg henviser til hans halvdel af orloven, hvor han så kan give hele sin andel til kvinden hvis de ønsker det, ligesom hun nu kan give ligeså stor andel af orloven til ham, hvis de ønsker det.
  6 dage siden
  Jeg forstår ikke din kommentar, Simon. Hvad refererer du til når du skriver om børnemishandling?
  6 dage siden
  Ja, og nogle vil nok også sige børnemishandling. Det er vist nok klogt at mor ammer sit barn. Men der er jo ministre, der har klaret den uden at sende faderen hjem.
  6 dage siden
  Hvad har det at gøre med mit svar?
  6 dage siden 2
  Så fordi din situation gør at du ikke behøver øremærket barsel, så mener du ikke at staten skal sikre retten for alle andre mænd? Jeg synes ærlig talt at det lyder en anelse selvisk og snævertsynet. Desuden fastholder det kvinder i en situation hvor de nærmest per automatik er tvunget til at acceptere dårligere løn- og pensionsforhold end mænd og derved modarbejder du reelt ligeløn. Hvis det er det du gerne vil, så sig det ligeud istedet for at prøve at retfærdiggøre at du forringer kvinders muligheder, det ville klæde dig.
  4 dage siden Danny Malkowski 1
  Mads Breum det er ikke det jeg gerne vil. Derfor er det heller ikke det jeg siger 🙂 Jeg tror vi alle ville bo i et endnu bedre samfund, hvis vi holdt op med at forvente det værste af hinanden og tillægge hinanden holdninger vi ikke har.
  2 dage siden Danny Malkowski
  Hvor taler jeg imod, at give mænd ret til barsel? Jeg mener, at begge forældre som udgangspunkt skal have lige meget ret til den del af barslen, der hedder forældreorlov. Men det er ikke det videoen handler om. Den handler om, at jeg ikke mener at man skal øremærke dele af barslen specifikt til mænd, så manden er tvunget til at tage den for at familien som helhed ikke mister retten til dele af barselsorloven. Dem som kæmper for øremærket barsel til mænd vil jo netop fratage faderen muligheden for at lade moderen tage mere af barslen, hvis det er det de vurderer er bedst for dem. Og det er da om noget at begrænse befolkningens valgfrihed. Det er min holdning. Derfor argumenterer jeg også for den. Hvad er din holdning?
  2 dage siden
  Danny Malkowski, du udtrykker i din video at du mener at alle har de samme muligheder som dig. Det er der mange der af den ene eller anden grund ikke har. Bl.a. på grund af at der ikke er lovgivning på området eller fordi lovgivningen ikke giver de samme rettigheder til alle. Når du taler imod at give mænd ret til barsel, taler du derfor også for at fastholde en praksis der opretholder ulighed mellem kønnene og begrænser en stor del af befolkningens valgfrihed. Hvis det ikke er din holdning, hvorfor argumenterer du så for den?
  5 dage siden 2
  Hørt. Øremærket barsel er statsformynderi
  6 dage siden 2
  Enig. De første 14 uger er iøvrigt øremærket kvinden. Dén øremærkning bør man fjerne...
  6 dage siden 2
  Du har en meget tålmodig forlovet, som hun står der med sin smukke mave 😉 Og jeg lever for kysset til sidst.
  Rigtig god fornøjelse med jeres nye titler og god fornøjelse med jeres valg af løsning 👍🏻
  5 dage siden 1
  Bvdr
  6 dage siden
  Jeg tror ikke mennesker kan håndtere al den frihed, Danny. Systemet ved altid bedst.
  6 dage siden
  HØRT! 💪🏻
  6 dage siden
  Helt enig. Bortset fra noget øremærket barsel til kvinden lige før og lige efter fødslen (da det kvinder som får bækkenløsning, amning osv), så må forældrene helt selv finde den bedste løsning
  6 dage siden 1
  Der ligger altså en (også sundhedsmæssigt begrundet) beskyttelse af barnet (og kvinden) i en kort øremærket barsel umiddelbart før og efter fødslen. Om det så lige skal være min. 10 eller 14 dage er måske ikke så vigtigt. Hvis man valgt at få et barn, så er det altså en række afsagn og forpligtelser, der følger med. Det virker på mig en kende tosset at ville have barn, men ikke ville tage fri nogle dage efter fødslen. Barnet og sundhed må her komme i første række. Iøvrigt er det en lidt akademisk og tosset diskussion, da mange børn og kvinder efter en fødsel er syge f.eks. gulsot eller kvinden skal sys, har fået kejsersnit, ømme ammebryster osv osv). Dér vil jeg godt gå på kompromis med de liberale frihedsprincipper og vægte nogle dage til kvinden de første dage
  6 dage siden
  Barslen efter fødslen bør ikke være øremærket. Jeg har svært ved at forestille mig, at særligt mange frivilligt vil gøre det anderledes, men der KAN være nogen, hvor det giver mening, at manden tager (dele af) de 14 uger. Derfor bør det være op til familien selv.
