IVÆRKSÆTTER

Iværksættere er ildsjæle og mønsterbrydere, som forfølger deres drømme og står op hver morgen for at realisere dem. I foråret 2013 startede jeg software-firmaet Apiosoft på deltid og tog senere skridtet videre og forlod mit karriere-job hos Haldor Topsøe A/S i December 2014 for at blive iværksætter og investor på fuld tid.

POLITIKER

En dygtig politiker har en langsigtet vision for, hvor Danmark skal bevæge sig hen og står fast på sine værdier i medgang og i modgang. Jeg stiller op for Liberal Alliance til det kommende folketingsvalg i 2019, hvor jeg kæmper for at få det 2. mandat i Københavns Storkreds. Det er min vision, at gøre iværksætteri til en folkesag i Danmark.

INVESTOR

Succesfulde investorer går sammen med talentfulde teams af iværksættere og hjælper dem aktivt med at udvikle deres virksomhedsstrategier. Siden foråret 2013 har jeg indtil nu investeret i 7 startups. Jeg investerer oftest sammen med de 160 andre investorer fra Danish Business Angels (DanBAN).

MINE 6 MÆRKESAGER

Bedre rammevilkår for iværksættere

Jeg ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, er bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Jeg vil arbejde for at:

 • styrke et bachelorarbejdsmarked ved at gøre det mere attraktivt at tage arbejde efter endt bacheloruddannelse
 • gøre det lettere for nystartede virksomheder at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ved at ændre kravene til ansættelsesforhold og gøre det muligt at give en større del af lønnen i form af medejerskab (aktier og anparter) af virksomheden
 • gentænke fremdriftsreformen, så det bliver mere fleksibelt at kunne tage et studierelevant arbejde eller at starte egen virksomhed
01

Boligmarkedet skal dereguleres

Jeg vil sætte boligen fri, så danskernes behov for bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked, hvor der er så god en balance som muligt mellem udbuddet af boliger og efterspørgslen på boliger.

Jeg vil arbejde for at:

 • liberalisere lejeloven og fjerne loft for privat udlejning
 • reducere det samlede antal af almene boliger og fordele dem bedre
 • liberalisere planloven og lokalplaner (lokalt) med henblik på at fjerne kommunale krav såsom 95 kvm-reglen
02

Mere digitalisering og øget retssikkerhed

Danmark har brug for en ny IT-politik, som åbner dørene for disruption og sikrer danskernes retssikkerhed. Derudover mener jeg, at der skal være stærkere koordinering mellem den offentlig sektor og private virksomheder, øget IT-sikkerhed og bedre håndtering af borgeres data, og mere fokus på digitaliseringsorienteret lovgivning. Derudover skal vi sikre retten til privatliv og sætte en stopper for ulovlig overvågning.

Jeg vil arbejde for at:

 • den offentlige sektor overholder lovgivning om behandling af data og værne om borgernes privatliv samt håndhæve konsekvenser for direktioner i de enkelte myndigheder, hvis der konstateres brud på lovgivning
 • borgerne skal give aktivt samtykke for anvendelse af deres data til andet formål end disse oprindeligt var indsamlet til af det offentlige
 • offentlige udbud af IT-opgaver skal opdeles i mindre dele og udbydes ud fra princippet om at opnå bedst og billigst frem for i dag, hvor EU-udbudsloven generelt fortolkes meget strengere end nødvendigt når der udbydes IT-opgaver
 • at offentlige IT-systemer gradvist implementerer principperne bag privacy-by-design
03

Mere frihed, mindre formynderi

Grundloven har siden 1849 været den formelle ramme om vores demokratiske system. Det er her de fundamentale spilleregler i vores folkestyre er defineret. Grundloven sikrer vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed og vores  personlige frihed. Der er grund til at minde os selv og hinanden om, hvad det er for nogle frihedsrettigheder og værdier, vores land er bygget på. Især fra tid til anden, hvor vi må se i øjnene, at vores værdier er under pres fra ikke-demokratiske kræfter. Vi skal minde os selv og hinanden om, at friheden stopper der, hvor man skader andre. Hverken før eller efter.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne adfærdsregulerende og formynderiske afgifter på fx alkohol, cigaretter og sukker
 • rulle burkaforbudet tilbage
 • lovliggøre aktiv dødshjælp ved dødelig sygdom
 • indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn
 • legalisere alle former for narkotika
 • afskaffe værnepligten og indføre en frivillig ordning for militærtjeneste
04

Lavere skat

Danskerne er verdens hårdest beskattede folk. Jeg mener, at flid og dygtighed skal belønnes – ikke beskattes ekstra. Derfor foreslår jeg og Liberal Alliance, at man ikke skal betale indkomstskat af de først tjente 7.000 kroner om måneden, som kommer fra en arbejdsindkomst. Forslaget vil sikre, at danskerne får mulighed for at klare sig selv på et rimeligt niveau, før staten begynder at opkræve indkomstskat.

Jeg vil arbejde for at:

 • forhøje beskæftigelsesfradraget, så alle borgere i arbejde fremover ikke beskattes af de første 7.000 kr. de tjener om måneden
 • sænke selskabsskatten til 12,5%
 • fjerne arveafgiften
 • sænke skatten på kapitalindkomster til 22%, på niveau med Sverige og Storbritannien
05

En god infrastruktur

Den kollektive transport skal fortsat forbedres, men ikke på bekostning af privatbilismen. Jeg vil bekæmpe trængslen i byen og nedbringe partikelforureningen ved at forbedre fremkommeligheden. Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne registreringsafgiften, så flere danskere får råd til at købe en bedre og mere sikker bil
 • udbygge metroen i hovedstaden
 • sikre at vi altid vælger den bedste og billigste løsning når den kollektive transport udvides
06
Danny K. Malkowski

"Generelt trænger vi til langt mere frihed og mindre formynderi."

