IVÆRKSÆTTER

Iværksættere er ildsjæle og mønsterbrydere, som forfølger deres drømme og står op hver morgen for at realisere dem. I foråret 2013 startede jeg software-firmaet Apiosoft på deltid og tog senere skridtet videre og forlod mit karriere-job hos Haldor Topsøe A/S i December 2014 for at blive iværksætter og investor på fuld tid.

POLITIKER

En dygtig politiker har en langsigtet vision for, hvor Danmark skal bevæge sig hen og står fast på sine værdier i medgang og i modgang. Jeg stiller op for Liberal Alliance til det kommende folketingsvalg i 2019, hvor jeg kæmper for at få det 2. mandat i Københavns Storkreds. Det er min vision, at gøre iværksætteri til en folkesag i Danmark.

INVESTOR

Succesfulde investorer går sammen med talentfulde teams af iværksættere og hjælper dem aktivt med at udvikle deres virksomhedsstrategier. Siden foråret 2013 har jeg indtil nu investeret i 7 startups. Jeg investerer oftest sammen med de 160 andre investorer fra Danish Business Angels (DanBAN).

MINE 6 MÆRKESAGER

Bedre rammevilkår for iværksættere

Jeg ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, er bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Jeg vil arbejde for at:

 • styrke et bachelorarbejdsmarked ved at gøre det mere attraktivt at tage arbejde efter endt bacheloruddannelse
 • gøre det lettere for nystartede virksomheder at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ved at ændre kravene til ansættelsesforhold og gøre det muligt at give en større del af lønnen i form af medejerskab (aktier og anparter) af virksomheden
 • gentænke fremdriftsreformen, så det bliver mere fleksibelt at kunne tage et studierelevant arbejde eller at starte egen virksomhed
01

Boligmarkedet skal dereguleres

Jeg vil sætte boligen fri, så danskernes behov for bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked, hvor der er så god en balance som muligt mellem udbuddet af boliger og efterspørgslen på boliger.

Jeg vil arbejde for at:

 • liberalisere lejeloven og fjerne loft for privat udlejning
 • reducere det samlede antal af almene boliger og fordele dem bedre
 • liberalisere planloven og lokalplaner (lokalt) med henblik på at fjerne kommunale krav såsom 95 kvm-reglen
02

Mere digitalisering og øget retssikkerhed

Danmark har brug for en ny IT-politik, som åbner dørene for disruption og sikrer danskernes retssikkerhed. Derudover mener jeg, at der skal være stærkere koordinering mellem den offentlig sektor og private virksomheder, øget IT-sikkerhed og bedre håndtering af borgeres data, og mere fokus på digitaliseringsorienteret lovgivning. Derudover skal vi sikre retten til privatliv og sætte en stopper for ulovlig overvågning.

Jeg vil arbejde for at:

 • den offentlige sektor overholder lovgivning om behandling af data og værne om borgernes privatliv samt håndhæve konsekvenser for direktioner i de enkelte myndigheder, hvis der konstateres brud på lovgivning
 • borgerne skal give aktivt samtykke for anvendelse af deres data til andet formål end disse oprindeligt var indsamlet til af det offentlige
 • offentlige udbud af IT-opgaver skal opdeles i mindre dele og udbydes ud fra princippet om at opnå bedst og billigst frem for i dag, hvor EU-udbudsloven generelt fortolkes meget strengere end nødvendigt når der udbydes IT-opgaver
 • at offentlige IT-systemer gradvist implementerer principperne bag privacy-by-design
03

Mere frihed, mindre formynderi

Grundloven har siden 1849 været den formelle ramme om vores demokratiske system. Det er her de fundamentale spilleregler i vores folkestyre er defineret. Grundloven sikrer vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed og vores  personlige frihed. Der er grund til at minde os selv og hinanden om, hvad det er for nogle frihedsrettigheder og værdier, vores land er bygget på. Især fra tid til anden, hvor vi må se i øjnene, at vores værdier er under pres fra ikke-demokratiske kræfter. Vi skal minde os selv og hinanden om, at friheden stopper der, hvor man skader andre. Hverken før eller efter.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne adfærdsregulerende og formynderiske afgifter på fx alkohol, cigaretter og sukker
 • rulle burkaforbudet tilbage
 • lovliggøre aktiv dødshjælp ved dødelig sygdom
 • indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn
 • legalisere alle former for narkotika
 • afskaffe værnepligten og indføre en frivillig ordning for militærtjeneste
04

Lavere skat

Danskerne er verdens hårdest beskattede folk. Jeg mener, at flid og dygtighed skal belønnes – ikke beskattes ekstra. Derfor foreslår jeg og Liberal Alliance, at man ikke skal betale indkomstskat af de først tjente 7.000 kroner om måneden, som kommer fra en arbejdsindkomst. Forslaget vil sikre, at danskerne får mulighed for at klare sig selv på et rimeligt niveau, før staten begynder at opkræve indkomstskat.

Jeg vil arbejde for at:

 • forhøje beskæftigelsesfradraget, så alle borgere i arbejde fremover ikke beskattes af de første 7.000 kr. de tjener om måneden
 • sænke selskabsskatten til 12,5%
 • fjerne arveafgiften
 • sænke skatten på kapitalindkomster til 22%, på niveau med Sverige og Storbritannien
05

En god infrastruktur

Den kollektive transport skal fortsat forbedres, men ikke på bekostning af privatbilismen. Jeg vil bekæmpe trængslen i byen og nedbringe partikelforureningen ved at forbedre fremkommeligheden. Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne registreringsafgiften, så flere danskere får råd til at købe en bedre og mere sikker bil
 • udbygge metroen i hovedstaden
 • sikre at vi altid vælger den bedste og billigste løsning når den kollektive transport udvides
06
Danny K. Malkowski

"Generelt trænger vi til langt mere frihed og mindre formynderi."

