IVÆRKSÆTTER

Iværksættere er ildsjæle og mønsterbrydere, som forfølger deres drømme og står op hver morgen for at realisere dem. I foråret 2013 startede jeg software-firmaet Apiosoft på deltid og tog senere skridtet videre og forlod mit karriere-job hos Haldor Topsøe A/S i December 2014 for at blive iværksætter og investor på fuld tid.

POLITIKER

En dygtig politiker har en langsigtet vision for, hvor Danmark skal bevæge sig hen og står fast på sine værdier i medgang og i modgang. Jeg stiller op for Liberal Alliance til det kommende folketingsvalg i 2019, hvor jeg kæmper for at få det 2. mandat i Københavns Storkreds. Det er min vision, at gøre iværksætteri til en folkesag i Danmark.

INVESTOR

Succesfulde investorer går sammen med talentfulde teams af iværksættere og hjælper dem aktivt med at udvikle deres virksomhedsstrategier. Siden foråret 2013 har jeg indtil nu investeret i 7 startups. Jeg investerer oftest sammen med de 160 andre investorer fra Danish Business Angels (DanBAN).

MINE 6 MÆRKESAGER

Bedre rammevilkår for iværksættere

Jeg ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, er bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Jeg vil arbejde for at:

 • styrke et bachelorarbejdsmarked ved at gøre det mere attraktivt at tage arbejde efter endt bacheloruddannelse
 • gøre det lettere for nystartede virksomheder at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ved at ændre kravene til ansættelsesforhold og gøre det muligt at give en større del af lønnen i form af medejerskab (aktier og anparter) af virksomheden
 • gentænke fremdriftsreformen, så det bliver mere fleksibelt at kunne tage et studierelevant arbejde eller at starte egen virksomhed
01

Boligmarkedet skal dereguleres

Jeg vil sætte boligen fri, så danskernes behov for bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked, hvor der er så god en balance som muligt mellem udbuddet af boliger og efterspørgslen på boliger.

Jeg vil arbejde for at:

 • liberalisere lejeloven og fjerne loft for privat udlejning
 • reducere det samlede antal af almene boliger og fordele dem bedre
 • liberalisere planloven og lokalplaner (lokalt) med henblik på at fjerne kommunale krav såsom 95 kvm-reglen
02

Mere digitalisering og øget retssikkerhed

Danmark har brug for en ny IT-politik, som åbner dørene for disruption og sikrer danskernes retssikkerhed. Derudover mener jeg, at der skal være stærkere koordinering mellem den offentlig sektor og private virksomheder, øget IT-sikkerhed og bedre håndtering af borgeres data, og mere fokus på digitaliseringsorienteret lovgivning. Derudover skal vi sikre retten til privatliv og sætte en stopper for ulovlig overvågning.

Jeg vil arbejde for at:

 • den offentlige sektor overholder lovgivning om behandling af data og værne om borgernes privatliv samt håndhæve konsekvenser for direktioner i de enkelte myndigheder, hvis der konstateres brud på lovgivning
 • borgerne skal give aktivt samtykke for anvendelse af deres data til andet formål end disse oprindeligt var indsamlet til af det offentlige
 • offentlige udbud af IT-opgaver skal opdeles i mindre dele og udbydes ud fra princippet om at opnå bedst og billigst frem for i dag, hvor EU-udbudsloven generelt fortolkes meget strengere end nødvendigt når der udbydes IT-opgaver
 • at offentlige IT-systemer gradvist implementerer principperne bag privacy-by-design
03

Mere frihed, mindre formynderi

Grundloven har siden 1849 været den formelle ramme om vores demokratiske system. Det er her de fundamentale spilleregler i vores folkestyre er defineret. Grundloven sikrer vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed og vores  personlige frihed. Der er grund til at minde os selv og hinanden om, hvad det er for nogle frihedsrettigheder og værdier, vores land er bygget på. Især fra tid til anden, hvor vi må se i øjnene, at vores værdier er under pres fra ikke-demokratiske kræfter. Vi skal minde os selv og hinanden om, at friheden stopper der, hvor man skader andre. Hverken før eller efter.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne adfærdsregulerende og formynderiske afgifter på fx alkohol, cigaretter og sukker
 • rulle burkaforbudet tilbage
 • lovliggøre aktiv dødshjælp ved dødelig sygdom
 • indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn
 • legalisere alle former for narkotika
 • afskaffe værnepligten og indføre en frivillig ordning for militærtjeneste
04