 • Feed
 • 22 timer siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  Så er det officielt! Min gravide forlovede og jeg flytter d. 1. oktober 2018 ind i et rækkehus, som vi har købt i Høje Taastrup – og vi glæder os utroligt meget til at bygge rede 😉 Jeg elsker København og er taknemmelig for alle de venskaber og minder jeg har fået i de næsten ti år jeg har boet her. Men jeg må også erkende at det ganske enkelt ikke er holdbart at bo i den lejelejlighed, vi deler med min bedste ven, når vores barn kommer til verden til januar. Vi har ledt efter en bolig til vores lille familie i Københavns Kommune, men med de københavnske leje- og boligpriser lader det sig simpelthen ikke gøre. Valget faldt derfor på Høje Taastrup. Jeg stopper derfor som 1. suppleant i Københavns Borgerrepræsentation, da man ikke kan være kommunalpolitiker i en kommune som man ikke bor i. Men min kamp for flere små og billige boliger i København stopper naturligvis ikke. Den fortsætter jeg ufortrødent, men udelukkende som folketingskandidat i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør. Min kampagneleder, Karina Bergmann, der pt. er 2. suppleant til Borgerrepræsentationen bliver herefter 1. suppleant. Jeg kommer stadig til at have min daglige gang i København i forbindelse med mit arbejde for Danish Business Angels. Og jeg håber at jeg efter folketingsvalget kommer til at have min daglige gang på Christiansborg som folketingspolitiker for Liberal Alliance.
  Så er det officielt! Min gravide forlovede og jeg flytter d. 1. oktob
  18 timer siden 1
  TillykkeTillykke husejer 😁 velkommen til verdenen med uendelige udgifter 😂
  22 timer siden 1
  Held og lykke med forstaden :)
  Og jeg hepper på dig til folketingsvalget. Du er klart en af de bedste LA kandidater.
  22 timer siden 1
  "Tabt til Taastrup",......... Det må være mit nye payoff. I det mindste er du ikke røget helt til Næstved..... Min salig tipoldefar Jakob August Ramlau var købmand med butik i Nørregade,.. Så gik han på røven, kender ikke de nærmere omstændigheder, men hans navn er foreviget over en portal i Kbh, engang imellem sender folk mig et billede...... Men, altså, så startede han op igen. I Taastrup,........ Nu også du.
  22 timer siden
  Der er en del kvaliteter i Høje Taastrup. Teknologisk Institut for eksempel. De har også et bilværksted i Høje Taastrup.... som fint kan bruges til mit evige hobbyprojekt,... At få 'tabere' til at klimarenovere halvgamle biler. Osv, osv....
  22 timer siden
  Stort tillykke 🙏🏻🙏🏻
 • 1 uge siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  Min forlovede er gravid med vores første barn i 19. uge og normalt bliver man indkaldt til 1. samtale med en jordemoder mellem uge 14-18. Men på bl.a. Hvidovre Hospital har man valgt at erstatte den 1. samtale med et fælles informationsmøde. Vi har netop været til dette møde, som blev afholdt sammen med ca. 30 andre gravide par. Årsag? Mangel på jordemødre i Region Hovedstaden. Der er ikke blevet uddannet og ansat nok jordemødre i de sidste par år i Region Hovedstaden og man har derfor ikke kunnet følge med det stigende antal af fødsler, ligesom de mere omfattende dokumentationskrav og IT udfordringer har givet langt flere opgaver til det kliniske personale på fødegangene og de tilstødende afdelinger. Derfor har man naturligvis valgt at prioritere fødsler og mere akutte konsultationer og undersøgelser med gravide der har komplikationer. Men det medfører desværre, at gravide som er tilknyttet Hvidovre og Amager Hospital først kan forvente den første konsultation med en jordemoder i slutningen af 2. trimester – dvs. når min forlovede er omkring 7 måneder henne. Det er ganske enkelt ikke godt nok i et land som bryster sig af, at have en af de bedste sundhedssektorer i verden! Særligt for par, der skal være forældre for første gang, er en jordemodersamtale tidligt i forløbet vigtig. Fordi denne individuelle samtale giver tryghed under graviditeten, hvor der ofte er brug for at afklare en masse spørgsmål og usikkerheder. Det er mit indtryk, at jordemødrene i Region Hovedstaden gør alt hvad de kan for at være der for de gravide under de nuværende arbejdsvilkår. Men de har brug for, at der bliver frigivet mere tid til at tage sig af de gravide. Og så har de også brug for flere kollegaer. Løsningen er ikke blot at omfordele flere penge til sygehusene, for selvom bevillingerne er steget markant til området de sidste mange år er den tid som det kliniske personale tilbringer pr. patient ikke steget. Det er faktisk gået den anden vej. Der er ganske enkelt brug for, at hele strukturen bag sygehusene bliver lavet om. Derfor skal regionerne nedlægges og driften af sygehusene skal centraliseres under staten. Administrationen alene koster omkring 5 mia. kr. om året for alle 5 regioner til sammen. For bare 5% af dette beløb ville man kunne ansætte mellem 5-700 ekstra hænder hos det kliniske personale på sygehusene. Og så har jeg ikke engang taget de tusinder af timer i betragtning der ville blive frigivet, hvis man skar ned på de mange dobbelt og trippelregistreringer og personalet ikke længere skulle igennem de mange IT-relaterede problemer som sundhedsplatformen hver dag medfører!
  Min forlovede er gravid med vores første barn i 19. uge og normalt bl
  1 uge siden Danny K. Malkowski 4