 • Feed
 • 2 dage siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Omlidt: Klimadebat med over 100 engagerede unge på KU 💪 Vi skal træffe beslutninger til gavn for klimaet baseret på input fra eksperter og forskere - IKKE på venstrefløjens mavefornemmelser! 90% af sendefladen bliver efterhånden brugt på at diskutere afgifter på flyrejser og oksekød.. Men disse tiltag har stort set ingen effekt på at Danmark kan nå sine reduktionsforpligtelser overfor EU, og overfor vores børn og børnebørn, frem mod 2030. En betydelig del af disse forpligtelser kan vi til gengæld nå i mål med gennem energieffektivisering i produktionserhvervene, energirenoveringer af bygninger og via. tilskud til individuelle varmepumper og forsuring af gylle. Det er både langt mindre samfundsøkonomisk omkostningstungt og gavner iøvrigt klimaet meget mere end de sædvanlige floskler vi skal høre på fra venstrefløjen 😎
  Omlidt: Klimadebat med over 100 engagerede unge på KU 💪Vi skal t
  2 dage siden Danny Malkowski 11
  Thøger Kari Hass: Jeg bringer det op i ENHVER debat om klima, at især Alternativets og Radikale Venstres ambitioner på Klima og Økologi er komplet selvmodsigende. I dag var ingen undtagelse. Carolina Magdalena Meier udtalte bl.a.: "Vi ønsker, at Finansministeriet fremover ikke skal godkende tiltag, der belaster klimaet." Hun tog sig aldrig tiden til rent faktisk at svare mig på mit opfølgende spørgsmål, hvordan det egentlig hang sammen med Alternativets ambition om at omlægge alt landbrug i Danmark til 100% økologi, når økologisk landbrug jo belaster klimaet ca. 30% mere end konventionelt landbrug...
  2 dage siden 4
  Yep. Vi vil helst ikke have for meget af visse sprøjtegifte i maden og slet ikke i grundvandet. Det er svært at være uenig i. Men de har jo så samtidig bare besluttet sig for, at det også er det bedste for klimaet, stik imod stakkevis af forskningsresultater. Man må sige at økologien har været god til PR.
  2 dage siden 12
  Så er du for billig stabil og ren energi i form af kernekraft
  2 dage siden Danny Malkowski 9
  Selvfølgelig.
  2 dage siden 4
  Thorium, thorium, thorium
  2 dage siden 4
  Also: Økologi er simpelthen ikke nødvendigvis bare den hellige gral. Det er hovedsageligt en fornufts- og mavefornemmelsesbaseret idealogi, ikke en gren af videnskaben. Videnskabsbaseret landbrug, tak, ikke hverken business-as-usual, eller blind idealogi som økologi.
  2 dage siden 1
  90% af sendefladen er selvfølgelig rigeligt, men hvorfor har reduktion af flyrejser stort set ingen effekt? 10 dage i Thailand eller en forlænget weekend i New York virker umiddelbart som ting vi skal holde op med, hvis vi mener det alvorligt. Mener du vi kan løse alle udfordringerne, uden at den enkelte også kommer til at ændre adfærd? Eller er det fordi det ses i sammenhæng med forpligtelser aftalt i EU og ambitionsniveauet her er til at overskue? Hvad end vi har gjort indtil videre, så virker det ikke tilstrækkeligt - læste lige at vi slut 2018 var nået op på et olieforbrug på 100 mio. tønder per dag (ca. 16 mio. kubikmeter).
  2 dage siden Danny Malkowski 7
  Reduktion af flyrejser har skam en effekt, det har en dansk afgift på flyrejser bare ikke. Det skyldes, at flyrejser hører under EU's kvotesystem, hvilket eks. vejtransport ikke gør. En ekstra dansk afgift på flyrejser gør det derfor bare dyrere at være dansker uden at rykke så meget som et eneste gram CO2. For det som en dansk familie udleder mindre udledes blot mere i andre EU lande. Alligevel er flyafgifter noget som fylder utroligt meget i debatten. For det er det som den almindelige borger kan mærke. Og det er den slags forslag som venstrefløjen lukrerer stemmer med. Desværre er det som gavner mest for klimaet og er mindst skadeligt for andre samfundsaspekter noget så usexet og kedeligt som de fire tiltag jeg foreslog i mit Facebook opslag foroven. De fire tiltag alene opfylder faktisk mere end 60% af vores forpligtelser for 2030, på vej mod et CO2 neutralt samfund i 2050.
  2 dage siden Danny Malkowski
  Præcis 🙂
  2 dage siden 2
  OK. Forklaring godtaget - så reelt en uhensigtsmæssig administrativ beslutning om hvordan vi opgør CO2 udledning, der fuldstændigt fjerner effekten af national enegang på dette område. Jeg tænker nok lidt for meget i den globale fysiske virkelighed, hvor jeg gætter på at vi er enige om, at færre fly i luften vil have en positiv effekt på at gøre noget ved menneskets klimapåvirkning. Derudover er jeg fuldt ud fan af dine kedelige men effektfulde tiltag. Vi er langt forbi, hvor vi kan tillade os ikke at bruge alle midler med dokumenteret effekt - og i øvrigt igangsætte dem fra den ende med mest effekt for indsatsen, pengene kan jo kun bruges en gang.
  2 dage siden
