IVÆRKSÆTTER

Iværksættere er ildsjæle og mønsterbrydere, som forfølger deres drømme og står op hver morgen for at realisere dem. I foråret 2013 startede jeg software-firmaet Apiosoft på deltid og tog senere skridtet videre og forlod mit karriere-job hos Haldor Topsøe A/S i December 2014 for at blive iværksætter og investor på fuld tid.

POLITIKER

En dygtig politiker har en langsigtet vision for, hvor Danmark skal bevæge sig hen og står fast på sine værdier i medgang og i modgang. Jeg stiller op for Liberal Alliance til det kommende folketingsvalg i 2019, hvor jeg kæmper for at få det 2. mandat i Københavns Storkreds. Det er min vision, at gøre iværksætteri til en folkesag i Danmark.

INVESTOR

Succesfulde investorer går sammen med talentfulde teams af iværksættere og hjælper dem aktivt med at udvikle deres virksomhedsstrategier. Siden foråret 2013 har jeg indtil nu investeret i 7 startups. Jeg investerer oftest sammen med de 160 andre investorer fra Danish Business Angels (DanBAN).

MINE 6 MÆRKESAGER

Bedre rammevilkår for iværksættere

Jeg ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, er bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Jeg vil arbejde for at:

 • styrke et bachelorarbejdsmarked ved at gøre det mere attraktivt at tage arbejde efter endt bacheloruddannelse
 • gøre det lettere for nystartede virksomheder at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ved at ændre kravene til ansættelsesforhold og gøre det muligt at give en større del af lønnen i form af medejerskab (aktier og anparter) af virksomheden
 • gentænke fremdriftsreformen, så det bliver mere fleksibelt at kunne tage et studierelevant arbejde eller at starte egen virksomhed
01

Boligmarkedet skal dereguleres

Jeg vil sætte boligen fri, så danskernes behov for bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked, hvor der er så god en balance som muligt mellem udbuddet af boliger og efterspørgslen på boliger.

Jeg vil arbejde for at:

 • liberalisere lejeloven og fjerne loft for privat udlejning
 • reducere det samlede antal af almene boliger og fordele dem bedre
 • liberalisere planloven og lokalplaner (lokalt) med henblik på at fjerne kommunale krav såsom 95 kvm-reglen
02

Mere digitalisering og øget retssikkerhed

Danmark har brug for en ny IT-politik, som åbner dørene for disruption og sikrer danskernes retssikkerhed. Derudover mener jeg, at der skal være stærkere koordinering mellem den offentlig sektor og private virksomheder, øget IT-sikkerhed og bedre håndtering af borgeres data, og mere fokus på digitaliseringsorienteret lovgivning. Derudover skal vi sikre retten til privatliv og sætte en stopper for ulovlig overvågning.

Jeg vil arbejde for at:

 • den offentlige sektor overholder lovgivning om behandling af data og værne om borgernes privatliv samt håndhæve konsekvenser for direktioner i de enkelte myndigheder, hvis der konstateres brud på lovgivning
 • borgerne skal give aktivt samtykke for anvendelse af deres data til andet formål end disse oprindeligt var indsamlet til af det offentlige
 • offentlige udbud af IT-opgaver skal opdeles i mindre dele og udbydes ud fra princippet om at opnå bedst og billigst frem for i dag, hvor EU-udbudsloven generelt fortolkes meget strengere end nødvendigt når der udbydes IT-opgaver
 • at offentlige IT-systemer gradvist implementerer principperne bag privacy-by-design
03

Mere frihed, mindre formynderi

Grundloven har siden 1849 været den formelle ramme om vores demokratiske system. Det er her de fundamentale spilleregler i vores folkestyre er defineret. Grundloven sikrer vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed og vores  personlige frihed. Der er grund til at minde os selv og hinanden om, hvad det er for nogle frihedsrettigheder og værdier, vores land er bygget på. Især fra tid til anden, hvor vi må se i øjnene, at vores værdier er under pres fra ikke-demokratiske kræfter. Vi skal minde os selv og hinanden om, at friheden stopper der, hvor man skader andre. Hverken før eller efter.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne adfærdsregulerende og formynderiske afgifter på fx alkohol, cigaretter og sukker
 • rulle burkaforbudet tilbage
 • lovliggøre aktiv dødshjælp ved dødelig sygdom
 • indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn
 • legalisere alle former for narkotika
 • afskaffe værnepligten og indføre en frivillig ordning for militærtjeneste
04