  Allan Lavridsen Kristian K. Hansen. På den lange bane ser jeg meget gerne en øget privatisering af sundhedssystemet! Men det sker ikke fra den ene dag til den anden. Det her er dog et skridt i den rigtige retning. Det giver simpelthen ikke mening, at man har 5 afdelinger i hver region, der laver præcis det samme stykke arbejde som lige så godt kunne effektiviseres ved at man sammenlægger de centrale administrationer. Lige så vel giver det heller ikke mening, at hver af de 5 regioner har hver deres IT-budgetter at rutte med - og at de driver og udvikler hver deres udgave af sundhedsplatformen.
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Tusind tak! :D
  1 uge siden 2
  nej besparelser er årsag til der mangler personale lige nu. og de sidste 30 års regeringer som er årsag til de problemer vi har nu. Det hjælper ikke at blive privatiseret. det har man set på hjemmeplejen hvor flere firmaer er gået nedenom og hjem. fordi de ikke kunne få det til at løbe rundt. da det skulle være så billigt så muligt for regionerne. så alt blev og bliver sparet ihjel. på hele sundheds området. til deres ny fede lønninger som de har sparet sammen til på bekostning af personalet. som regeringen på samme måde gør totalt korrupt.
  1 uge siden 2
  Der findes ingen løsning på kort bare efter min mening. Offentlig drift er en uhelbredelig sygdom, og patienten er terminal. Der må arbejdes på en forsikringsløsning efter Schweizisk forbillede.
  6 dage siden 1
  Så kan vi lige lave skattelettelser også, hvis det ikke er nok, så lad os sætte brugerbetalinger på. Det er jo ikke ublu hvad amerikanerne eksempelvis giver for behandling, det er vel kun en fair pris? Lad os privatisere demokratiet, nu vi er i gang! (ironi KAN være anvendt)
  6 dage siden 1
  ...og ja, tillykke da :)
  1 uge siden
  Og tillykke iøvrigt :-)
  6 dage siden
  Hvem er det som gang på gang ønsker skatte- og afgiftlettelser, større og flere fradrag , til skade for den manglende velfærd du tilsyneladende kritiserer og efterlyser❓Privatisering er bestemt ikke vejen frem..
  1 uge siden
  Det er jeg delvis enig i
  1 uge siden 4
  Hvordan vil en centralisering løse problemet med, at der ikke uddannes nok jordemødre ?
  1 uge siden Danny K. Malkowski 2
  Råd til at oprette flere studiepladser og generelt gøre stillingen og arbejdspladsen mere attraktiv for kommende jordemødre.
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Det er jo så ikke sandt, som du kan se ovenfor.
  1 uge siden 1
  Tak for svar.
  1 uge siden 1
  Så fyr du den på valgplakaten næste gang 😉
  1 uge siden 1
  "Hey! Vi har sgu sparet nogle penge på den her centraliseringsøvelse. Skulle vi ikke bruge dem på at oprette flere studiepladser og give en gruppe offentligt ansatte i sundhedssektoren bedre forhold i stedet for at fyre dem af på skattelettelser" sagde ingen fra Liberal Alliance nogensinde.
  1 uge siden 2
  Så vær lige ekstra opmærksom på svangerskabsforgiftning.
  Eventuelt få lavet et tjek ved egen læge ca hver måned, da det lynhurtigt kan udvikle sig, og blive fatalt for både baby og mor. 🙂
  1 uge siden Danny K. Malkowski 2
  Tak for tippet, vi går jævnligt til egen læge og tilkøber os også ydelser i det private :)
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Okay :)
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Hvad er problemet Nanna?
  1 uge siden
  Danny K. Malkowski priviligeret...
  1 uge siden
  Danny K. Malkowski dejligt I har råd til ekstra tilbud... det er priviligeret.
  1 uge siden 2
  Det handler ikke bare om manglende hænder, men også jordemødrenes ansættelsesforhold. Min søster Zara Cupello er jordemoder, og som nyuddannet startede hun på fødegangen i Malmö. Rejsetiden over Øresund blev rigeligt opvejet af bedre vilkår og ikke mindst løn. Nu arbejder hun i en privat lægepraksis ligesom mange jordemødre gør efter få år. Det handler altså ikke bare om at uddanne jordemødre, men også om at gøre det attraktivt og tåleligt at blive på hospitalerne på trods af de lange og hårde vagter, som er en del af faget. Jordemoderforeningen anslår, at tendensen er stigende. https://www.avisen.d...lige_481515.aspx
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Fuldstændig enig.
  1 uge siden 2
  Det er jeg sjovt nok også. Og tak for opmærksomheden til svangreomsorgen som skranter lidt på HH, jeg ved at mine kollegaer på Hvidovre knokler for at opretholde et rimligt niveau og tryghed i graviditeten. Om afskaffelsen af regionerne er løsningen kan jeg være tvivl om. Men jeg støtter helt sikkert op omkring vigtigheden i individuel jordemoderkonsultation!! Som jordemødre er vi med til at forebygge og skabe tidlig familiefannelse som er uvurderlig iforhold til symptombehandling senere i livet. Jeg kan også være bekymret for skævvridningen i forhold til familier der har råd til private tilbud og dem der ikke har.
  1 uge siden 1
  Vi brugte et privat tilbud ved siden af det offentlige, et koncept der hedder "den bedste fødsel" eller "smertefri fødsel". Kan klart anbefales.
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Det kursus er vi også hoppet på! Glad for at høre, at i kunne lide det :)
  1 uge siden 1
  Tillykke med jeres første graviditet. At blive forælder er noget af det største, man kan opleve. Graviditet kaldes dog ikke lykkelige omstændigheder uden årsag. Ergo beder jeg dig tænke på, om du havde reageret med en tilsvarende rant, hvis du havde fået stillet en barsk diagnose? Hvis du havde oplevet, at blive indlagt på gangen, fordi der ikke var plads på en stue? Eller hvis du trods sine mange smerter ikke kunne blive hørt, ikke ordentligt udredt? Det oplever mange. Og det er ikke just lykkelige omstændigheder.