Lavere skat

Danskerne er verdens hårdest beskattede folk. Jeg mener, at flid og dygtighed skal belønnes – ikke beskattes ekstra. Derfor foreslår jeg og Liberal Alliance, at man ikke skal betale indkomstskat af de først tjente 7.000 kroner om måneden, som kommer fra en arbejdsindkomst. Forslaget vil sikre, at danskerne får mulighed for at klare sig selv på et rimeligt niveau, før staten begynder at opkræve indkomstskat.

Jeg vil arbejde for at:

 • forhøje beskæftigelsesfradraget, så alle borgere i arbejde fremover ikke beskattes af de første 7.000 kr. de tjener om måneden
 • sænke selskabsskatten til 12,5%
 • fjerne arveafgiften
 • sænke skatten på kapitalindkomster til 22%, på niveau med Sverige og Storbritannien
05

En god infrastruktur

Den kollektive transport skal fortsat forbedres, men ikke på bekostning af privatbilismen. Jeg vil bekæmpe trængslen i byen og nedbringe partikelforureningen ved at forbedre fremkommeligheden. Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne registreringsafgiften, så flere danskere får råd til at købe en bedre og mere sikker bil
 • udbygge metroen i hovedstaden
 • sikre at vi altid vælger den bedste og billigste løsning når den kollektive transport udvides
06
Danny K. Malkowski

"Generelt trænger vi til langt mere frihed og mindre formynderi."