Lavere skat

Danskerne er verdens hårdest beskattede folk. Jeg mener, at flid og dygtighed skal belønnes – ikke beskattes ekstra. Derfor foreslår jeg og Liberal Alliance, at man ikke skal betale indkomstskat af de først tjente 7.000 kroner om måneden, som kommer fra en arbejdsindkomst. Forslaget vil sikre, at danskerne får mulighed for at klare sig selv på et rimeligt niveau, før staten begynder at opkræve indkomstskat.

Jeg vil arbejde for at:

 • forhøje beskæftigelsesfradraget, så alle borgere i arbejde fremover ikke beskattes af de første 7.000 kr. de tjener om måneden
 • sænke selskabsskatten til 12,5%
 • fjerne arveafgiften
 • sænke skatten på kapitalindkomster til 22%, på niveau med Sverige og Storbritannien
05

En god infrastruktur

Den kollektive transport skal fortsat forbedres, men ikke på bekostning af privatbilismen. Jeg vil bekæmpe trængslen i byen og nedbringe partikelforureningen ved at forbedre fremkommeligheden. Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne registreringsafgiften, så flere danskere får råd til at købe en bedre og mere sikker bil
 • udbygge metroen i hovedstaden
 • sikre at vi altid vælger den bedste og billigste løsning når den kollektive transport udvides
06
Danny K. Malkowski

"Generelt trænger vi til langt mere frihed og mindre formynderi."