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Well, for eksempel koster det kun det halve at få foretaget en MR-scanning i det private i forhold til det offentlige. Så for hver MR-scanning det offentlige vælger at få lavet kunne man få to hvis man brugte en privat udbyder. Og for at vende tilbage til jordemoder-situationen, så tilbyder Region Sjælland bl.a., at man kan få hjælp hos det private frem for det offentlige - staten betaler stadig for det. Der er frit valg, hvis det offentlige ikke kan levere ydelsen indenfor en rimelig tidsramme. Privatisering handler ikke kun om, at man tilkøber sig "ekstra" ydelser. Det handler helt generelt om, hvem der tilbyder servicen. Staten kan stadig godt gå ind og betale for den. Det kan i en lang række tilfælde vise sig at være en fordel både for borgeren, fordi han/hun kommer i hurtigere behandling eller får en bedre service samtidigt med at det også er godt for staten, fordi der ganske enkelt ikke bliver brugt lige så mange penge på ydelsen.
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Nanna Lindegaard Det er simpelthen løgn at sige, at vi via. politisk magt har udsultet velfærdssystemet. Andelen af sundhedsudgifterne af vores BNP er ikke andet end steget de sidste mange år. Se nedenstående graf med tal fra OECD og Det Økonomiske Råd. Det private er ikke fjenden - faktisk er ca. halvdelen af de varer og tjenesteydelser som regionerne tilbyder i dag, leveret af private virksomheder. Jeg tager gerne en debat med dig om konkrete politiske tiltag, men jeg føler ikke rigtigt jeg kan sige noget uden straks at få skubbet i skoene, at jeg vil afskaffe velfærdsstaten :) Du har tydeligvis en meget forudindtaget holdning til, hvad det vil sige at være liberal. Og hvad jeg åbenbart står for. At debattere med mennesker, der kommer med den slags påstande, er lidt som at råbe ind i en pude. Jens Åge Holm: Årsagen til, at MR scanninger er billigere i det private end det offentlige er bl.a. at man i det private i højere grad kan effektivisere belægningstiden for udstyret, ja. Der er helt sikkert ydelser, som det private ikke vil kunne levere. Har ikke lige en udtømmelig liste med forslag ved hånden :) Jeg vil dog mene, at mange af de nuværende services der tilbydes af det offentlige, og også dem som ikke er planlagte, i mange tilfælde godt kan tilbydes til mindst lige så god kvalitet og billigere. Eksempelvis er ambulancedriften udliciteret til private.
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Kunne det tænkes, at du blot ikke har forstået, hvad privatisering betyder?
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Du er virkelig nødt til at læse 'opråbet' igen Nanna :)
  1 uge siden 2
  Danny K. Malkowski men det er jo kun fordi du kan stille eksempler op mod et velfærdssystem, som liberalt tænkende bruger al deres politisk magt på at udsulte.  Det er såre simpelt -hvis ikke den offentlige sektor langsomt men sikkert blev handicapgjort af tiltag som sundhedsplatformens indfasning eller konstante nedskæringer -så ville private ikke kunne se så ‘gode’ ud, som du beskriver det.
  Det er så let at gennemskue -for en udsultning af konkurrenten (det offentlige) giver det private gode kår -se bare på skolerne. Og nej private skoler er ikke pr definition bedre end offentlige -de har bare vidt forskellige brugergrupper -og Foghs og senere Corydons smukt ultraliberale politik om især centralisering, har i høj grad slået skår i velfærden -det offentlige bløder -så er det så let at sammenligne med mindre private virksomheder -der slet ikke kan eller skal bære den byrde det offentlige gør.
  1 uge siden 2
  Danny K. Malkowski Nu er jeg ikke modstander af privatisering, men hvad er det der gør, at en MR scanning koster det halve i det private? - mit gæt vil være, at det er fordi de har større udnyttelse af deres grej pga. udelukkende planlagte scanninger. Min nervøsitet omkring mere privatisering af sundhedssektoren er, at alle de akutte og uforudsete opgaver bliver dyrere og dyrere, efterhånden som der ikke er planlagte opgaver at fylde ind i planen længere. Måske MR scanninger ikke er det bedste eksempel (jeg ved ikke hvor meget de bliver brugt i akutte situationer), men hvis vi som samfund gerne vil købe øjeblikkelig adgang til given service 24/7, og for øvrigt ikke kan sige, hvor meget vi vil bruge servicen, så bliver prisen en helt anden. Denne akutte service betales antageligvis delvist af den planlagte del af leveringen af servicen.
  1 uge siden 1
  Danny vil privatisere -det er hele humlen ved ‘opråbet’...
  1 uge siden 1
  Danny forklar forklar -
  Forklar hvad privatiseringen har gjort godt for vores fælles velfærd.
  1 uge siden 1
  Danny K. Malkowski jeg læser både dit opråb og din første kommentar hertil -det er i min optik underligt dobbeltmoralsk -når målet er et andet end at få den offentlige sektor til at spille.
  Jeg tror ikke på intentionerne om forbedrede jordmoder-forhold, når du på længere sigt vil afvikle selvsamme.
  1 uge siden
  Danny K. Malkowski du forholder dig alene til kroner og øre med den graf. De faktorer der handler om arbejdspres, politisk opfundne krav om dokumentation osv. de er så svære at måle på, at de kun ses som en kæmpe udgift på sygefravær... derfor også for svære for politikere på simpel vis at præsentere for deres vælgere -så er det lettere med grafer...
  Jeg får et liberalt svar -for i kroner og øre har I (måske) ikke udsultet velfærdssamfundet... men på så mange andre fronter har I. Det er økonomiske tænkninger, der strider mod min overbevisning om hvad vores fælles velfærdssamfund bør være/forblive.