  5 dage siden
  ELSKER den måde, du siger “baarsel” på😍🤩
 • 1 uge siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  "Velfærd" er ikke bare en betegnelse for, hvor stor den offentlige sektor er og hvilke ydelser staten leverer til borgerne. Velfærd handler også om, hvor lykkelig den enkelte borger er. Men hvad der gør mig lykkelig gør måske ikke dig lykkelig. Derfor er skattelettelser også velfærd. For hvis staten tager færre af vores hårdt tjente penge fra os, så får vi mere frihed til selv at sammensætte vores liv som vi selv vil og bruge vores penge på det, som gør os selv og vores nærmeste lykkeligere 💪👨‍👩‍👧‍👦
  Skattelettelser er velfærd
  1 uge siden 4
  Rigtig god pointe med den hårde privatbeskatning under opstart af virksomhed. Den kender jeg selv. Privat gæld til hus og alle de andre tvungne skatter og afgifter gør jeg er nødt til at afsætte væsentligt mere til privatforbrug end jeg ellers ønskede. Det forsurer igen min virksomheds økonomi - og alle de gode værdiskabelser jeg gerne vil lave går bare meget langsommere at iværksætte.
  1 uge siden 1
  Skrid ud af mit feed!
  1 uge siden Danny Malkowski 2
  Et tip: Hvis du liker og kommenterer på flere ting du synes om frem for dem du ikke synes om, så får du helt automatisk flere ting i dit feed, som du synes om 😉
  1 uge siden Danny Malkowski 1
  Nej, jeg har betalt for mere synlighed for borgere i Storkøbenhavn som tidligere har liked og kommenteret på mine indlæg eller som normalt liker og kommenterer denne slags indlæg fra politikere, der minder om mig. Med andre ord: hvis du er træt af at modtage opslag fra liberale politikere, så lad være med at kommentere på deres indlæg. Eller bloker deres sider. Så vinder vi allesammen 🙂
  1 uge siden Danny Malkowski 1
  Du melder bare 🙂
  1 uge siden
  Thomas M. Balsløv det sjove ved dit udsagn er, at det i sig selv er barnagtigt 😂🤯🔫
  1 uge siden
  Thomas M. Balsløv det sjove ved dit udsagn er, at det i sig selv er barnagtigt 😂🤯🔫
  1 uge siden
  Danny Malkowski jeg kommenterer bogstaveligt talt aldrig på denne slags, da jeg ikke ønsker at bruge min tid på det. Har med vilje fravalgt politisk indhold i mit feed. Så enten er der noget galt med algoritmerne, eller også har du købt et andet produkt end det, du beskriver. I hvert fald finder jeg dine holdninger samfundsnedbrydende, og jeg ønsker dem ikke i mit feed. Hvis det sker igen, bliver det meldt til fb...
  1 uge siden
  Danny Malkowski du har jo betalt for, at jeg skal modtage din neoliberale samfundsnedbrydende og ulighedsfremmende propaganda. Så må du også regne med svar på tiltale.
  1 uge siden
  Bjørn.
  Er du 12 år?!
  1 uge siden 1
  Skat er tyveri!
  1 uge siden 1
  Helt enig 👍
  1 uge siden
  Velfærd er at alle har lige muligheder og at vi ikke har dårlig behandling af hjemløse, syge og gamle.
  Så kan du nok godt undvære din nr. 4 Ipad eller gå fra en 2,0 diesel engine til en 1.8. Du kan ikke være lykkelig vidende at hvis du betaler mindre i skat så har alle ikke længere lige muligheder og at vi ikke tager os godt af vores ældre.
  1 uge siden
  Skattelettelser så man kan tilkøbe sig noget rengøringshjælp.. jamen det er da også meget vigtigere end politi, skoler & hospitaler der fungerer 🙄
  1 uge siden
  Hekt enibg hvis det fra bunden af så folk på kh arbejdsløse mm får flere penge til sig selv hvis det gives til indkomster fra 0 til 240000 om året så go ide. Elleres ikke
 • 1 uge siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Vi politikere skal ikke underbygge innovation og teknologi med alle mulige særtilskud og ordninger! Det eneste vi skal gøre er, at afsætte langt flere penge på finansloven til grundforskning og ellers lade det være op til forskere og iværksættere selv, hvad de vil forske i og udvikle af teknologiske løsninger. Foruden det skal vi blande os mindre og i stedet ændre på rammerne i samfundet, gøre dem mere fleksible, så langt flere får mulighed for at kunne realisere deres drømme og udleve deres fulde potentiale i livet: - Vi skal fjerne uddannelsesloftet og ændre fremdriftsreformen, så den enkelte studerende får mere frihed til at sammensætte sin egen uddannelse og evt. tage et erhvervsrelevant job eller starte virksomhed ved siden af studierne - Vi skal sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, så vores iværksættere og vækstvirksomheder kan rekruttere de talenter de har brug for, uanset om de så kommer fra udlandet eller Danmark - Vi skal sænke skatten i bunden på arbejde, så ingen skal tvinges til at forsørge andre før de kan forsørge sig selv Det var mine primære budskaber igår, da jeg deltog i en debat hos IDA igår aftes om iværksætteri, trivsel, udlændinge og det globale arbejdsliv. Tak til de øvrige paneldeltagere Rolf Bjerre, Lars Arne Christensen og Mette Reissmann for en god debat.
