IVÆRKSÆTTER

Iværksættere er ildsjæle og mønsterbrydere, som forfølger deres drømme og står op hver morgen for at realisere dem. I foråret 2013 startede jeg software-firmaet Apiosoft på deltid og tog senere skridtet videre og forlod mit karriere-job hos Haldor Topsøe A/S i December 2014 for at blive iværksætter og investor på fuld tid.

POLITIKER

En dygtig politiker har en langsigtet vision for, hvor Danmark skal bevæge sig hen og står fast på sine værdier i medgang og i modgang. Jeg stiller op for Liberal Alliance til det kommende folketingsvalg i 2019, hvor jeg kæmper for at få det 2. mandat i Københavns Storkreds. Det er min vision, at gøre iværksætteri til en folkesag i Danmark.

INVESTOR

Succesfulde investorer går sammen med talentfulde teams af iværksættere og hjælper dem aktivt med at udvikle deres virksomhedsstrategier. Siden foråret 2013 har jeg indtil nu investeret i 7 startups. Jeg investerer oftest sammen med de 160 andre investorer fra Danish Business Angels (DanBAN).

MINE 6 MÆRKESAGER

Bedre rammevilkår for iværksættere

Jeg ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, er bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Jeg vil arbejde for at:

 • styrke et bachelorarbejdsmarked ved at gøre det mere attraktivt at tage arbejde efter endt bacheloruddannelse
 • gøre det lettere for nystartede virksomheder at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ved at ændre kravene til ansættelsesforhold og gøre det muligt at give en større del af lønnen i form af medejerskab (aktier og anparter) af virksomheden
 • gentænke fremdriftsreformen, så det bliver mere fleksibelt at kunne tage et studierelevant arbejde eller at starte egen virksomhed
01

Boligmarkedet skal dereguleres

Jeg vil sætte boligen fri, så danskernes behov for bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked, hvor der er så god en balance som muligt mellem udbuddet af boliger og efterspørgslen på boliger.

Jeg vil arbejde for at:

 • liberalisere lejeloven og fjerne loft for privat udlejning
 • reducere det samlede antal af almene boliger og fordele dem bedre
 • liberalisere planloven og lokalplaner (lokalt) med henblik på at fjerne kommunale krav såsom 95 kvm-reglen
02

Mere digitalisering og øget retssikkerhed

Danmark har brug for en ny IT-politik, som åbner dørene for disruption og sikrer danskernes retssikkerhed. Derudover mener jeg, at der skal være stærkere koordinering mellem den offentlig sektor og private virksomheder, øget IT-sikkerhed og bedre håndtering af borgeres data, og mere fokus på digitaliseringsorienteret lovgivning. Derudover skal vi sikre retten til privatliv og sætte en stopper for ulovlig overvågning.

Jeg vil arbejde for at:

 • den offentlige sektor overholder lovgivning om behandling af data og værne om borgernes privatliv samt håndhæve konsekvenser for direktioner i de enkelte myndigheder, hvis der konstateres brud på lovgivning
 • borgerne skal give aktivt samtykke for anvendelse af deres data til andet formål end disse oprindeligt var indsamlet til af det offentlige
 • offentlige udbud af IT-opgaver skal opdeles i mindre dele og udbydes ud fra princippet om at opnå bedst og billigst frem for i dag, hvor EU-udbudsloven generelt fortolkes meget strengere end nødvendigt når der udbydes IT-opgaver
 • at offentlige IT-systemer gradvist implementerer principperne bag privacy-by-design
03

Mere frihed, mindre formynderi

Grundloven har siden 1849 været den formelle ramme om vores demokratiske system. Det er her de fundamentale spilleregler i vores folkestyre er defineret. Grundloven sikrer vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed og vores  personlige frihed. Der er grund til at minde os selv og hinanden om, hvad det er for nogle frihedsrettigheder og værdier, vores land er bygget på. Især fra tid til anden, hvor vi må se i øjnene, at vores værdier er under pres fra ikke-demokratiske kræfter. Vi skal minde os selv og hinanden om, at friheden stopper der, hvor man skader andre. Hverken før eller efter.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne adfærdsregulerende og formynderiske afgifter på fx alkohol, cigaretter og sukker
 • rulle burkaforbudet tilbage
 • lovliggøre aktiv dødshjælp ved dødelig sygdom
 • indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn
 • legalisere alle former for narkotika
 • afskaffe værnepligten og indføre en frivillig ordning for militærtjeneste
04

Lavere skat

Danskerne er verdens hårdest beskattede folk. Jeg mener, at flid og dygtighed skal belønnes – ikke beskattes ekstra. Derfor foreslår jeg og Liberal Alliance, at man ikke skal betale indkomstskat af de først tjente 7.000 kroner om måneden, som kommer fra en arbejdsindkomst. Forslaget vil sikre, at danskerne får mulighed for at klare sig selv på et rimeligt niveau, før staten begynder at opkræve indkomstskat.