  Ønsket om privatisering overskygger alt andet -vi skal ikke være enige. Jeg er dog enig i at jeg også råber ind i en (liberal) pude...
  1 uge siden 1
  Line Krogsøe Så er det bare til kbh :D
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Kom med hende! :)
  6 dage siden
  Så det er ikke jeres eget ansvar at få det bedste ud af din kærestes graviditet? Det er statens?
  Og du ønsker privatisering?
  Du er sgu ikke for kløgtig..
  6 dage siden Danny K. Malkowski 1
  Benjamin Kjær Der var udfordringer med ambulancedriften i Sønderjylland, da man netop kun havde valgt én udbyder. Helt generelt, er det jo en god ting at en forretning der ikke kan drives fornuftigt går konkurs. I det offentlige får en dårlig forretning bare lov til at køre videre. Derfor er der også brug for mere konkurrence :) Men det bliver vi næppe enige om kan jeg fornemme ;) Jeg har ikke i mit oplæg skrevet noget om, at jeg ønsker mere egenbetaling. Jeg har sagt, at jeg ønsker en øget privatisering i mine kommentarer. Den del må stå for din egen regning.
  6 dage siden Danny K. Malkowski
  Hvor er det dog skønt at kunne blive belært om, hvad man åbenbart mener :)
  6 dage siden Danny K. Malkowski
  Fri konkurrence. Vælg billigst og bedst, og vælg mere end én udbyder som et værn mod konkurser. Ca. halvdelen af de ydelser og produkter, som Regionerne indkøber leveres allerede af private virksomheder. Det skal vi gerne have mere af på sigt. At noget privatiseres betyder ikke, at patienterne nødvendigvis skal betale af egen lomme. Det betyder bare, at man anerkender, at nogle ydelser kan leveres bedre og billigere i det private end hvis personalet var ansat i det offentlige. Det har man f.eks. allerede gjort med ambulancedriften. Mig bekendt betaler du ikke for, at du bliver afhentet af en ambulance hvis det er nødvendigt, udover skatten :)
  6 dage siden Danny K. Malkowski
  Det er faktisk ikke så svært. Når man betaler verdens højeste skatter for at holde gang i en af verdens dyreste sundhedssektorer forventer man også en form for kvalitet ud af det. Lige nu er der for lidt kvalitet for pengene. Og det skyldes i høj grad, at pengene anvendes forkert og at man pålægger det kliniske personale unødvendige opgaver der tager tid fra arbejdet med patienterne og går ud over arbejdsmiljøet. Naturligvis er vores graviditet vores ansvar. Derfor tager vi også det ansvar og betaler for den service, det offentlige ikke er i stand til at levere - selvom det burde. Men selvom det er vores ansvar mener jeg også, at et moderne velfærdssamfund også skal have et velfungerende sundhedssystem der er tilgængeligt for alle uanset indkomst. Her kan øget privatisering bl.a. være med til at forbedre servicen og gøre den billigere på nogle områder.
  6 dage siden 1
  Danny K. Malkowski, det offentlige er ikke og skal ikke være en forretning. Det skal varetage samfundets primærfunktioner, deriblandt selvfølgelig ikke mindst dem, der har karakter af naturligt service-monopol. Og i alle tilfælde er der alt for mange eksempler på udbud, udliciteringer, privatiseringer osv., der fungerer rigtig dårligt.
  6 dage siden
  Nå det var da godt i har råd til at betale selv, det er ikke alle der har de muligheder..
  Nu går den høje skat vel ikke kun til sundhedsvæsenet. Jeg er helt enig i at pengene anvendes forkert og systemet kunne forbedres.
  Men hvordan kan øget privatisering gøre det billigere Og bedre;)?
  6 dage siden
  Ja ligesom landbruget ikke? I det offentlige får en dårlig forretning da ikke bare lov til at køre videre, der bliver da gjort en masse tiltag..
  Nogle ting kan bare ikke løbe rundt, det er en udgift i et velfærdssamfund.
  Hvad har det hjulpet økonomisk at lave nemmere tilgang til privathospitalet på statens regning? Det er ikke konkurrence.. Det er muligt at du ikke har skrevet det i dit oplæg. LA er hvad LA er..
  6 dage siden
  Hvorfor skal vi have mere af det på sigt? Vi har jo set så mange steder, hvordan man går på kompromis med kvaliteten fordi der skal skabes omsætning, det er da verdens dårligste idé at risikere endnu ringere kvalitet i sundhedsvæsnet end det allerede er blevet til.
  Det har jo ikke noget at gøre med egenbetaling, som i jo også går ind for.
  Du kommer selv med eksemplet om ambulancedriften, ved du overhoved hvordan det gik;)
  6 dage siden
  Dit parti mener... Du er vel en del af dit parti.
  6 dage siden
  DK bruger forholdsvis lidt på sundhedssektoren sammenlignet med mange andre lande i OECD. Til gengæld har sektoren lav cost/benefit. Når der stadig er mange, der tror, det ikke forholder sig sådan, er det fordi OECD førhen har sammenlignet alt for forskellige tal.
  1 uge siden
  Stort tillykke
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Tak Allan, vi glæder os helt vildt!
  1 uge siden
  Danny K. Malkowski det kan jeg godt forstå.
  1 uge siden
  Skal vi nu have en større offentlig sektor? Hvorfor skal du brænde mine penge af på den slags? Hilsen en skuffet liberalist.
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Hvordan drager du lige den konklusion Laust?
  1 uge siden
  Lars Ds Ssscccchhhhh!;)
  1 uge siden
  Hvem er du og hvad har du gjort af Laust?!?