 • Feed
 • 15 timer siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Sukkerafgift, fedtafgift, punktafgifter på øl, vin, spiritus og tobak... Listen af adfærdsregulerende afgifter er trættende lang! Og nogle politikere mener endda, at den skal være endnu længere 🤷‍♂️ Men staten skal ikke styre dit forbrug af fødevarer. Du alene er herre over din egen krop og du alene bør have retten til at vælge, hvordan du vil leve dit liv 🙌💙 Danny Knudsen Malkowski
  Sukkerafgift, fedtafgift, punktafgifter på øl, vin, spiritus og toba
  14 timer siden 7
  Imo kan jeg slet ikke forstå at cigaretter er lovlige med den viden vi har i dag. 🙂
  13 timer siden 13
  Emil Fich Larsen, med den viden vi har i dag, kan jeg ikke forstå, at folk frivilligt vælger at købe dem - det er dog ikke noget staten bør blande sig i.
  12 timer siden 2
  Kasper Bang, det synes jeg personligt heller ikke at staten skal. Det må hedde frihed under ansvar.
  12 timer siden 2
  Alexander Adam Ryle Danny Malkowski Hvorfor skal staten så betale når rygere, alkoholikere og diabetikere ender på hospitalet? Det er negative eksternaliteter som påvirker alle andre i samfundet.
  10 timer siden 1
  Præcis Emil. Hvorfor gør vi ikke bare det? Alle rusmidler er lovlige i Portugal og med fantastiske resultater.
  10 timer siden 1
  Johnni Streeter så kan vi også bare lovliggøre kokain osv. Hvis det er vores ret.
  11 timer siden 1
  Emil Fich Larsen Det kaldes frihed. Du har ret til at smadre din egen krop. Hvis du ikke har ret til din egen krop så er du slave af andre, og slaveri er noget grimt noget.
  10 timer siden
  Sukker er værre end tobak.
  Viden er magt, men ignorance hersker.
  10 timer siden
  Esben Brandborg Østerby Ja så skal du bare lige til misbrugskonsultationer og alt sådan noget hvis staten finder ud af du tager stoffer.
  Tænker det hurtigt kunne løbe op, men ja det er fantastisk at staten hjælper frem for straffer stofbrugere.
  Skulle man gøre det samme med cigeretter så? Statsbetalt misbrugs konsultationer for at få folk til at stoppe med at ryge, kunne bestemt være interesseant, men ved ikke hvor liberalt det er. 😉
  12 timer siden
  Alexander der kan ikke argumenteres imod at cigaretter er lige så sundhedsskadelige, på mange områder, som nogle stoffer/rusmidler som er ulovlige.
  Super nemt.
  1. Rygning er skadeligt for krop og omgivelser.
  2. Vanedannende.
  Hvorfor skal det være lovligt?
  10 timer siden
  Alexander Adam Ryle Yay flere hjemløse og flere narkomaner på gaderne 😉 Super fedt.
  Frihed under ansvar er awesome, men man bliver nødt til også at se på konsekvenserne, ikke kun de økonomiske men også alt muligt andet.  Flere socialt udsatte, som misbrug jo ofte leder til, betyder jo også mere politi eksempelvis. Da det at være socialt udsat øger tendensen for at begå kriminalitet.
  14 timer siden 2
  Vi er i et velfærdssamfund, Rygeren (hr. Og fru udskiftning af lunger), og drukkenbolten skal betale mere for at få samme ydelser.
  13 timer siden 2
  Mark Bak Sørensen ja tak til private forsikringsordninger 👍🏻
  10 timer siden
  Velfærd?? 😂😂😂 Du er sjov.. 😏
  9 timer siden
  Mark bak Sørensen du koster samfundet mange penge med alle dine skader .. jeg vil med glæde betale min skat så du også kommer dine skader kvit og frit 😉 ellers var du jo hjemløs .
  11 timer siden 1
  Enig et stykke af vejen. Men man kan ikke have afgiftsfrie cigaretter (og alkohol) - OG skattebetalt sundhedsvæsen. Afgifter på på sundhedsskadelige produkter er egenbetaling på den ekstraregning med med stor sandsynlighed påfører sundhedsvæsnet.
  11 timer siden Danny Malkowski 1
  Man kan ikke bare entydigt konkludere, at rygere koster staten en masse penge, Troels. Et studie fra KORA har i 2016 konkluderet, at rygere koster det offentlige ca. 8,6 mia. kr. mere end ikke-rygere. I samme år havde staten indtægter på lige knap 8 mia. kr. fra tobaksafgifter. Dertil kom en mindre indtægt på cigaretpapir. Det er desuden nærliggende at antage, at da rygere i gennemsnit lever i kortere tid end ikke-rygere, vil udgifterne til sundhedsvæsenet og folkepension tilsvarende være lavere til rygere. Omvendt skal man også huske at medregne, at rygere muligvis gennemsnitligt vil være mindre tid på arbejdsmarkedet end ikke-rygere. Det har jeg dog ikke kunnet finde tal på. Men summa summarum, rygere koster altså ikke statskassen en masse milliarder, som man ofte hører 🙂