  Njaah - jeg er heller ikke voldsom fortaler for afgifter, men et kulstofatom deponeret i atmosfæren bør koste det samme til håndteringen af skadevirkningerne uagtet omstændighederne, hvorved det er endt der. Flyrejser er efter min mening blevet lige billige nok, og det gør det sværere for de fleste at tage "bedre" valg.
  2 dage siden
  Enig. Den enkelte *skal* gøre mere. Men afgifter på flyrejser betyder nok bare at folk vælger billige rejsemål. Hvor meget effekt vil det have i forhold til at skabe bedre alternativer til de gamle transportmidler, til opskoling i omtanke, osv? Den enkelte borger skal lære at tage bedre valg men er afgifter virkelig vejen?
  1 dag siden
  Æhhm, det er hele blå blok, der i årtier har overrulet eksperterne i klimadebatten med mavefornemmelsen og end ikke anerkendt problemet. Men du er da meget velkommen herovre på fløjen, der lytter til videnskaben.
  1 dag siden Danny Malkowski 1
  Kan du ikke starte med at forklare mig, hvordan man som parti både kan gå ind for, at Finansministeriet skal kunne feje forslag af bordet, hvis de skader klimaet samtidigt med at man også vil have omstilling til 100% økologi i landbruget? 🙂
  1 dag siden Danny Malkowski
  Ja, jeg er enig i alt det du skriver 🙂 Derfor bekymrer det mig også, at den del af folketingssalen, som forsøger at fremstå som de klimaseriøse, ikke vælger de lavthængende frugter først, frem for at foreslå løsninger, der ikke batter en pind for klimaet men kun gør det dyrere at være dansker. Det er såre simpelt: Følg klimarådets anbefalinger og forsøg at finde et bredt flertal om de løsninger de foreslår. De fire løsninger jeg foreslår, er copy-pasted fra klimarådets rapporter fra 2017 og 2018. Det er dem der er billigst og dem som batter allermest ift. at nå vores mål for reduktion af drivhusgasser frem til 2030. Faktisk kan vi nå mere end 60% I mål hvis disse fire tiltag implementeres. Men har du hørt nogle af de klimaseriøse partier tale om dem i medierne?  Det eneste man hører fra den såkaldt "klimaseriøse" side af folketingssalen er afgifter på flyrejser, sæt forbruget ned og byg nogle flere boliger af træ. Det bekymrer mig i den grad.
  1 dag siden
  Vi skal starte helt fra bunden for at diskurtere klima med LA. Så allerførst:
  1) Erkender du, at temperaturen er steget meget hurtigere de sidste 50 år, end på noget andet tidspunkt de sidste 1,5 mil. år? (Det kan eksperterne nemlig se på iskerneboringerne).
  2) Erkender du, at den menneskeskabte CO2-udledning hæver temperaturen generelt (Det kunne eksperterne allerede forudse med simpel kemi, før det kunne måles).
  3) Erkender du, at klimaforandringerne udgør et meget alvorligt problem, som verdenssamfundet bliver nødt til at gøre meget mere ved end nu? (Det har eksperterne påpeget i utallige klimarapporter siden 80'erne).
  Mange af dine partifæller kæmper stadig med 1 og 2. Derfor er det nærmest lidt kært, at du beskylder den klimaseriøse side af folketingssalen for ikke at lytte til eksperterne.
  1 dag siden
  medlem af liberal alliance ønsker flæsk til erhvervslivet istedet for konkrete tiltag mod klimakatastrofen - news at eleven
  1 dag siden Danny Malkowski 1
  Kom gerne med tal på, hvordan en dansk afgift på oksekød og fly gavner klimaet Tias.
  1 dag siden
  Ja gid det var så vel at I rent faktisk lyttede til forskning og klimarådet. Havde I gjort dét var der ingen grund til at folk gik på gaden og demonstrerede over hele verden.
  1 dag siden
  Det er vel også mere socialt end afgifter der altid rammer skævt. Men skævhed og ulighed er selvfølgelig det i prøver at lave på højrefløjen så hvorfor nævne noget om det
  1 dag siden
  1 dag siden Danny Malkowski 1
  Velbekomme Maria 🙂
 • 3 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Det skal være muligt for institutioner at kunne fravælge børn, som ikke har fulgt det frivillige vaccinationsprogram! Igen skal vi høre om udbrud af mæslinger i medierne. En af de vel nok farligste og mest smitsomme børnesygdomme vi har med alvorlige konsekvenser til følge for de smittede, i værste fald død. Jeg kan simpelthen ikke beskrive den vrede jeg føler indeni over de faktaresistente forældre, som bevidst undlader at vaccinere deres børn! 😡 Hjemme hos os er vi i et kæmpe dilemma ift. hvad vi skal stille op når vores datter selv skal starte i vuggestue til efteråret. For vuggestuerne må i dag ikke stille krav til forældrene om, at deres børn er vaccinerede. Jeg er glad for at mit parti Liberal Alliance, med vores dygtige børneordfører Laura Lindahl i spidsen, allerede har taget dette op mange gange før og presset på for, at adgang til offentlige daginstitutioner kræver, at man følger vaccineprogrammet 💪💙 Jeg kan ikke begribe, hvorfor der ikke er fundet et flertal for det endnu. Og jeg fatter ikke, hvordan forældre kan fravælge vaccinen og dermed bevidst udsætter deres egne børn og andres børn for sådan en alvorlig risiko 😢