 • 2 uger siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  Burkaforbuddet, som trådte i kraft igår, går stik imod de frihedsrettigheder, der er en del af fundamentet i de liberale grundprincipper. Forbuddet er ren og skær symbolpolitik og et alvorligt indgreb i den personlige frihed. De integrationsproblemer vi kæmper med i Danmark, såsom undertrykte kvinder og en overrepræsentation af kriminelle indvandrere fra Mellemøsten, kan vi ikke komme til livs ved at forbyde religiøse beklædningsgenstande. Vi kan til gengæld komme problemerne til livs ved bl.a. at forhindre, at sunde og raske indvandrere kan lade sig forsørge af staten, selvom de reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er her vi i fællesskab burde kæmpe for, at lovgivningen bliver strammet gevaldigt op! Det bør helt grundlæggende være op til en selv, hvordan man går klædt. Men det bør ikke være op til en selv, om man vil forsørge sig med et arbejde, eller om man vil lade sig forsørge af samfundet. Det skriver jeg om hos Altinget i dag.
  LA'er: Burkaforbuddet er et skred i det liberale værdisæt
  2 uger siden 36
  Du har naturligvis principielt helt ret. Burkaforbuddet ER et skred i det liberale værdisæt som både du og jeg hylder. Det er imidlertid fuldstændigt urealistisk og helt uden gang på jord at forestille sig et Danmark efter den liberale device "lukkede kasser og åbne grænser", hvor gerne du og jeg end ville. Det har ingen gang på jord i virkeligheden. Kasserne herhjemme vil vedblive at være åbne så langt øjet rækker. Derfor kan og skal vi netop gradbøje vores liberale værdier - omend med blødende hjerte. Årsagen til problemet er de politikere, der i mere end 20 år har accepteret en alt for høj totalt kulturfremmed indvandring fra Mellemøsten og Afrika. Disse politikere har splittet vores samfund hvilket resulterer i ikke blot denne, men også en lang række andre bizarre love (f.eks. "imam-loven") der er i strid med vore grundlæggende værdier. Jeg har også meget blandede følelser om alt dette - men accepterer nødvendigheden af, at vi ikke kan vente på et liberalt ønskesamfund, men må gøre noget ved tingene nu.
  2 uger siden Danny K. Malkowski 2
  Fuld respekt for dit ståsted Lars :)
  2 uger siden 3
  .
  Burkaen er en uniform.
  Selvfølgelig skal en islamisk uniform ikke være tilladt når en nazistisk uniform er forbudt.
  2 uger siden 2
  Jeg kan slet ikke se hvordan burkaforbudet hjælper?
  2 uger siden 1
  Thomas: En nazistisk uniform er ikke forbudt ...
  2 uger siden
  Frankrig har stadig kontrol med 14 tidligere kolonier i Afrika, skriver dagblad. Her foto fra sundhedsklinik i Mali.
  FOTO: Olivier Hebrard/Wikimedia 
  Frankrig plyndrer sine tidligere kolonier i Afrika årligt for 440 milliarder euro. 14 afrikanske lande skal sende sine valutareserver til Paris og bidrage til byggeri i Frankrig. Det har den tyske avis Deutsche Wirtschafts Nachrichten regnet ud 14 tidligere kolonier i Afrika blev i starten af 1960'erne tvunget til at indføre afrikanske francs (FCFA) for at få uafhængighed fra Frankrig. Det drejede sig om Benin, Burkina Faso, Guinea, Elfenbenskysten, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Congo, Ækvatorialguinea og Gabon.  De blev trods selvstændigheden nødt til at fortsætte med fransk som officielt sprog og sende omkring 85 procent af deres valutareserver til Banque de France i Paris. Pengene kom – og er stadig – under direkte kontrol af det franske finansministerium. Da 15 procent af reserverne er utilstrækkelige til at dække landenes behov, må de låne yderligere midler fra det franske finansministerium til markedspriser. Desuden skal de 14 lande ifølge Silicon Afrique 3-aftalen bidrage med penge til byggeri af infrastruktur i Frankrig. Paris har også en forkøbsret på alle nyopdagede naturressourcer i de afrikanske lande, kritiserer bladet.  Transnationale selskaber henter hvert år værdier for 320 milliarder dollars ud af Afrika.
  2 uger siden 13
  Burka forbuddet er glædeligt. Og det bør ses som ét blandt mange tiltag/mekanismer, der kan/skal begynde at sætte en stopper for udbredelsen af den fundamentalistiske del af islam!
  Vi kommer nok ikke udenom adfærdsregulerende mekanismer!
  Hilsen en LA'er der hilser forbuddet velkomment!
  2 uger siden 2
  Enig, samme her.
  2 uger siden 12
  jo, som liberal kan man sagtens gå ind for et burka forbud fordi samtidig med at man er liberal kan man godt gå ind for og kæmpe for kvinders rettigheder - rettigheder der indenfor vores eget samfund er meget ligeværdigt med manden - men indenfor den muslimske verden hvoraf mange efterhånden er bosat i vores land - der skal vi være klare i mælet og sige NEJ til den af muslimske mørkemænd påtvungne beklædning ! Jo større frihed jo strammere regler for netop at friheden kan bestå - desværre !
  2 uger siden 1
  Nej, det kan ikke være liberalt at mene, at staten skal straffe folk for at gå i tøj, som de selv vælger og ønsker at gå i.
  2 uger siden 1
  Markus Dahl - ligesom med socialismen så har liberalismen også bevæget sig. I dag - mener jeg - har liberalismen bevæget sig derhen hvor man som liberalist også tager ansvar for andre grupper som f.eks nu hvor muslimske kvinder i DK stadig skal gå med tildækket hår på grund af muslimske mænds liderlighed ved at se på en muslimsk kvindes hår - det kan vi som liberalister ikke acceptere sker i vores frie liberalistiske samfund.
  2 uger siden
  At med tvang lovgive mod folks frie valg af påklædning er ikke liberalisme, heller ikke i en moderne version. Det er gammeldags autoritarisme.  Det liberale standpunkt er med ord og argumenter at kæmpe for alles frihed til at forkaste tåbelige kvindeundertrykkende traditioner, men med til denne frihed hører af nødvendighed også friheden til ikke at gøre det, hvis folk nægter. Tvang kan bremses med tvang, men når folk til trods for vores argumenter imod træffer et personligt og aktivt tilvalg om alligevel at gå med den slags tøj, så skal vi ikke bruge statslig tvang til at forhindre det. Frihed er kun frihed, når den gælder for Loke såvel som for Thor. Også i 2018.