  10 timer siden 1
  Et stort studie påviser at passiv rygning ikke er skyld i nogle skader/sygdomme.
  Et andet påviser at rygning ikke er så stor en synder som det bliver fremlagt. Sjovt nok er disse studier så skide svære at finde nu da Google gladeligt går korrupte myndigheders ærinde.
  9 timer siden
  Hvis ikke politikernes sundhedsvæsen kan håndtere frie menneskers frie valg, så bør det være frivilligt at deltage i. Der bør det nu være under alle omstændigheder.
  13 timer siden 1
  En pakke smøger ville i så fald koste cirka 5 kr - er det en god ide?
  13 timer siden
  Oliver Hvidt, det må markedet selv finde ud af 🙂
  12 timer siden
  Alexander Adam Ryle markedet har besluttet sig: en pakke smøger skal koste fem kroner. Nu spørger jeg så dig: er det en god idé? Det er så dejligt nemt at tage det ekstreme liberale ståsted og så ellers lade som om at alle andre er idioter for ikke at have fattet det. Så længe markedet bestemmer alt, slipper vi for at tænke selv. Desværre har det ingen praktisk gang på jord. Hvis man virkeligt vil fremme den liberale kamp, er man nødt til at erkende at virkeligheden er kompliceret og at der er masser af "edge cases" hvor vi er nødt til at finde kompromisser der virker i praksis. Vi regulerer allerede markedet på masser af måder og det er der selvfølgeligt behov for - det tror jeg på bunden du er enig i. Spørgsmålet om smøg-pakker til 5 kroner udstiller netop den problematik: jeg tror hverken dig eller Danny Malkowski reelt vil argumentere for at samfundet ville være bedre hvis prisen på smøger blev sat ned med 90 %? Og nej, "det må markedet selv finde ud af" er ikke et reelt argument 😉  Hvis du gerne vil gøre DK mere liberalt, så kravl ned af træet og kom ind i kampen 🙂
  11 timer siden 1
  Alle skatter og afgifter er adfærdsregulerende, folk har mindre råd til at leve, mindre velfærd, at færdes vel. De er også tyveri, og tyveri er en grim ting at gøre. Lad os stoppe alle skatter og afgifter så vi kan få lidt fred og frihed til at leve på egne vilkår, og opnå bedre moral som bonus.
  11 timer siden 1
  Afgifterne er jo ikke til for at regulere vores adfærd. Det er blot et dække.
  Adfærdsregulerende afgifter er blot til for at staten kan stjæle endnu flere af vores egne penge.
  10 timer siden
  hvorfor er der så afgift på arbejde?
  10 timer siden
  Når folk ikke selv kan stop med at ryge steder det er ulovligt og gener så er staten nødtil at gøre noget så helt fint med afgifter på smøger på 200 kr pakken plus ulovligt at ryge alle steder ud over det private hjem
  10 timer siden
  Helt enig i at afgifter skal fjernes på sunde sager og fjern eller sæt momsen ned på grønt og sundt og så. Op med afgifter og moms på smøger kød sukker mm.
  12 timer siden
  Helt enig i at afgifter skal fjernes på nogle af tingene. Men tin g som ødelægger miljøet og sviner i naturen, synes jeg kun at afgifterne skal blive dyrere på fx cigaretter og dåser og flasker og plast.
  Og så er der det der med at samfundet betaler for at rygere og alkoholikere osv bliver behandlet på sygehusene osv. Det løber op i mange penge som jeg synes de selv bør betale! Bl.a. igennem afgifter på cigaretter osv
  11 timer siden Danny Malkowski 1
  Skal skiløbere så også betale en afgift på deres skiudstyr og rejser, fordi de med deres ekstremsport udsætter sig selv for en større potentiel fare for benbrud, hvilket kræver behandling på sygehuse, måske endda afhentning med helikopter mm.?
  11 timer siden 1
  Danny ja, enten det eller så må de købe en forsikring.  Jeg er grundlæggende enig i dut syn på afgifter, men virkeligheden er at vi bor i et velfærdssamfund med solidarisk finansiering. Se det mere som brugerbetaling for den ekstra omkostning, disse vaner pådutter skatteborgerne.  Hvis vi havde et system med private sundhedsforsikringer, ville det selvfølgelig være naturligt at fjerne adfærdsregulerende afgifter.