  Det skal være muligt for institutioner at kunne fravælge børn, som
  3 uger siden 15
  Og hvad har det med hippier, at gøre?? Det lyder som en kæmpe fordom??
  3 uger siden 12
  De må da i den grad være vaccinefortalere som er faktaresistente. Mæslinger var en alm børnesygdom før MFR vaccinen. Flokimunitet vha vacciner er aldrig opnået. Chancen for at få mæslinger pga smitte fra et nyvaccineret individ er stor.
  Hvordan kan du kalde dig liberal, når du er fortaler for tvang.
  Hvorfor skal ikke vaccinerede isoleres fra de vaccinerede - virker vaccinerne ikke?
  3 uger siden 24
  Man vurdere at mæslingevaccinen har reddet 22 millioner liv, siden 2000. - Og samtidig dør der stadigvæk omkring 100.000 børn om året, af mæslinger. Det var netop en almindelig børnesygdom. En almindelig børnesygdom der i den grad slog mange ihjel hver år indtil vaccinen blev udbredt. De skal isoleres fordi der blandt andet findes mennesker der ikke KAN blive vaccineret, grundet autoimmune sygdomme. Der skal isoleres fordi de kan smitte børn, der er få små til at blive vaccineret, eller gamle, som ikke har fået vaccinen. - Det er simpelthen sådan en selvisk holdning ikke at ville vaccinere. Det er som om folk har glemt at en lang række af de sygdomme man vaccinere imod idag, er noget folk døde af for ikke mere end 70-80 år siden.
  3 uger siden 2
  Jan Cornelius Andersen https://medium.com/@...les-ce446d0a7e0f
  3 uger siden 2
  Adam Hyldkrog Prøv nu at få de historiske data korrekt - dødeligheden af mæslinger og andre sygdomme du refererer til var stort set faldet til 0 inden vacciner blev introduceret. Bedre sanitet, bedre ernæring, bedre levevilkår er det som gør en forskel.
  Da man forsøgte sig med vaccine mod skarlagensfeber på sygeplejeske studerende, var alle døde 1 år efter!
  Du kan orientere dig yderlige i Suzanne Humphries MD bog ‘dissolving illusions’
  3 uger siden 1
  Kris Lianee Maini-Thorsen Men det er OK at tro på vacciner, hvor der ALDRIG er udført dobbelt blindforsøg (som ellers er videnskabelig praksis)🤣
  3 uger siden 1
  Kris Lianee Maini-Thorsen Isabella b er en falsk profil på de sociale medier, som kan spores tilbage til lobbyister for vaccineindustrien
  3 uger siden 1
  Jan Cornelius Andersen Hvordan ved du det? Altså at Isabella B er en profil, der kan spores tilbage til lobbyister for vaccineindustrien? 🤗
  3 uger siden 1
  Aldrig tro på én bog.
  3 uger siden 1
  Adam Hyldkrog
  Hele samfundet er selvisk. Det er hvad liberalismen arbejder for. Hvorfor skal man dog tænke på samfundets bedste når produktionsmidlerne er private?
  Hvorfor bruger man ikke samme tankegang når det kommer til fordeling af rigdomme, for samfundets bedste?
  3 uger siden
  Jan Cornelius Andersen nu er det jo ikke bare én læge eller ét forsøg men mange tusind
  3 uger siden
  Jan Cornelius Andersen bevis?
  3 uger siden 8
  Kan vi ikke lige få nuanceret debatten en smule?  Der er 2 slags vacciner derude. Livsvaccine og ikke-livsvaccine. Den første kategori bør være obligatorisk, da den sænker den samlede børnedødelighed, hvori den anden kategori jf. bl.a. dansk forskning øger børnedødelighed. Til den sidste kategori hører influenza og HPV vacciner. Til den første mæslinger, kopper og polio (polio er dog på et stadie, hvor det overvejes at gå fra livsvaccine til ikke-livsvaccine).  Og nej. Jeg er ikke anti-vaxxer. Mine børn er vaccineret. Min datter også imod HPV. Forskningen er blandt andet udført af hende her:
  https://www.sdu.dk/d...ine_stabell_benn
  3 uger siden Danny Malkowski 6
  Frederik Schaltz-Buchholzer jeg blander mig ikke i den enkeltes sundhed. Det må være op til folk selv hvorvidt de vil vaccinere deres børn eller ej. De skal bare ikke udsætte mit barn og andres børn for samme fare. Liberalisme handler om frihed under ansvar. Ikke bare frihed. Kæmpe forskel. Friheden stopper der, hvor man er til fare for andre. Hverken før eller efter.
  3 uger siden Danny Malkowski 4
  Og det er den første jeg taler om 🙂
  3 uger siden Danny Malkowski 2
  Erklærer hermed mig selv irettesat 😉
  3 uger siden Liberal Alliance København 1
  Dennis Farcinsen Leth HPV = Kræft = død.
  Hvordan kan den vaccine Ikke være i første kategori? 😳
  3 uger siden 4
  Liberal Alliance København i kunne med fordel læse artiklen. Det handler om vaccinens opbygning. Ved livsvacciner er det reel sygdom man faktisk angriber kroppen med. Det betyder at immunforsvaret angribes og dermed styrkes igennem 'træning'.  Ikke-livsvacciner er kunstige. Her er det kemi der gør arbejdet og manipulerer med kroppen.
  3 uger siden 3
  Danny Malkowski så bør du/I være tydeligere herom. 🙂
  3 uger siden 3
  Danny Ligemeget om det er den første eller sidste, så er jeg chokeret over at du som liberal vil lade staten gå ind og blande sig i den enkeltes sundhed på denne hér måde.