  2 uger siden 6
  De skal bare droppe de parasoller klæde sig normalt deltage i sprogkurser aktiverings kurser osv osv eller de skal ikke have en bøjet femøre. Hvad angår arbejde skal de tage hvad der bliver budt dem uanset hvilket job det er
  2 uger siden
  Det kan være, du bare skal koncentrere dig om, hvad der sker, der hvor du bor. Du burde været blevet herhjemme og hjulpet til med at bygge landet op. Men du flygtede. Husk nu at integrere dig, bassemand 😘
  2 uger siden 6
  Danny K. Malkowski - Du laver i mine øjne et totalt misforstået ideologisk knæfald for en middelaldelig og ond ideologis magtsymbol på kvindens ultimative underkastelse.
  Du vender dermed 'din egen kind til' en vigtig del af de frihedsidealer og ikke mindst frihedsrettigheder, som vores egen vestlige kultur igennem generationer har tilkæmpet sig.
  Du kunne såmænd lige så godt iklæde dig selvsamme burka som symbol på din egen overgivelse.
  2 uger siden 2
  Og rådhus tårnet er Mordor fra ringenes herre. Vi lever ikke i en Netflix serie eller et eventyr. Kunne du beskrive det mere dramatisk 🤣🤣🤣
  Tjek lige hans kommentar Abboud Tawill jeg helt færdig 👏🏽🤣🤣🤣
  2 uger siden
  (Psst, Mikey, han er fra Nye Borgerlige...)
  2 uger siden 3
  Et "Burkaforbud" kan vel næppe kaldes "En sejr for Friheden" - Det virker selvmodsigende.
  O:)
  2 uger siden 1
  Også når kravet om frihed og tolerance, kommer i forklædning?  Hvis man ikke bekæmper kræfter som vil omstyrte alle værdier som dit samfund er bygget af, er man da i bedste fald naiv, i værste fald idiot - også selvom det kommer forklædt som retten til frihed og manglende tolerance.
  2 uger siden 1
  Nej det er netop det stik modsatte af frihed og lukke sig inde bag disse skræmmende rædsler. Mange glemmer at det er påtvunget i disse kvinders oprindelsesland, og det er deres kulturbestemt og ikke deres religion. Der står intet i koranen om tildækning.Og det paradoksale,er at Iran netop har fængslet over 20 kvinder som havde undladt at bære denne dragt. Men som sædvanlig kommer Liberal alliances frem med et argument som ikke holder, hvad kan vi ellers forvente fra dette ligegyldige parti.
  2 uger siden
  Thomas Bond
  Er tilbøjelig til at tro, at mange overvurderer styrken af de omtalte kræfter samt undervurderer den Danske karakterfasthed og sammenhængskraft.
  O:)
  2 uger siden 3
  Er ærligt talt ved at være træt af de “liberale” værdier, som i politikerer har, hvis nu loven blev håndhævet, var der slet ikke brug for et burkaforbud..
  2 uger siden 3
  Det kan hverken forklares eller forsvares at burkaklædte kvinder modtager kontanthjælp, fordi de ikke kan arbejde med burka, det er en hån over for de mennesker , der knokler for at bidrage til fællesskabet.
  2 uger siden 3
  Burkaforbuddet eller ej. Det fortjener vitterlig ingen debat overhovedet, for det er uden betydning. Personligt er jeg glad for, og det var måske også intentionen, at det trådte i kraft under agurketiden.
  2 uger siden 1
  Nu handler maskeringsforbudet ikke kun om burkaer, men om overvågning med ansigtsgenkendelse..
  Den burka debat i køre er kun for at fjerne focus fra det.
  https://ekstrabladet...i-i-brug/7204752
  Desuden syns det er meget lidt at gøre ved det, stod det til mig blev alt religion forbudt i offentlig rum for at mindske hjernevask af børn som feks af den grund ikke må have bestemte venner osv.
  Man skal passe på man ikke bliver så blind at man tuder over at det indskrænker folks frihed at bekæmpe folk der vil indskrænke folks frihed.
 • 6 uger siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  I forrige uge bragte Politiken en artikel, hvor jeg selv og en række af eksperter kritiserede Socialdemokratiet for at nøle med at fjerne 95 kvm-reglen, som tvinger bygherrer til at bygge for store boliger i København. Liberal Alliance København har kæmpet for at fjerne reglen i nu snart 1½ år. Det medførte, at Frank Jensen skrev et modsvar i sidste uge, hvor han var ude med riven efter mig, men uden ellers at forholde sig til kritikken fra eksperterne. Jeg fastholder naturligvis kritikken - I kan læse min reaktion i debatindlægget nedenfor :)
  Svar til Frank Jensen: Socialdemokraterne holder stadig københavnerne for nar
  6 uger siden 13
  Danny lad nu være med at bruge fakta over for de røde. De ved jo ikke hvordan de skal forholde sig sandheden. Udover det så er den her og den forrige super godt skrevet
  6 uger siden Danny K. Malkowski 1
  Mange tak Kristian :)
  6 uger siden 3
  Er du sød ikke at kalde socialdemokraterne for røde - det har de ikke være i årevis ;)
  6 uger siden 1
  Berit Anita Andersen Sorry. Min fejl
  5 uger siden
  Lidt underlødig udtalelse. Fakta er jo åbenbart temmelig relativ alt efter hvillken side man ser en sag fra. Men lad os prøve at holde debatten, netop faktuel og saglig uden at sætte folk i en kasse, eller bruge stærkt følelsesladet sprog.
  6 uger siden 3
  Det er altid træls, når man bliver kaldt i sit bluff. Godt arbejde, bliv ved med det!
  6 uger siden 2
  Godt skrevet Danny👏💪
  5 uger siden 1
  Du, Danny: Når små lejligheder var gode nok til Anker Jørgensen og Inger, ikke? Hvorfor så ikke Frank Jensen og co,......... Du kan fortsætte aktivismen fra Borgbjergvej. Hvor Anker og Inger boede hele deres liv,.... Og samtidig konstatere at der faktisk er rigtig rart i Sydhavnen,... De supplerede så med en kolonihave, det var oprindeligt også for at få grøntsager på bordet, og senere sommerhuse, den generation af gamle arbejdere. Og socialdemokrater!