Jeg vil arbejde for at:

 • forhøje beskæftigelsesfradraget, så alle borgere i arbejde fremover ikke beskattes af de første 7.000 kr. de tjener om måneden
 • sænke selskabsskatten til 12,5%
 • fjerne arveafgiften
 • sænke skatten på kapitalindkomster til 22%, på niveau med Sverige og Storbritannien
05

En god infrastruktur

Den kollektive transport skal fortsat forbedres, men ikke på bekostning af privatbilismen. Jeg vil bekæmpe trængslen i byen og nedbringe partikelforureningen ved at forbedre fremkommeligheden. Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne registreringsafgiften, så flere danskere får råd til at købe en bedre og mere sikker bil
 • udbygge metroen i hovedstaden
 • sikre at vi altid vælger den bedste og billigste løsning når den kollektive transport udvides
06
Danny K. Malkowski

"Generelt trænger vi til langt mere frihed og mindre formynderi."

 • Feed
 • 1 uge siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Ja, illoyalitet bør straffes. Derfor bør Lars Løkke Rasmussen heller aldrig kunne blive statsminister igen på mandater fra LA og C når han i slutningen af valgkampen udviste illoyalitet overfor de borgerlige partier ved at gøre et SV-samarbejde til sin 1. prioritet.
  Ja, illoyalitet bør straffes. Derfor bør Lars Løkke Rasmussen helle
  1 uge siden 6
  Undskyld mig, skal vi ikke lade være med, at blande os i andre partiers interne forhold. Jeg vil i hvert fald gerne undvære, at andre blander sig i LA interne forhold.
  1 uge siden
  Jens Christian Pedersen netop. Som opslaget skriver, skal LA også straffe iloyalitet.
  1 uge siden 4
  Visse vasse. Politik er at søge størst mulig indflydelse. Og det gjorde LA ifm regeringsdeltagelse ( muligvis en forkert beslutning) og det gjorde Løkke med sit forsøg på SV regering
  1 uge siden 6
  Politik handler om at gennemføre sin politik. Hvis Venstre er Socialdemokrater, har du selvfølgelig ret.
  1 uge siden
  Finn Birkjær og der har LLR brændt broen til sit drømmejob.
  1 uge siden 2
  Marrakech...
  1 uge siden 2
  Lad os nu fokusere på egen politik og visioner, i stedet for personfnidder hos beslægtede partier. Der udover er der behov for en liberal opposition til det socialistiske flertal, især nu hvor Venstre og DF er lukket ned i internt fnidder...
  1 uge siden 2
  Enig med Finn. At søge at danne regering af de største partier hen over midten ville måske være det bedste for Danmark. Det ville være sundt med et regulært flertal i en regering....
  1 uge siden
  🙌
  1 uge siden
  Nemlig! 👍
  1 uge siden
  Lykke anså vel en SV regering som eneste mulighed for at bevare indflydelse, og det er vel bedre at have lidt indflydelse end ingen indflydelse. Hvis LA blev inviteret til at få noget indflydelse og trække en S regering i en mere hensigtsmæssig retning, så jeg da nødigt at man forspildte denne mulighed fordi man føler sig forpligtet til at afskrive eventuelle samarbejdspartnere fordi de ikke tidligere har været en del af alliancen. LA og Venstre er allierede til andre alliancer giver mening, de er ikke blodbrødre, det er i hvert fald sådan jeg umiddelbart ser det.
  1 uge siden
  Ja undskyld mig, men skal man ikke feje for egen dør først? Det stunt Henrik Dam lavede mod Anders var også meget illoyalt. Siger det bare....
  1 uge siden
 • 7 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Når virkeligheden rammer borgerne og de ser hvad løfterne fra EL, SF og S under valgkampen resulterer i efterfølgende..
  Når virkeligheden rammer borgerne og de ser hvad løfterne fra EL, SF
  7 uger siden 2
  Men uden kød 😀
  7 uger siden 2
  Kan du nå at ta' et billede af statskassen inden weekenden – så vi kan huske, hvordan den så ud? 📸💰💭
  7 uger siden 1
  Der var blå blok ikke et hak bedre for 4 år siden Danny 🙂 Valgløfter er ligesom en prut: de larmer når de dukker frem, de bliver hængende lidt i luften og til sidst er de borte med blæsten.
  7 uger siden
  måske du bør fjerne osten, samt tage en stor bid af bollen, for at få et retvisende billede.
  7 uger siden
  Så tyveriet igang igen 🙄
  7 uger siden
  Socialister er jo ikke så intelligente. Ellers vidste de jo godt det de går og laver er helt galt 🤣🤣🤣 så hvad forventer du? 🤷🏻‍♂️
  7 uger siden
  Je suis Arne
  7 uger siden
  Hey?! Shamer du nu på coinoffers!? 😛
  7 uger siden
  Det er måske lidt ligesom LA's topskattelettelser ved forrige valg.. 😉
  7 uger siden
  Danskerne blev lovet af Socialdemokratiet at befolkningsudskiftningen skulle stoppe - det glemte Mette F. meget hurtigt. Nu åbnes sluserne igen, og heldigvis er medierne på den nye regerings side, så løftebrud og den slags er fuldstændigt ligegyldigt.