  3 uger siden 1
  Mikkel Jensen du kan læse om den pågældende undersøgelse her. Der forklares det også hvad forskellen er.  https://videnskab.dk...-mange-flere-liv
  3 uger siden
  Både influenza og livmoderhalskræft slår mange mennesker ihjel hvert år, så hvorfor er vacciner mod disse sygdomme "ikke-livsvacciner"?
  3 uger siden
  Alt sagt med kærlighed. 🙂
  3 uger siden 5
  Død er meget sjældent.. Ren propaganda. Kom dog ind i kampen..
  2 uger siden 2
  Det er noget forfærdeligt propagandistisk sludder, børn dør af mæslinger eller at vaccinen er skyld i nedgange af dødsfald.
  For det første dør man ikke af mæslinger. Man dør af mangelsygdomme. Derfor der dør så mange flere i udviklingslandene af generelle årsager - herunder også mæslinger. Men de dør også af forkølelser i langt høre grad. Og dette skyldes heller ikke en forkølelse, men netop at de har mangelsygdomme, hvilket er noget helt andet.
  Desværre hopper folk lige i med begge ben på lægemiddelindustriens propaganda.  For det andet, så faldt dødeligheden i forhold til mæslinger med 95% FØR vaccinen overhovedet kom på markedet. Hvilket var gældende for en lang række af andre virussygdomme.
  Så med mindre vaccinen var så effektiv, den virker med 50 års tilbagevirkende kraft, så må det være noget helt andet end vaccinen, der er skyld i folk ikke længere dør.  Så vi skal slet ikke takke vaccinerne og lægerne for den fremgang, men vores kloakarbejdere.  Hvor er folk desværre usandsynligt lette at manipulere med skræk.
  3 uger siden 1
  Nogle dør af mæslinger, andre får hjerneskader, og nogle bliver bare utroligt syge. Man er jo idiot, hvis man vil udsætte sit barn for den risiko.
  2 uger siden 1
  Jim Visionær Kristensen - Hvis mæslinger virkelig var så farlige burde mange af os fra før vaccinerne, jo ikke være her idag.
  2 uger siden
  Kasper Jørgensen. Ligner denne graf, at man døde af mæslinger tidligere - eller mangelsygdomme?
  Det ligner til forveksling, at vaccinen ingen indflydelse har haft på nedgangen i dødeligheden: http://media.vaccin....brb8kiAUOvqe0fFI
  2 uger siden
  Hanne Ejstrup det er der også mange der ikke er. Du kan bare ikke huske dem fordi de er døde.
  3 uger siden 4
  Hvordan udsætter ikke vaccinerede bør vaccinerede børn for risiko? Tror du ikke på det virker? Ved du hvad der er i vaccinerne? Hvorfor tror du på staten her?
  3 uger siden 9
  Nogle børn er ikke gamle nok til at blive vaccineret endnu. Andre kan ikke pga sygdom. Og endelig er det kun 98%, der bliver immune af vaccinen.  Derfor er det vigtigt med flok-immunitet, hvor de mange vaccinerede beskytter de få udsatte mod at kunne blive smittet. Og det ødelægger anti-vaxxers som dig, Kim, og bringer de børn i potentiel livsfare 😡  Fordi I tror mere på sølvpapirshatte, konspirationsteorier og bloggere, end på det voldsomme flertal af forskere, der har dedikeret deres liv til emnet og rent faktisk ved, hvad de snakker om.
  2 uger siden 2
  Gyrd Ernstsen det handler da i høj grad om antal smittede når du mod alle fakta inkl. en ekstremt entydig smittestatistik alligevel påstår at vaccinen ikke virker og at ny-vaccinerede render rundt og smitter andre. Det gør da din holdning om at forholde sig til fakta totalt utroværdig.
  Det er rigtigt, at der har været mange korte perioder med relativt få smittede (vi snakker dog stadig et par tusinder om året), men de er altid forudgået og efterfulgt af store epidemier. Det er det naturlige forløb for mæslinger hvor nye epidemier kræver at der er nok modtagelige individer til at smitten kan sprede sig. Du ved - den der flokimmunitet du ikke tror på, men som vi nu gennem mange år har opbygget med vaccinationer og som uoplyste folk som dig spiller hazard med. Angående dødeligheden faldt den særligt, da vi fik antibiotika til at behandle lungebetændelser, som er den komplikation der dræbte mange. Og den faldt yderligere da vores muligheder for intensiv terapi blev bedre. Det ændre ikke på at mange stadig vil blive rigtigt syge og kan få andre komplikationer selvom de heldigvis overlever. Vi behandler også en brækket arm selvom man ikke dør af det, fordi lidelse nu engang er noget man forsøger at undgå.
  Og her har vi så en ekstremt velafprøvet og effektiv behandling til et par hundrede kroner der både redder dit barn fra lidelse og potentielle komplikationer og samtidigt beskytter de få andre børn der ikke kan vaccineres. Vi kunne sågar udrydde mæslinger permanent hvis man globalt fik en høj nok vaccinationsrate.
  Men der bliver nok nemmere at vaccinere i selv de mest krigshærgede ulande end at overbevise en anti-vaxxer...
  3 uger siden 2
  Det er ikke tiden værd at diskutere med sølvpapirshatte...
  3 uger siden 2