  5 uger siden
  Tak. I dag ligger der så et Pareto optimalt politisk forslag og skriger på den næste boligklumme: Hvorfor ikke 'gi'/tildele af de 'små' lejligheder i det ghettoiserede udkantskøbenhavn - og i betonen - små og/eller billige lejligheder til folk med fast ejendom UDEN for kbh; sommerhus eller, med tiden, et hus i udkantsdanmark; så vil man løse hele to-tre politiske problemer med ET smæk; og uden udgifter...
  6 uger siden 1
  Det er super, du holder fast i den her.  To noter til dit debat indlæg.  1. Det er vel alle slags bygherrer, og ikke blot private som vil kunne og ønske at bygge mindre boliger? 2. Større boliger er vel billigere pr. kvm, da det er køkken og bad, som koster mest i anlæg? Hvorfor tror du, S så dumstædigt holder fast i reglen?
  5 uger siden Danny K. Malkowski 6
  1. Reglen gælder for alle, ja. 2. Ja, pr. kvm er større boliger billigere :) Det er bl.a. derfor man ser, at flere unge er nødt til at flytte sammen i eks. 4- og 5-værelses lejligheder frem for at købe eller leje en mindre lejlighed selv. Og det er ikke hensigtsmæssigt. Mit bud er, at S holder fast i reglen, fordi S ønsker at fastholde brandet som arbejderklassens forkæmper. Hvis man giver sig på denne sag, som Liberal Alliance, jo har løftet, risikerer man jo at miste denne status fordi man så medgiver, at det er LA, som kommer med et forslag der skaber billigere og mindre boliger. i stedet forsøger man at forsinke beslutningen og begrave den i analyser, så det er S der kan stå som afsender på den endelige løsning :) Men om det er sandt aner jeg ikke. Jeg ville ønske at Frank Jensen selv ville komme med et ordentligt svar på, hvorfor han ikke får gjort noget ved det nu.
  5 uger siden Danny K. Malkowski
  Jeg kender ikke Ås officielle linje, men jeg husker, at du, Rolf Bjerre og vidst nok også Jakob Gorm var positive over for vores forslag. Det ville være super med noget opbakning fra den side :)
  5 uger siden 1
  Danny
  Ja, jeg hæfter mig også ved, at S intet konkret har at sige om begrundelsen for nøleriet.
  Dit bud lyder sandsynligt.
  Støtter Å dit forslag?
  5 uger siden 1
  Det er lidt sjovt at man har valgt Sluseholmen som stock foto, et sted hvor der mangler større lejligheder til de familier der gerne vil blive boende i København, her er så mange børnefamilier at skolen for længst er for lille.
  I min opgang bor minimum fire familier med 2 eller flere børn i lejligheder der knapt er 95 kvm brutto
  5 uger siden
  Personligt kan jeg godt forstå at private bygherrer ønsker at kunne bygge små boliger, for som jeg på din tidligere argumentation kan forstå, så er det også her den store avance ligger.
  Jeg personligt mener, vi skylder borgerne at sikre dem adgang til ordentlige boliger, og hvis prisen per m^2 for mellemstore boliger er mindre end for de små er det yderligere en gevinst for borgerne.
  Det er vigtigt, at der er boliger for familier og de er nok glade for at der boliger på 95 m^2 eller derover.
  Men ok, så står spørgsmålet tilbage, hvordan får vi efterspørgslen på de små boliger ned? Jeg vil tro det er svært at bygge sig ud af det. Men for hver bolig der bliver bygget, er der om ikke andet en bolig mere.  Det er dejligt, hvis det ligger LA på sinde at skabe billige og gode boliger til dem med lave og mellemstore indkomster.
  5 uger siden 1
  I den almene sektor stilles der krav, stadig, om at alt indvendigt skal rives ned - og erstattes af store lejligheder. Når der skal renoveres. Fordi socialdemokraterne har en snart 20 år gammel dagsorden om at tiltrække deres modelfamilie; 2 voksne og 2 indtægter,...
  5 uger siden 1
  Det handler om at flertallet af befolkningen i kbh er enlige - med eller uden børn. Og vi har absolut ikke brug for 95 kvm plus i kbh,...
  6 uger siden
  Ja, men nu hvor Mjølnerparken skal inddrages til ejerboliger, der meget snedigt skal renoveres for Landsbyggefondens midler, kommer der en hel del på markedet. Så er det nødvendigt?
  5 uger siden Danny K. Malkowski 1
  Der skal bygges boliger til knap 100.000 ekstra københavnere i 2027. Så det er på ingen måde nok :)
  5 uger siden
  Hvorfor fanden skulle jeg gide at læse dit sluddrr? Hvorfor fanden bruger du penge på at reklamere dirt tåbelige opslang for mig? Er du dum eller har du bare ALT for mange penge?
  5 uger siden Danny K. Malkowski 1
  Fordi jeg kan, Kasper :) Og fordi Facebook mener, at du passer ind i den målgruppe jeg booster ud til. Højst sandsynligt, fordi nogle af dine venner har interageret med min side på et tidligere tidspunkt (delinger, likes, kommentarer). Da du nu selv har valgt at udgyde din galle på min side ved at skrive ovenstående kommentar, vil Facebook højst sandsynligt nu tolke det som om, at du selv direkte er interesseret i mine opslag og du vil få dem oftere. Det er ikke mig, der målretter mine indslag til specifikke personer, men til en dynamisk målgruppe på 30-40.000 anonymiserede profiler i Storkøbenhavn. Læg sølvpapirshatten til side for en stund og blokér min side, hvis du er utilfreds med det. Fortsat god dag (y)
  5 uger siden
  Feank Jensen
  Hvar det ikke kunne bruges som justitsminister og ikke kunne blive formand for Socialdemokraterne, er han ikke ved at være så gammel at han snart forsvinder ud i glemslen,en.altid vil blive husket for lykkehjulet