  10 timer siden
  Danny Malkowski Ja!
  Desuden har vi alle en forsikring der dækker det. Ihvertfald os der tager på skiferie😉
 • 4 dage siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Skatten på arbejde skal ned! For den frihed det giver borgerne, at få lov til at beholde flere af deres egne hårdt tjente penge er også velfærd 💪 De sidste par måneder har jeg brugt meget tid på istandsættelse af vores nykøbte rækkehus. Frem for at have brugt min tid på at hjælpe startups med at finde kapital til deres væksteventyr, eller at have deltaget i debatter og formuleret mine politiske budskaber, har du kunnet finde mig på en stige med en malerpensel i hånden. Da jeg ikke er uddannet maler bliver resultatet også derefter 😉 Jeg bruger både mere tid på arbejdet og det bliver heller ikke udført lige så godt som hvis en person, der ikke havde bestilt andet i flere år, havde udført arbejdet. Hvis skatten på arbejde var lavere havde det været billigere at hyre en professionel håndværker til at udføre arbejdet i stedet. Det øger beskæftigelsen og samtidigt kan jeg selv bruge min tid på det, jeg selv er dygtigst til og tjene penge på det frem for at tage fri fra arbejde for at istandsætte huset. Derfor er skattelettelser velfærd. Og derfor skal skatten ned. Både i toppen og i bunden 💪
  Skatten på arbejde skal ned
  4 dage siden 3
  Godt, kort og præcist sat op. Super godt, Danny!
  4 dage siden 2
  Simon Madsen Det her er rigtig godt forklaret 🙂
  4 dage siden
  Simon Madsen Ja 🙁
  4 dage siden
  Danny Madsen det er fuldstændigt rigtigt. Man skal jo gange op for hvert led.
  Hvis en VVS'er skal lave noget for maleren. Hvor mange timer skal Danny så arbejde for at maleren kan få penge nok til at betale VVS'eren for en times arbejde?
  4 dage siden 2
  Godt at se i toplinien, at du er sammen med... dig selv. Så ved du, hvor du har dig. 😁 (Selve skatte-diskussionen kan vi ta' næste gang vi ses...) ☕️
  4 dage siden 1
  Udbud og efterspørgsel er vist svaret på dit indlæg. Du tjener mindre end maleren og må arbejde længere for at låne malerens tid. Det er uanset skatten. Sænker du skatten. Vil forholdet være det samme. Maleren gider/skal i det tilfælde her ikke betale så meget for din tid som du skal betale for hans. 😊
  4 dage siden
  Uffe Hagen Søltoft jo du har ret der er et bedre begreb - bytteforholdet. Skatten rammer dem begge og mon ikke maleren så vil betale mindre hvis omkostningen for Danny falder. Men Danny har jo kun sin egen brutto/nettotimesats opgivet.
  Mon ikke også andre omkostninger kommer på såfremt - skatten sænkes så er der måske sundhedsforsikring og alt muligt andet. Det er et meget søgt eksempel der ikke har hele billedet med. 😊
  4 dage siden
  Claus Staal Sikke noget sludder. Malerens timeløn går jo også til forsikringer, brændstof, aflønning af øvrigt personale osv. Alt sammen noget som er belagt til randen med - ikke skat men - afgifter, hvilket er med til at forøge forskellen i aflønning.  Men du kan jo prøve at lave beregningen med en skatteprocent på 0. Så bliver det pludselig tydeligt, hvor stor en rolle skatten spiller i det her. Ideologisk kan man i øvrigt sagtens synes, at det er helt ok. Men at benægte sammenhængen holder ikke en millimeter. 😊
  3 dage siden 1
  Du har helt ret, Danny!
  4 dage siden
  Sådan skal det siges, Tillykke med Huset i øvrigt.
  4 dage siden
  Igang med at Nyistandsætte !?!?
  4 dage siden Danny Malkowski 1
  Amen jesus 🙂
  4 dage siden Danny Malkowski
  Alle værelser ja. Stuen og badeværelset trængte virkelig til en kærlig hånd 😉
  4 dage siden 1
  Danny Malkowski ørkloger 😉
  4 dage siden
  Danny Malkowski som vi er igang med at sætte i stand
  4 dage siden
  Danny Malkowski du istandsætter og så er det Nyistandsat! Du er igang er implicit Ny