  7 uger siden
  Simon Riedel, alle danskere er indvandrere eller efterkommere.
  Hvor mange generationer skal man kunne bevise sit ophav for ikke at blive regnet med som udskiftere🤔
  7 uger siden
  Simon Riedel
  Nu har jeg ikke selv stemt rødt, men det var altså ikke det der blevet lovet.
  De sagde de ville fortsætte samme udlændigepolitik, dog ville man kigge på om der ikke ville være plads til kvoteflygtninge. Altså max 500 mennesker om året, som du så vælger at kalde befolkningsudskiftning 😂
  7 uger siden
  Det der med befolkningsudskiftningen er en myte. Selv med høj indvandring kommer de etniske danskere ikke i mindretal indenfor mindst 100 år. Mette Frederiksen lovede at fortsætte en stram indvandringspolirik, og det har hun også holdt. Det er kun nogle få umenneskelige fremmedfjendske tiltag hun fjerner, hun er ikke igang med at lade en flodbølge af indvandrere komme til landet.Bortset fra at resten af rød blok og radikale ikke har samme tilgang, de har ikke lovet noget med stram indvandringspolitik.
 • 8 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Den senest indgåede "forståelse" blandt venstrefløjen er omtrent lige så ambitiøs som et åbent brev til julemanden. Det er ikke svært at blive enige om, hvad man ønsker sig. Det svære er, at blive enige om hvordan man betaler regningen for julegaverne.
  8 uger siden 1
  Tja. Man kunne jo starte med at rulle samtlige topskattelettelser tilbage. Så er der, mig bekendt, allerede 21 milliarder i kassen.
  8 uger siden Danny Malkowski 2
  Og hvordan sikrer mindre ulighed finansiering til ønskesedlen?
  8 uger siden Danny Malkowski 2
  Korrekt. Men det er ikke topskattelettelser. Det er f. eks. lettelser af afgifter på erhvervslivet, fødevarer, biler, mv. S har iøvrigt selv stemt for mere end en tredjedel af dem.
  8 uger siden Danny Malkowski 2
  Det var så 30 mio. kr. Nu mangler du kun 9.770 mio. kr.
  8 uger siden 7
  Frederic Dalgård hvilke topskattelettelser? De eneste topskattelettelser der er blevet foretaget de sidste 8 år er dem, som S selv gennemførte under Thorning.
  8 uger siden 3
  Frederic Dalgård Øget topskat giver færre penge i statskassen. Så der vil være mindre at gøre godt med til alle projekterne.
  8 uger siden
  Pas. Det må der være nogle klogere hoveder end jeg, som kan finde løsninger på. Men at mindske ulighed er sådan set også et mål i sig selv, hvis man ønsker et nogenlunde homogent og sammenhængende samfund.
  8 uger siden
  Lasse Grosbøl måske. Men det mindsker uligheden.
  8 uger siden
  Danny Malkowski men jeg kan da komme med et lynhurtigt forslag. Lystbådsejerne fik en tåbelig skattelettelse sidste gang der blev forhandlet. Den kunne man i hvert fald starte med at rulle tilbage.
  8 uger siden
  Danny Malkowski ah. My bad. Har måske bare fået den ide at det var topskattelettelser det hele fordi LA snakker om dem så ofte 😄
  8 uger siden
  Danny Knudsen Malkowski jeg mindes da eller noget med 21 pokaler til den herre Samuelsen, 1 pr milliard i skattelettelse.
  8 uger siden 1
  Det er ikke svært og betale regninger med andre’s penge, det kan selv den nye røde regering finde ud af 👍
  8 uger siden
  Spot on Danny, de har bundet MF til masten, det skal nok bliver underholdende, hvis en S mindretals regering med mange flertals kombi muligheder arbejder sammen med andre partier end sit "parlamentariske grundlag".
  8 uger siden
  Jamen de røde har jo være artige, så regningen er jo betalt 😉😂
  8 uger siden
  Den er de enige om, det er den nye blå regering efter næste valg der skal rydde op og gøre det giga minus til et lille plus 😳
  8 uger siden 1
  Frederic Dalgård De videreførte jo også den tidligere regerings økonomiske politik - det stod sort på hvidt. Nu er der en flok total økonomisk uansvarlige partier med til at skrive ønskelisten - så vi må forvente det stikker helt af. Desuden er Mettes største forbillede Anker Jørgensen - manden som finansierede Danmark for lånte penge.
  8 uger siden
  Frederic Dalgård jeg skrev intet om den tidligere røde regering, blot om den kommende/nuværende... Men man læser hvad man vil læse😉
  8 uger siden
  Anja Ranthe Thomas mon dog. Den tidligere røde regering efterlod sig et ganske fint regnskab.
  8 uger siden
  00'ernes blå regeringer var eksperter i at forspilde gode tider og forværre dårlige tider. At gøre intet havde været at foretrække. Vi bør lade en kanin lede landet - den gør mindre skade.