 • Feed
 • 1 uge siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  I forrige uge bragte Politiken en artikel, hvor jeg selv og en række af eksperter kritiserede Socialdemokratiet for at nøle med at fjerne 95 kvm-reglen, som tvinger bygherrer til at bygge for store boliger i København. Liberal Alliance København har kæmpet for at fjerne reglen i nu snart 1½ år. Det medførte, at Frank Jensen skrev et modsvar i sidste uge, hvor han var ude med riven efter mig, men uden ellers at forholde sig til kritikken fra eksperterne. Jeg fastholder naturligvis kritikken - I kan læse min reaktion i debatindlægget nedenfor :)
  Svar til Frank Jensen: Socialdemokraterne holder stadig københavnerne for nar
  1 uge siden 13
  Danny lad nu være med at bruge fakta over for de røde. De ved jo ikke hvordan de skal forholde sig sandheden. Udover det så er den her og den forrige super godt skrevet
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Mange tak Kristian :)
  1 uge siden 3
  Er du sød ikke at kalde socialdemokraterne for røde - det har de ikke være i årevis ;)
  1 uge siden 1
  Berit Anita Andersen Sorry. Min fejl
  1 uge siden
  Lidt underlødig udtalelse. Fakta er jo åbenbart temmelig relativ alt efter hvillken side man ser en sag fra. Men lad os prøve at holde debatten, netop faktuel og saglig uden at sætte folk i en kasse, eller bruge stærkt følelsesladet sprog.
  1 uge siden 3
  Det er altid træls, når man bliver kaldt i sit bluff. Godt arbejde, bliv ved med det!
  1 uge siden 2
  Godt skrevet Danny👏💪
  1 uge siden 1
  Du, Danny: Når små lejligheder var gode nok til Anker Jørgensen og Inger, ikke? Hvorfor så ikke Frank Jensen og co,......... Du kan fortsætte aktivismen fra Borgbjergvej. Hvor Anker og Inger boede hele deres liv,.... Og samtidig konstatere at der faktisk er rigtig rart i Sydhavnen,... De supplerede så med en kolonihave, det var oprindeligt også for at få grøntsager på bordet, og senere sommerhuse, den generation af gamle arbejdere. Og socialdemokrater!
  1 uge siden
  Tak. I dag ligger der så et Pareto optimalt politisk forslag og skriger på den næste boligklumme: Hvorfor ikke 'gi'/tildele af de 'små' lejligheder i det ghettoiserede udkantskøbenhavn - og i betonen - små og/eller billige lejligheder til folk med fast ejendom UDEN for kbh; sommerhus eller, med tiden, et hus i udkantsdanmark; så vil man løse hele to-tre politiske problemer med ET smæk; og uden udgifter...
  1 uge siden 1
  Det er super, du holder fast i den her.  To noter til dit debat indlæg.  1. Det er vel alle slags bygherrer, og ikke blot private som vil kunne og ønske at bygge mindre boliger? 2. Større boliger er vel billigere pr. kvm, da det er køkken og bad, som koster mest i anlæg? Hvorfor tror du, S så dumstædigt holder fast i reglen?
  1 uge siden Danny K. Malkowski 6
  1. Reglen gælder for alle, ja. 2. Ja, pr. kvm er større boliger billigere :) Det er bl.a. derfor man ser, at flere unge er nødt til at flytte sammen i eks. 4- og 5-værelses lejligheder frem for at købe eller leje en mindre lejlighed selv. Og det er ikke hensigtsmæssigt. Mit bud er, at S holder fast i reglen, fordi S ønsker at fastholde brandet som arbejderklassens forkæmper. Hvis man giver sig på denne sag, som Liberal Alliance, jo har løftet, risikerer man jo at miste denne status fordi man så medgiver, at det er LA, som kommer med et forslag der skaber billigere og mindre boliger. i stedet forsøger man at forsinke beslutningen og begrave den i analyser, så det er S der kan stå som afsender på den endelige løsning :) Men om det er sandt aner jeg ikke. Jeg ville ønske at Frank Jensen selv ville komme med et ordentligt svar på, hvorfor han ikke får gjort noget ved det nu.
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Jeg kender ikke Ås officielle linje, men jeg husker, at du, Rolf Bjerre og vidst nok også Jakob Gorm var positive over for vores forslag. Det ville være super med noget opbakning fra den side :)
  1 uge siden 1
  Danny
  Ja, jeg hæfter mig også ved, at S intet konkret har at sige om begrundelsen for nøleriet.
  Dit bud lyder sandsynligt.
  Støtter Å dit forslag?
  1 uge siden 1