  Vi politikere skal ikke underbygge innovation og teknologi med alle mu
  1 uge siden Lars Arne Christensen 1
  Selv tak Danny for stærk indsats også tak til et kompetent og veloplagt spørgende publikum fra IDA 💪
  1 uge siden Kenneth Skatka Hammer 1
  Gode punkter Danny 😉👍🏼
  1 uge siden 1
  Jo tak Danny, godt at være til debat med dig igen
 • 3 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Der bør indføres en bagatelgrænse for GDPR 🕵️‍♀️ GDPR forordningen, som trådte i kraft før sommerferien i år, er på mange måder et godt tiltag der beskytter borgernes privatliv og retten til deres egne data. Men for små virksomheder og frivillige foreninger kan den nye dataforordning blive et helvede at administrere. Det er nemlig ikke hensigtsmæssigt, når bestyrelsesmedlemmer i en fodboldklub for lilleputhold skal bruge tiden på, at håndtere både interne e-mails, sms’er og telefonnumre på forældre, som personfølsom data. Ligeledes giver det heller ikke mening, at en status på Olivers brækkede ben er en følsom oplysning, som klubben skal ud og købe et nyt IT-system for at diskutere. Unødvendigt bureaukrati er kvælende for initiativlysten hos frivillige og hos iværksætterne. Derfor bør man også genoverveje både antallet og definitionen af kategorier for personoplysninger under forordningen. Det har jeg skrevet om i Børsen i dag 🤘 Du kan læse indlægget i sin helhed via. dette link: https://borsen.dk/ny...437/artikel.html
  Der bør indføres en bagatelgrænse for GDPR 🕵️‍♀️GDPR f
  3 uger siden 6
  Altså, der er jo stort set ikke ændret noget ift. før. Forskellen er bare at det nu bliver håndhævet.
  3 uger siden 5
  Jeg syntes personligt at de cookie pop ups er for meget. Det er simpelthen så træls.
  3 uger siden 4
  GDPR er primært indført for at kunne slå f.eks. Facebook og Google oven i hovedet og udstikke enorme bøder til dem når EU mangler penge.  Det har INTET med fornuft at gøre.
  3 uger siden 2
  Igen et glimrende eksempel på tåbelige tiltag fra EU som gør livet surt i DK. Tænker ikke danske virksomheder havde udfordringer med disse ting før, men pga. Facebook og Google osv. så går alle i panik og der skal overreageres helt vildt :/
  3 uger siden 2
  Selvfølgelig har der været problemer med beskyttelsen af persondata, både i det private og det offentlige. Jeg kan i flæng nævne dengang Statens Seruminstitut kom til at sende et kinesisk visumbureau nogle ukrypterede DVD’er med en hel masse personoplysninger, Assens borgmesters indsigelse af den daværende persondataloven eller TDC’s registrering af deres mobilkunders lokationsdata. Og så skal vi jo ikke glemme at Facebook og co. også opererer herhjemme. GDPR er absolut en af EU’s bedre påfund. Men Danny har en rigtig god pointe i at der bør være en bagatelgrænse.
  3 uger siden 1
  Troels Mogensen Men den type fejl som Statens Seruminstitut lavede, ville stadig ske med nye GDPR regler, for det var heller ikke tilladt før. Det var en klokkeklar fejl. Det med Assens Borgmester eller TDC har jeg ikke hørt om. Men hvis Facebook og Google er problemet, så lav noget specifikt for dem, i stedet for at gøre livet surt for alle som Danny også så fint beskriver, så giver det ikke mening.
  3 uger siden 1
  Helt enig
  3 uger siden 1
  Er dette ikke snarere et argument MOD centrale regler? "Der er altså forskel på, hvad folk opfatter som vigtigt, og hvad der kan få langt større konsekvenser end den blotte personlige forlegenhed. Derfor er det ikke nogen dårlig idé at have regler."
  3 uger siden Danny Malkowski
  Jonas Herby Hov! Nej det er det ikke, Men kan se at jeg glemte et "Men.." før derfor. Så giver sætningen bedre mening.
  3 uger siden 1
  Danny Malkowski Aaahhh 😂 Så giver det bedre mening.
  3 uger siden
  Eller en waiverordning