 • 1 uge siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Skatten i bunden skal sænkes markant. For ingen skal tvinges til at forsørge andre, før de kan forsørge sig selv. Regeringen har ad flere omgange aftalt puljer til kommunale skattenedsættelser, hvor kommunerne kunne få en betydelig statslig medfinansiering til skattelettelser i kommunalt regi. Kommunerne har dog imidlertid ikke villet benytte sig af muligheden. Derfor glæder det mig meget, at man med finanslovsaftalen for 2019 har besluttet at gøre, hvad kommunerne burde have gjort – nemlig at sænke skatten i bunden! 300 mio. kr. er jo ikke meget i det store billede, men det er et skridt i den rigtige retning 💪 Danny Knudsen Malkowski
  Skatten i bunden skal sænkes markant. For ingen skal tvinges til at f
  1 uge siden 2
  Trist at sådan en ø ikke kan give mere markante skattelettelser
  1 uge siden
  Måske et asylstop ville have hjulpet...?
  1 uge siden 1
  Hej Danny
  I ramme alvor. Hvis man ser bort fra at det ene er en skattelettelse og det andet en hævelse, er det at lette skatten i bunden og hæve skatten i toppen ikke to sider af samme sag?
  En sænkelse af bundskatten er vel det dyreste qua de begrænsede dynamiske effekter?
  1 uge siden 1
  Fint at den bliver lettet med 300 mio, men hvor meget steg den med i forbindelse med omlægningen af licensen til bundskat?
  1 uge siden 1
  Bare skatten generelt
  1 uge siden
  Så er det vist et museskridt 😉
  1 uge siden
  Jubii 20 kroner ekstra om måneden
  1 uge siden Danny Malkowski
  I know, det er langt hen ad vejen et symbolsk beløb. Men en Socialdemokratisk regering havde sq nok bare snoldet beløbet væk i stedet 🙂
  1 uge siden 1
  Danny Malkowski Ja er da også glad for alt vi kan få 😊
  1 uge siden
  Hvordan bliver det finansieret? Ofte giver man med venstre hånd for at tage det dobbelte med højre...
  1 uge siden
  Hej Danny
  I ramme alvor. Hvis man ser bort fra at det ene er en skattelettelse og det andet en hævelse, er det at lette skatten i bunden og hæve skatten i toppen ikke to sider af samme sag?
  En sænkelse af bundskatten er vel det dyreste qua de begrænsede dynamiske effekter?
  1 uge siden Danny Malkowski 2
  Ja, det er meget dyrere at sænke bundskatten ift. at opnå samme bang-for-the-buck på en lettelse af topskatten. Jeg mener jo også at man burde gøre begge dele. Manøvren ville koste lidt over 50 mia. rundt regnet. Men man skal desværre skule langt efter et flertal for at lette topskatten pt..
  1 uge siden
  300 millioner er desværre blot symbolpolitik op til et valg og det uagtet om de er finansieret af selv samme gruppe.
  1 uge siden
  ...hmmm...hvor er den, eller en anden afgift så hævet?? 🤔 😉
  1 uge siden Danny Malkowski 2
  Den er sq god nok Henrik! 🙂 Pengene kommer fra de puljer, som Regeringen tidligere har afsat for at kommunerne kunne få finansieret en stor del af en evt. lettelse i kommuneskatten. Det har kommunerne dog desværre ikke villet. Derfor tager man nu de penge og giver dem som skattelettelser i bunden (y)
  1 uge siden
  Danny Malkowski 💪
 • 1 uge siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Skattelettelser er velfærd. For det, at staten tager færre af vores hårdt tjente penge fra os betyder, at vi får mere frihed til selv at sammensætte vores liv som vi selv vil. Og det gør os mere lykkelige. En ny rapport fra Rockwoolfonden konkluderer, at vi har fået mere fritid i løbet af de sidste 10 år. Danskerne arbejder i gennemsnit 18 min. mindre om dagen, men bruger også ca. 21 min. mindre på husholdningsarbejde. Til gengæld har de fået næsten en hel time mere om dagen til samvær med deres børn. I den samme periode har danskerne også fået flere penge mellem hænderne. Både fordi det er gået godt i Danmark med en stabil økonomisk vækst og en rekordlav arbejdsløshed, men også fordi danskerne har fået lov til at beholde flere af deres egne hårdt tjente penge gennem skattelettelser. "Velfærd" er ikke bare en betegnelse for, hvor dyr den offentlige sektor er. Velfærd handler om, hvor lykkelig den enkelte borger er. Og hvad der gør mig lykkelig gør måske ikke dig lykkelig. Til gengæld er det som gør os alle sammen mest lykkelige, at vi får mere råderet over vores egne hårdt tjente penge. For det giver os mere frihed til selv at bestemme om vi f.eks. vil arbejde mindre og være mere sammen med vores børn, at købe os til noget husholdningshjælp eller at tilkøbe de velfærdsydelser, som vi selv mener vi mangler. Danny Knudsen Malkowski