  Det er lidt sjovt at man har valgt Sluseholmen som stock foto, et sted hvor der mangler større lejligheder til de familier der gerne vil blive boende i København, her er så mange børnefamilier at skolen for længst er for lille.
  I min opgang bor minimum fire familier med 2 eller flere børn i lejligheder der knapt er 95 kvm brutto
  1 uge siden
  Personligt kan jeg godt forstå at private bygherrer ønsker at kunne bygge små boliger, for som jeg på din tidligere argumentation kan forstå, så er det også her den store avance ligger.
  Jeg personligt mener, vi skylder borgerne at sikre dem adgang til ordentlige boliger, og hvis prisen per m^2 for mellemstore boliger er mindre end for de små er det yderligere en gevinst for borgerne.
  Det er vigtigt, at der er boliger for familier og de er nok glade for at der boliger på 95 m^2 eller derover.
  Men ok, så står spørgsmålet tilbage, hvordan får vi efterspørgslen på de små boliger ned? Jeg vil tro det er svært at bygge sig ud af det. Men for hver bolig der bliver bygget, er der om ikke andet en bolig mere.  Det er dejligt, hvis det ligger LA på sinde at skabe billige og gode boliger til dem med lave og mellemstore indkomster.
  1 uge siden
  I den almene sektor stilles der krav, stadig, om at alt indvendigt skal rives ned - og erstattes af store lejligheder. Når der skal renoveres. Fordi socialdemokraterne har en snart 20 år gammel dagsorden om at tiltrække deres modelfamilie; 2 voksne og 2 indtægter,...
  1 uge siden
  Det handler om at flertallet af befolkningen i kbh er enlige - med eller uden børn. Og vi har absolut ikke brug for 95 kvm plus i kbh,...
  1 uge siden
  Ja, men nu hvor Mjølnerparken skal inddrages til ejerboliger, der meget snedigt skal renoveres for Landsbyggefondens midler, kommer der en hel del på markedet. Så er det nødvendigt?
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Der skal bygges boliger til knap 100.000 ekstra københavnere i 2027. Så det er på ingen måde nok :)
  1 uge siden
  Hvorfor fanden skulle jeg gide at læse dit sluddrr? Hvorfor fanden bruger du penge på at reklamere dirt tåbelige opslang for mig? Er du dum eller har du bare ALT for mange penge?
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Fordi jeg kan, Kasper :) Og fordi Facebook mener, at du passer ind i den målgruppe jeg booster ud til. Højst sandsynligt, fordi nogle af dine venner har interageret med min side på et tidligere tidspunkt (delinger, likes, kommentarer). Da du nu selv har valgt at udgyde din galle på min side ved at skrive ovenstående kommentar, vil Facebook højst sandsynligt nu tolke det som om, at du selv direkte er interesseret i mine opslag og du vil få dem oftere. Det er ikke mig, der målretter mine indslag til specifikke personer, men til en dynamisk målgruppe på 30-40.000 anonymiserede profiler i Storkøbenhavn. Læg sølvpapirshatten til side for en stund og blokér min side, hvis du er utilfreds med det. Fortsat god dag (y)
  1 uge siden
  Feank Jensen
  Hvar det ikke kunne bruges som justitsminister og ikke kunne blive formand for Socialdemokraterne, er han ikke ved at være så gammel at han snart forsvinder ud i glemslen,en.altid vil blive husket for lykkehjulet
 • 2 uger siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  Sundhed er og bliver den enkelte borgers eget ansvar. Derfor skal politikere ikke tvinge deres egne livsværdier ned over hovedet på borgerne ved at adfærdsregulere deres livsstil. Jeg vil til enhver tid kæmpe for andre menneskers ret til at ryge 10 smøger om dagen, selvom de ved, at der er en forhøjet risiko for at de måtte leve et kortere liv på grund af deres valg. Det skriver jeg lidt om i Berlingske i dag.
  www.b.dk
  2 uger siden 4
  Hvis så bare det kun handlede om, at livet bliver kortere, det er da det mindste af det!!! Det er da mere en masse år med sværd sygdom af forskellig slags, årene inden død!!! - det glemmer mange når de taler om usund livsstil, de nævner kun forkortet liv. Se på det med virkelighedens briller!
  1 uge siden
  Det opfattes meget subjektivt at have en forringet livsstil. Som en frø som koger langsomt
  2 uger siden 4
  Hvad med os som udsættes for tobaksrøg overalt, på gaden, på stationer? Det er ekstremt generende!