  Anette Münther Hansen Forskere der tjener penge på vacciner!
  2 uger siden 1
  Gyrd Ernstsen hvis du har sat dig ind i fakta, kan du så ikke lige forklarer hvorfor vi efter vaccinationens indførsel næsten ingen smittede har (sidste 20 år kun 1 år med ca. 80 smittede, øvrige år meget færre)? Tidligere var der store epidemier med 40.000 - 80.000 hvert 3.-4. år. Hvis vaccinerne kun dækkede kortvarigt burde det åbenlyst kunne ses i statistikken. Men det kan selvfølgelig også være at vi indtil start 1980’erne var så underernærede at vi blev ramt af mæslinger, men derefter blev reddet af McDonalds? 🙂
  2 uger siden
  Som jeg skrev tidl, så så man også en stor nedgang i antal smittede for ca 100 år siden. Lang tid før vaccinen. Dog kortvarig.  Det handler ikke så meget om tilfælde, men om dødelighed og farlighed.
  Så kan du ikke fortælle mig som læge, hvordan det kan være dødeligeheden faldt så drastisk, hvis sygdommen skulle være så farlig som opstået? Dødeligheden faldt med ca 95% før vaccinen kom på markedet.
  Men du mener måske, vaccinen er så effektiv, den virker med tilbagevirkende kraft op til 50 år bagud?  Mæslinger er ikke farlige. Hvad der er farligt er at lide af mangelsygdomme herunder specielt vit. A. Men så er alt farligt. Selv en forkølelse kan være fatal.
  2 uger siden
  Hvorfor har I læger så lidt interesse i at undersøge fakta eller blot lytte til alle de mange vaccineskadede?
  Hvorfor har I mere interesse i at tjene industrien end jeres egne kunder?
  Synes det er synd, I på den måde underminerer jeres eget fag og sælger ud ved at lade hånt om jeres kunder/patienter.
  Folk stiger i stadig stigende grad af overfor den slags og går andre veje end den lægelige.
  Synes vi skal begynde at kæmpe for at få et anstændigt lægefag igen.
  2 uger siden
  Anette Hansen.
  Flokimmunitet er en opfunden størrelse, da vacciner slet ikke giver livslang immunitet. Hvilket vil sige, at voksne som dig selv, højeste sandsynligt render rundt og er udækkede, medmindre du har haft mæslinger ad naturlig vej.
  Tillige smitter de ny-vaccinerede. Men det hører man sjovt nok intet om fra lægemiddelindustriens lobbyistkampagner.
  Selv det, at være vaccineret er langtfra en garanti imod immunitet. Mange af dem får mæslinger alligevel.  Mange er rolige blevet bildt ind, at det er vaccinernes skyld, vi har set et massivt og drastisk fald i dødeligheden angående feks mæslinger. Men det er det pure opspind.
  Dødeligheden var falder med 95% inden vaccinen kom på markedet.  Så tak ikke din læge eller vaccinerne for dette, men dine kloarkarbejdere. Hvorfor kalder du folk, der ikke vaccinerer for sølvpapirhatte, når videnskabelige studier viser, det er dem med de længste og højeste uddannelser og som tjener mest?
  Det er blot folk, der hr sat sig ind i fakta og undersøgt sagerne og som ikke blot naivt hopper med på lægemiddelindustriens reklamekampagner og skrækkampagner.
  3 uger siden 3
  Hvad dræbte polio? Vitamin c. De høje herrer der finacierer vacciner, tager ikke selv skud. Såfremt de gør, er med garanti en saltvaccine, eller rettere, en placebo. Vaccine kan intet hjælpe.
  3 uger siden
  2 uger siden 3
  Danny Malkowski.  Mæslingeudbrud kommer ofte fra de vaccinerede, da de smitter i perioden efter vaccination.  Vaccinen giver ingen garanti.  De fleste voksne, som dig selv, render også ubeskyttet rundt, da vaccinen fader over år, hvilket en naturlig infektion ikke gør.  Mæslinger er slet ikke farlige. Man dør ikke af mæslinger. Man dør af mangelsygdomme. Ved godt, at den slags hører man ikke om fra officiel side, da det ikke passer ind i lægemiddelindustriens reklamefremstød.  Lobbyister fra samme manipulerer specielt læger og vores politikere. Men igen, så skæpper det jo også godt i valgkampagnekassen at samarbejde med lægemiddelindustrien på den måde.  Hvis du skal gøre noget, så hold dit barn væk fra alle ny-vaccinerede. Hold også dit barn væk fra bilisme og trafik. Det slår mange børn ihjel om året.  Mæslinger slår ingen ihjel.
  Sats ikke på vacciner, men på sundhed.
  Drop al medicin, da det dræber ca 5000 om året unødigt alene her i Danmark. Og det tal er blot det officielle. Det uofficielle, kan man kun formode er langt langt højere.
  Feks siger videnskaben, at i gennemsnit opgøres kun 1% af alle bivirkninger officielt.  Så ønsker man at spare liv eller ønsker man at sælge medicin/vacciner for lægemiddelindustrien?
  Svaret er vel til at tage og føle på.  Så stop nu disse ubegavede skrækkampagner.
  De er så lette at gennemskue og tilbagevise.
  Og da det oftest er de bedst uddannede menneske, der undlader at vaccinere, så klinger sådanne kampagner altså efterhånden lidt hult.  Men lige nu er man ekstremt panisk mht at promovere vacciner, da man er bange for at miste den tidl så velfunderede autoritetstro. For det, at folk nu selv kan undersøge fakta, er en ekstrem stor torn i øjet på lægemiddelindustrien. Derfor ser man skrækkampagner som disse.