  Mere fritid til danskerne i perioden fra 2008 til 2018 | Rockwool Fonden
  1 uge siden 2
  Danny Malkowski, som du skriver, så er det individuelt, hvad der gør folk lykkelige.
  Et velfungerende velfærdssystem gør mig lykkelig, så jeg vil hellere poste mine “hårdt tjente penge” ind i samfundet i form af skatter.
  Som det er nu, ser jeg ikke et velfungerende velfærdssystem, så de seneste 10 års skattelettelser har ikke gjort mig lykkelig.
  (Jeg har et ok betalt job i den private sektor)
  1 uge siden Danny Malkowski 1
  Simon Fouchard Roberts og det skal du være så velkommen til at gøre. Bare lad være med at tvinge dit verdensbillede og din måde at være lykkelig på ned over andre i samme omgang 🙂
  1 uge siden Danny Malkowski
  Principielt, ja. Forskellen er dog, at jeg ikke vil tvinge nogen til at betale for min lykke.
  1 uge siden
  Danny Malkowski, der er i den grad en stor del af den danske befolkning der kommer til at betale en høj pris for din lykke!
  1 uge siden
  Danny Malkowski - det går vel begge veje ?
  1 uge siden
  Danny Malkowski - der kan være mange opfattelser af hvad der gør en lykkelig. Flere penge mellem hænderne, vil ikke gøre mig lykkeligere. Jeg ville bare købe flere ligegyldige ting. Vores system herhjemme, er med til at give de ressourcesvage i samfundet en mulighed for et anstændigt liv. Selvom vi efterhånden åbenbart betragter ældre som en byrde. Studerende som nasserøve - det samme gælder alle, som ikke arbejder af flere årsager. Alle offentlige ansatte er åbenbart også en byrde - sygeplejersker, læger, ansatte i ældreforsorgen mv. I min optik er de meget værdiskabende samfundsmæssigt. Uden det nuværende system, havner vi i en Trump verden - og vi er så småt på vej......
  1 uge siden 1
  Der er da absolut ingen meningsfuld sammenhæng mellem skattelettelser og fritid. I stedet skylde det ændrede arbejdsformer, som det også fremgår af referatet.
  1 uge siden Danny Malkowski 2
  Den konklusion står helt for min egen regning 🙂 Og den kan man så vælge at være uenig i eller ej. Mange mennesker arbejder dog som udgangspunkt for at forsørge sig selv og deres nærmeste. Derfor er det også nærliggende at antage, at borgerne gennemsnitligt vil arbejde mindre (og derved få mere fritid), hvis de får lov til at beholde flere af deres egne penge.
  1 uge siden Danny Malkowski
  Rapporten angiver ikke nogle årsager til at det er foregået. Den undersøger danskernes tidsforbrug, uddannelsesbaggrundens betydning for tidsforbruget og andelen af danskere med fleksible arbejdstider, men rapporten skriver ingen steder, at det ene skyldes det andet.
  1 uge siden 2
  Jo jo, men når der betales mindre i skat bliver den offentlige velfærd ringere. Og ja, så kan man købe privat velfærd i stedet, men her er mulighederne jo meget ulige fordelt, da skattelettelserne klart har gavnet top 10 % indkomsterne mest.
  1 uge siden 1
  Danny Malkowski nå ja og det er sjovt du fremhæver at folk vil vælge fritid ved større gevinst på arbejde, for modellerne hvormed skattelettelserne er vedtaget antager det modsatte, nemlig at folk kan og vil vælge arbejde.
  1 uge siden
  Danny Malkowski Fair nok, men hvorfor så lave en kobling til skat?
  1 uge siden
  Wow det er et uintelligent forsøg på at ændre diskursen. Mere frihed kommer af kortere arbejdsuger. Vi skal lave en 30 timers uge. Det kommer også af at man er sikret når man bliver syg eller andre bliver syge. Det kommer også af at man føler sig tryg på gaden og det kan man i DK fordi folk ikke behøver at røve andre for at få mad. Det kommer også af at vi ikke behøver at tænke på 1000 forskellige tilkøb i form af sygeforsikringer, hospitals regninger, skole regninger osv. Selvfølgelig skal skatten sænkes for de fattigste og stige for de ringeste
  1 uge siden
  Ja ja, små mennesker små glæder.
  1 uge siden
  Thomas Larsen du må glæde dig over dem ligemeget hvor små de må synes.
  1 uge siden
  Kasper Jørgensen Jeg må indrømme, at min kommentar var en ubrugelig fornærmelse. Undskyld.