  2 uger siden 3
  Så længe det også er et ønske for dine børnebørn.
  2 uger siden Danny K. Malkowski 4
  Det er præcis som Benjamin skriver det :) Som far eller bedstefar vil jeg gøre mit for at oplyse mit barn eller barnebarn om konsekvenserne. Men det er stadig deres frie valg. Og sådan skal det også være.
  2 uger siden 3
  Danny K. Malkowski Sikke noget ævl. Vi skal da gøre det så svært som muligt, så de unge ikke får begyndt.
  2 uger siden 1
  Peter, sympatisk fyr du må være. Not!
  2 uger siden 1
  Er sikker på, at Danny også mener, at hans børnebørn skal have lov til, selv at bestemme over deres egen krop.
  2 uger siden 2
  VI jo alle sammen forskellige og har forskellige "behov" og uvaner, og det bør man jo ikke straffes eller mobbes for. Men hjælpes hvis man føler behovet for hjælpen. Så godt og dejligt indspark... "individuel frihed er vejen frem, bare andre ikke lider under din frihed"
  2 uger siden 2
  Systemet skal heller ikke uopfordret sende upassende forslag om at helbredsundersøgelser. De skulle hellere bare passe deres arbejde
  2 uger siden 2
  Hvordan med liberale og gøre som man vil, også at feks overvægtige der koster statskassen 10.000kr mere pr stk om året, men har samme skatte% som alle andre?  Jeg helt med på st folk skal gøre hvad de vil. For min skyld kan du fylde dig med heroin og romkugler dagen lang.  Problemet er for mig at den ret til at individet kan gøre hvad det vil, bliver jo ikke fuldt op af samme type ansvar når man lappes sammen. Så er man pludselig ikke et individ. Men en del af et fælleskab der nu skal hjælpe en.  Det ser jeg som lidt modstridende.  Er de liberale tilfredse med dette?  Det jo nemt at ville gøre hvad man vil når man ikke selv samler regningen op vil jeg mene.  Ser du også dette paradoks mellem individuelt Valg, men fælles ansvar for det valg? Og hvad gøres der ved dette hvis altså du anser det som problematisk?
  2 uger siden 2
  Forleden blev jeg mødt med beskyldninger om, at jeg fatshamer og udskammer overvægtige ved at have den tilgang til risikovillig livsstil. Omend det foregik i et feministisk segment, så er det da alarmerende at man er så faktaresistent at en overvægtige har større sundhedsmæssige skavanker og økonomiske omkostninger forbundet herved.
  2 uger siden 1
  Annika Skov det psykologiske der sker er virkelig spændende, og åbenlyst for en hver med omløb i hoved... det går sådan her.. person A laver sympatisk udmelding. feks 'ingen børn skal gå sultne i seng' en udmelding som 100% af enige i... dog er der nogle tekniske faktore forbundet med den påstand som ikke bare lige gør det så let som det er sagt.... hvis du så tager hul på den, så ser det ud som om du UNDERKENDER at børn ikke bør gå sultene i seng. men alt du kommer med faktisk blot er et svar til at den sætning er lettere sagt end gjort og den sætning har INGEN løsninger forbundet med sig.. men sig ikke det højt! for så er du et ondt menneske! ;) lidt ligesom dette 'folk på kontakt hjælp skal have flere penge, de får for lidt' så kunne svar til det være ' jeg forstår du er sympatisk i din holdning, men du er nød til at anderkende at ved at give folk en højere kontakt hjælp, så risikere vi at færre vil tage et arbejde?' HVOR ER DU USYMPATISK! vi er dårlige til at lytte. meget meget dårlig til det er min opfattelse. når snakken om noget bliver 'for' teknisk, så kan LANGT de fleste ikke være med. og derfor er politik og holdninger blevet reduceret til buzzwords, fordi meget få evner at sætte sig så meget ind i emnet, at det faktisk kan diskuteres på et teknisk plan, hvorimod folk hellere vil diskutere emner på et moralsk plan hvor man altid kan appelere til at dens modstander bare er usympatisk hvorimod det rigtige ord for det meste er ' mere nuanceret end jeg selv er'... fordi det er så langt de fleste kan være med. det synd, og farligt for vores demokrati er jeg helt sikker på. men selv at jeg siger dette vil pisse nogen af. men sandheden er bare at de fleste er alt for uoplyste om de fleste emner (også jeg selv) til at have en nuanceret snak om emnet. det letter bare at stille sig op og råbe 'ingen børn skal sulte!!!' well