  2 dage siden 2
  Gyrd: Dit første link er et billede på Facebook, som vi ikke kan vide oprindelsen af. Andet link er diskvalificeret, fordi det er fyldt med links til at købe kosttilskud, t-shirts og i øvrigt refererer til Suzanne Humphries er en af de store pro-sygdoms fortalere. Dit tredje link er ganske rigtigt en metode til at skille "vilde" mæslinger fra den almindelige bivirkning udslæt og feber man kan få efter mæslingevaccinationen. Formålet er at få skilt de rigtigt syge, der kan smitte fra dem, der bare har en almindelig og ufarlig bivirkning. Og bemærk her at jeg ikke siger, at der ikke er bivirkninger ved vaccinationer - de er bare væsentligt at foretrække frem for mæslinger, der sidste år slog 1 ud af 1000 smittede ihjel i Europa. Dit sidste link er et amerikansk krigsskib, der helt efter procedurerne er i karantæne efter et sygdomsudbrud (25 ramt ud af 700 ombord) - hvad har det med vaccination at gøre? At søfolkene er vaccinerede gør ikke, at du kan sige at der er en sammenhæng.
  2 uger siden 2
  Gyrd Ernstsen fantastisk tak for dit bidrag 🕊🍀💚
  1 dag siden 1
  Gyrd: Kan du ikke prøve at smide links igen, men denne gang så lad være med at komme med links til artikler og deslige. Det vi taler om her er et videnskabeligt spørgsmål så link bør være til videnskabelige studier. Du må meget gerne lige skrive før hvert link hvad det er du læser ud af studiet. 🙂
  1 dag siden 1
  Gyrd Ernstsen Ja, som sagt. Der er antigener og deaktiverede virus i vacciner, som godt kan give en kraftig immunrespons - hvis faktiske FORMÅL er at give en kraftig immunrespons så immunforsvarer lærer at bekæmpe de sygdomme der ligner. Det betyder at netop vaccinerede helst skal holde sig fra ældre og folk med HIV, da en kraftig immunrespons kan være farligt, direkte dødeligt.
  Det er IKKE det samme som at vaccinen indeholder mæslingevirus og at man kan få mæslinger. Jeg hæfter mig ved at du netop bare har postet et billede som intet siger om at man kan smittes med mæslinger af vaccinen. Hvis du havde fakta at have dine påstande i, så havde du nok delt dem, men igen, hvis du var interesseret i fakta, så havde du nok forsøgt at opspore dem 🙂
  2 dage siden 1
  "Mæslingeudbrud kommer ofte fra de vaccinerede, da de smitter i perioden efter vaccination." NEJ. Der er ikke mæslingevirus i mæslingevaccinen. Der er en svækket, modificeret virus, som godt kan give en immunrespons og derfor bør holdes på afstand af særligt immunsvækkede, men på INGEN måde kan det give mæslinger. Det er ganske enkelt fysisk umuligt, da det ikke ER mæslinger. Det er en meget omdelt løgn blandt vaccinemodstandere, men det er helt ufatteligt let at verificere, hvis man da var interesseret i fakta.
  1 dag siden
  Så du ikke mine links, Thøger Hass, da du kun refererer til et billede?
  2 dage siden
  Jens Åge Holm. Umiskendeligt ligner det første noget fra en sundhedsklinik. Måske en lægeklinik. Tror ikke det er fra et bageri, da de ikke har patienter. I det andet link, kan du forfølge linksene, som henviser til studier som netop senere omtalte og som disse: https://www.cdc.gov/...ml#complications https://www.cdc.gov/...aders/ncird.html Men det så du måske ikke? Så der gør ikke noget, søfolkene var vaccinerede? Dvs, du underkender effekten af vacciner? Nej, der dør ikke 1:1000 af mæslinger i EU, da mæslinger ikke er en dødelig sygdom.
  1 dag siden
  Gyrd Ernstsen Meget typisk konspirationstilhængere at undgå at forholde sig til kritiske modsvar. Jens Åge har allerede været over dem, men lad os da prøve igen og se om du rent faktisk er interesseret i samtale, eller om du blot vil videredele løgne med bind for øjnene, så længe det overholder dine fordomme: Det første link er decideret løgn. Alle data fra universiteter, WHO, og seruminstitutter overalt på kloden modsiger det. Jeg kan virkelig ikke bruge en konspirationsteoretikers konspirationsteorier som "fakta." Sorry. Data, tak! Data som modbeviser hvor ekstremt effektive vaccinerne er til at modvirke infektion. Det næste link handler NETOP om en metode til at skelne mellem de to forskellige ting: almindelige reaktioner på den inaktive virus i vaccinen og *faktiske mæslinger*.
  Det vil sige, dit eget link modsiger dig komplet. Måske du skulle læse dine egne links før du poster dem? 🙂 Det sidste link er heller ikke overraskende. Igen burde du måske læse dit eget link? 🙂 Soldaterne har fået en virus der giver symptomer der *ligner* fåresyge. De har ikke fået fåresyge. Og hvad satan har det ellers med dine udtalelser at gøre???
  1 dag siden
  For det første er der ingen der er konspiratoriske. Det er du heller ikke i ordets negative betydning, så kan vi undlade disse stigmatiseringer om andre?