no shit. haha :D jeg mener at man er nød til at forstå og være oplyst om et problem, før man er i stand til at løse det på mest korrekte vis. Og jeg føler at denne holdning er oppe imod et kæmpe flertal i befolkningen der faktisk mener at følelser og lyst til at løse et problem er nok. jeg mener ikke gode intentioner er nok til at løse problemer, da jeg ved at gode intensioner ikke betyder at løsningen ikke kan gå galt på mange måder.. feks at forhøje folks kontakt hjælp, det ville venstrefløjen gøre af gode intensioner er jeg helt sikker på. det jeg føler de overser og faktisk er ligeglad med, er at den gode intention faktisk kan skade folk og holde folk på kontakthjælp fordi man giver incitament til ikke at arbejde.. men håber da du fik din pointe i gennem til feminitisk segment, og du ikke gik der fra som 'hende der hader fede mennesker'. siger du feks højt at for meget hjælp af nogen slags kan blive kontra produktivt og faktisk skade individet der får den 'hjælp', så er vi nød til at have en meget teknisk snak om hvornår den grænse går, og da det er svært, så det nemmere bare at kalde mig en usympatisk idiot der ikke tænker på andre end mig selv.. selvom det jo er så løgn som noget kan blive. min vilje til at sætte mig ind i problemerne og prøve at være nuanceret er NETOP fordi jeg går op i at prøve at finde frem til de bedste løsninger for folk. det har nogle bare svært ved at se.
  2 uger siden 1
  Det vil være fornuftigt hvis vi var i et ultra liberalt land. Fx staten/jeg skal betale for den samme uddannelse for ryger a og ikke ryger b. Ryger a bidrager mindre tilbage i kassen pga. forkortet levetid på arbejdsmarkedet. Den fede/overvægtige person koster også mere, da han også dør før og har flere hospitalsophold.
  1 uge siden
  “...friheden til at kunne vælge, hvordan vi selv vil leve vores liv”. Hm... For mange år siden, var det den ultimative frihed at have slaver eller skyde en blåhval. For få år siden talte man om friheden til at ryge hvor man ville. Fornyeligt om nogles frihed til at tvinge kvinder til at bære burka. På disse breddegradder kan vi ikke lide tanken om at spise intelligente eller nuttede dyr, og vi forsøger at forhindre andre kulturer i det. Jeg synes ikke det er mærkeligt, at nogle stiller spørgsmålstegn ved grænserne for “frihed”, når det gælder fortæring af lidt mindre intelligente eller nuttede dyr. Så længe frihed er på andres bekostning, er den uren og et rimeligt emne for diskussion. Hvis man ikke bryder sig om at diskutere det, er det måske fordi, der er noget om snakken.
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Jeg er i tvivl om, hvem du mener "andre" er. Er det dyrene eller? Jeg har ikke noget problem med at diskutere emnet. Jeg har et problem med, at andre via. tvang forsøger at bestemme hvordan jeg selv skal leve mit liv. Min nuværende roommate har selv været vegetar de sidste par år, fordi han selv gerne vil reducere sit CO2-udslip. Det har jeg kæmpe respekt for. Men han har også respekt for, at jeg ikke har lyst til at skære ned på mit kødforbrug af samme årsag. Han mener heller ikke, at jeg skal tvinges til det, blot fordi han selv vælger denne vej. Min forlovede går meget op i, at købe økologisk så snart det er muligt. Også det har jeg respekt for, selvom vi af og til diskuterer om det reelt er godt for klima, miljø, dyrevelfærd osv. :) Men derfor mener jeg heller ikke, at hun skal tvinges til at købe ikke-økologisk. Lige så vel som jeg ikke skal tvinges til at købe økologisk. Hverken via. forbud eller differentierede statspålagte afgifter. Det er den form for frihed jeg appellerer for.
  1 uge siden
  For en ordens skyld skal nævne, at jeg hverken er vegetar eller veganer, og at jeg forsøger at undgå at pådutte folk mine ideer.  Diskussionen drejer sig vel netop om, hvem/hvad man inkluderer i fællesbetegnelsen "andre", og det er her det bliver svært. Vi har "friheden" til at spise en grissebasse, fordi vi har magten til det, og fordi vi er ligeglade med, hvad den evt. måtte mene om det. Men er det frihed? Det var samme holdning der gjorde, at vi uden bekymring tog slaver. Idag har vi udvidet begrebet "andre" til at omfatte alle mennesker, men også bestemte dyr, og antallet af inkluderede arter vokser. Husker du f.eks. hestekødsskandalen, hvor tonsvis af godt kød blev smidt ud? Jovist var der noget med falsk varebetegnelse, men kødet fejlede ikke noget, så det var mest fordi, man pludselig syntes det var uetisk at spise hestekød. Min pointe er altså, at det eneste der er konstant, er forandringen, og at vi altid ser tilbage på os selv i fortiden som primitive. Så hvad er det vi gør idag, som vi i fremtiden vil kalde primitivt og uetisk? Men udover de etiske følehorn, er der fornuftsbaserede argumenter. En militant vegetar kan sikkert remse dem op i hundredevis, men jeg vil nøjes med at påpege, at et måltid kød kræver 20 gange så meget landbrugsjord som et måltid grønt. Så for at jeg kan få min hakkebøf i aften, så må regnskoven vige og prisen på mad stiger pga mangel på jord, så et barn i troperne må gå sulten i seng. Science fiction har også et bud. Hvis arter der har udviklet sig langt længere end vi ikke på et tidspunkt frasiger sig friheden til at spise hvad man har lyst til, så bliver vi til suppe for den første alien-race vi møder. 🙂
  2 uger siden
  Vi skal vel også kigge på folk der bestiger bjerge, dykker, løber maraton, står på ski osv. Det er farlige aktiviteter med mange skader. Så er der dem der elsker rødt kød og rødvin. Det er heller ikke godt. Hvem skal sætte grænserne og for hvem?
  1 uge siden
  Kan du så ikke kæmpe for at de ikke ryger andre folk op i hovedet også? Så længe folk ikke engang kan lade være med at ryge indenfor på stationener, eller tage basal hensyn, så er vi ikke engang i nærheden af at kunne diskutere totaløkonomien i det - hvilet i øvrigt er den primære årsag til at politikerne har sundhedsstrip - vi bruger vanvittigt mange penge på folks dårlige vaner med mad, drikke og tobak.  Frihed - med betalt af den enkelte. Og det er ikke hvad vi har i dag.
 • 4 uger siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  Jeg havde min debut på P1 Debat i dag, hvor jeg sammen med bl.a. DFUs Chris Bjerknæs debatterede public service og det frie valg af medieindhold. Lyt med i linket I første kommentar nedenfor, hvor jeg slår et slag for, at DR ikke længere skal have monopol på public service og at danskerne sagtens selv kan vurdere, hvad der er kvalitet uden at skulle få tvunget det ned i halsen af staten 😎
  Jeg havde min debut på P1 Debat i dag, hvor jeg sammen med bl.a. DFUs
  4 uger siden 2
  Rigtig godt gået!! Det var ikke ligefrem den mest neutrale studievært. ;)
  Der kom rigtigt mange gode pointer frem, og et par lidt verdensfjerne (host Zenia Stampe). Desværre kom I alt for sent ind på det jeg ser, som hele humlen i debatten, nemlig at Flow-tv er en døene platform, og DR, uanset fremtidig størrelse, skal tilpasses og fremtidssikres.
  4 uger siden Danny K. Malkowski 1
  Tak Jacob! Og helt enig mht. at fremtidssikre både DR og public service som helhed :)
  4 uger siden 2
  Egentlig ærgerligt at ingen tør sige, at DR ikke SKAL producere noget som helst. De må da producere lige præcis hvad de gerne vil have ud til borgerne. Men så må brugerne bare selv betale gildet, ligesom Netflix eller Information.
  4 uger siden 1
  Du. Vi har filmskabere og andre der SELV kan søge støtte,.... Hvorfor ikke gøre det på medieområdet; lade dygtige journalister - der har vist at de kan lave journalistik - få støttepakker med penge til backoffice etc; læs kunne købe sig ind på en hvilken som helst redaktion,..... Der er det ved journalistik, ordentlig journalistik, at der er ALTID nogen der bliver kede af det, krænkede og så videre,.... Så journalister er ikke verdens mest populære folkefag,......
  4 uger siden 1
  P.S. Morten Strunge, serieOpstarteren, er, lyder det til, den første der har fat i noget af det helt rigtige ift public service; at ha en joint platform hvorfra der betales til indholdsproducenter; også de store mediehuse,... Foreløbig ruller han den ud i udlandet...
  4 uger siden
  P.S. Tak for like. Der er lidt kæpheste i mit bagkatalog til dit baghovede - men det kan vel hamres ud til politiske programmer,..
  4 uger siden
  Vil det sige, at du ikke kender hverken TV2 eller Radio 24|7???
  4 uger siden Danny K. Malkowski
  Lyt meget gerne til udsendelsen Johs, hvis der stadig måtte være noget som man kunne være i tvivl om, tager jeg gerne en uddybende debat om det :)
  4 uger siden Danny K. Malkowski
  Jo, hvad er din pointe?
  4 uger siden 3
  Også et typisk "Jeg er en forurettet borger og vil gerne brokke mig, men gider ikke sætte mig ind i, hvad det er jeg brokker mig over"-kommentar, som ikke øger nogens lyst til at diskutere, Johs ;)
  4 uger siden
  Et rigtigt politikersvar, der ikke øger min lyst til at lytte til udsendelsen.
  4 uger siden
  Du skriver, at DR ikke længere skal have monopol....
  4 uger siden
  Bare rolig, ingen hører P1 ❤️
 • 4 uger siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  Jeg fortsætter kampen for gennemsigtighed når det gælder brugen af skatteborgernes penge. Fra Altinget.dk:  "Jeg håber, alle kan se ideen i folkeoplysning, uanset om man går ind for at hæve eller sænke skatten. Når det er sagt, så savner jeg en principiel diskussion om, hvad vi som borgerne får for pengene. Ved vi reelt, hvad de enkelte velfærdsydelser koster, og står prisen mål med kvaliteten? Får vi nok for pengene? Det er kun den enkelte borger, der kan tage stilling til det. Derfor mener jeg, at pengene og den beslutningskompetence i langt højere grad skal tilbage til borgerne. Som borgere i dette land ved vi som sagt ikke, hvad vores velfærd koster. Det er et demokratisk problem. Og det er politikernes opgave at rette op på det. På samme måde som at det er politikernes ansvar at sikre det, jeg mener bør være en rettighed i et moderne demokrati, nemlig at vi som borgere kan få indblik i, hvad vores skattekroner bliver brugt til".
  LA-kandidat: Borgerne har ret til at vide, hvad skattekronerne bruges på
  4 uger siden 3
  Det ville næsten være nemmere at fjerne skatten. Så ville vi være ude over dét problem. ;)
  4 uger siden 1
  Når man snupper andres penge, så er det da det mindste kan kan gøre, at informere dem om hvad man spendere dem på 😅. Godt gået!
  4 uger siden
  Overflødigt bureaukrati.
  Et link til Finansloven er rigeligt.
  4 uger siden 8
  Gu' er det ej. Når staten krasser så mange penge ind, og bruger dem på hvem ved hvad, så har vi, som borgere, krav på at få fremvist en struktureret oversigt, der giver os en hurtig, overskuelig og retvisende indsigt i, hvordan og hvorledes midlerne bliver prioriteret og spenderet.
  4 uger siden 4
  Et link til finansloven svarer til, at jeg forklarer software til folk ved at starte med, hvordan en compiler fungerer.
  Det er en meget dårlig idé, med mindre jeg vil køre folk trætte, så de ikke opdager, at jeg har lavet et elendigt stykke arbejde.
  4 uger siden
  Ja. 🙂
  4 uger siden
  Alexander Friborg Og vil du så mene, at du har indsigt nok til at se om aktiviteterne er pengene værd? Eller vil det blot blive (endnu) en diskussion om, at hvis man ikke selv bruger noget, så vil man ikke være en del af at betale det.
  Tror I virkelig, at der er ret mange, som kan gennemskue de helt overordnede samfundsmæssige konsekvenser - positivt såvel som negativt - ved at justere på de enkelte ydelser?
  4 uger siden
  Kan jeg få dig til at bookmarke ordet 'borgerrum',..... Styrk borgernes rum til selv at definere hvad de har brug for,..
  4 uger siden
  Tænk hvis folk ku trække nødvendig hjælp fra i skat..... SÅ var der borgerrum...
  4 uger siden
  Ord skaber det de benævner,..... Så når vi har et stort socialt væsen, hvor der end ikke er PLIGT og PROCEDURE for spørge borgerne hvad de selv mener, når der e.g. er p 50 undersøgelser om børns trivsel,..... så ender man med ret dyre og ret dårlige foranstaltninger....
  4 uger siden
  Her er et gratis valgslogan til dig. Liberal Alliance, partiet der går ind for et større bureaukrati 👊🏻
  4 uger siden
  Det her er en udemærket oversigt til dem der er interesseret:
  https://www.facebook...0154357276268533 Direkte link til oversigten: http://52.59.14.148:10000/ Jeg har dog svært ved at se, at sådan en oversigt på årsopgørelsen ikke bare vil medføre, at borgerne i højere grad vil brokke sig over, at de betaler til områder som de ikke selv direkte bruger.