  Grunden til, jeg ikke svarer vildt meget nu er, jeg er på arbejde. Så stop venligst dine anklager.  Hvorfor mener du at WHO og bla SSI taler sandt og giver dig sandheden. SSI er en udrigger af lægemiddelindustrien og WHO mfl er ekstremt tunge at danse med, som Christine Stabell Benn også er inde på. Se er ikke villige til at udvise åbenhed på det felt.
  Universiteter får midler fra samme industri til forskning og er ellers i direkte linje med lægemiddelindustrien. Så jeg ved ikke helt, hvor valide dine "kilder" er.  Tag feks hele problematikken omkring DTP og A vitamin eller 'døde' og 'levende' vacciner.  https://videnskab.dk...er-ihjel-om-aret Fik du set denne? https://www.immunize...accine-shedding/
  3 uger siden 1
  Elsker din stråmmænds argument👏👏 det er Self alle hippier der ikke vaccinere deres børn.. meget intelligent
  2 uger siden 1
  Du behøver ikke vaccinere alle dine børn. Kun dem du vil beholde❤️
  2 uger siden
  Danny Malkowski.
  Vil du løfte sløret for, hvor meget du får i kampagnepenge fra lægemiddelindustrien?
  2 uger siden Danny Malkowski 1
  Jeg bygger mine argumenter på naturvidenskab frem for mavefornemmelser. Og nej, det har mit parti ikke. Det ville klæde dig at komme med noget dokumentation for dine injurierende påstande.
  2 uger siden Danny Malkowski 1
  Gyrd. Ja, jeg mener at vacciner er årsagen til, at bl.a. mæslinger, Polio mv. er stort set udryddet. God aften og alt godt 🙂
  2 uger siden Danny Malkowski 1
  Gyrd Ernstsen 0 kr. Vil du løfte sløret for, hvor du har din injurierende stråmand fra, at "penge fra medicinalindustrien skæpper i partikasserne"?
  2 uger siden Danny Malkowski
  Du skriver i en anden tråd: ".. så skæpper det jo også godt i valgkampagnekassen at samarbejde med lægemiddelindustrien på den måde." Det er ikke formuleret som et spørgsmål, men som en påstand, hvor du hentyder til, at politikere er korrupte og i lægemiddelindustriens lommer. Det så jeg meget gerne dokumentation for fra din side. Og kan du ikke fremskaffe den kan jeg også nøjes med en uforbeholden undskyldning.
  2 uger siden 1
  Spørgsmål er ikke injurier.
  Vacciner fra officiel side bygger desværre ikke på videnskab.
  At undersøge videnskaben bag dem er ikke mavefornemmelser.  Det, du bygger dine såkaldte videnskabelige antagelser på svarer til at hussælger selv laver egen tilstandsrapport. Mener du stadig det er en videnskabelig fremgangsmåde?
  Og inden du begynder med at næsten al samlet forskning viser..., så må du vide, at al den forskning bygger deres antagelser på lægemiddelindustriens egne rapporter, hvilket er fuldstændig forrykt.
  Dette har intet med videnskab at gøre.  Ingen af alle de forskere og læger på verdensplan, som udelukkende læser industriens rapporter, ser rådata. De få der gør, opdager pludselig helt andre ting. Det så vi senest med Peter Gøtzsche, som altid har hyldet HPV vaccinen og anbefalet den. Da han begyndte at dykke ind i data om den, vendte han 180 grader rundt. Det kostede han så godt nok hans stilling, for den slags tolererer en korrupt industri narturligvis ikke.  Så medmindre du taler ud fra rådata og ikke de omskrivninger af rådata, som udgives i div lægetidsskrifter og -publikationer, så har det absolut intet med videnskab at gøre.  Mange tror det har med videnskab at gøre, men det gør det desværre ikke til en større sandhed.  Hvad du dermed kan se er div grafer, som taler deres tydelige sprog om, vaccinen ikke redder liv.
  Og hvad du også kan se, hvis du ellers tør, er, de lange vaccineskadede, som slet ikke bliver hørt fra de offentlig instanser, fordi industriens lobbyister har fået vendt hele billedet til egen fordel.  Men lobbyisme er så heller ikke noget, du kender til indenfor politik?  Kan sige dig, at den slags ellers er meget almindelig brugt overalt både i dk, EU og også USA m m. Hvilket sponsorater og kampagnepenge fra lægemiddelindustrien også er til politik.
  2 uger siden 1
  Danny Malkowski Det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte om nedgangen i dødelighed.
  Hvad angår nedgang i antal tilfælde, så har vi også for ca 100 år siden set en stor nedgang. Ganske vist kortvarigt.  Vaccinen er slet ikke skyld i nedgangen i forhold til dødelighed. Tillige er mæslinger ikke farligt eller dødeligt, som industriens lobbyister prøver at udbrede.
  Grunden til nogen dør, hvis de har mæslinger er, at de lider af mangelsygdomme. Derfor dør forholdsvis langt flere i ulandene end herhjemme. Men det fortæller lobbyisterne ikke så meget om.
  Så ja. Mæslinger er smitsomme. Men de er ikke farlige. Det er noget, man bilder folk ind for at få solgt nogle vacciner. Desværre sluger folk det råt at lader sig rive med af industriens skræmmekampagner.  Hvor ville det være rart, hvis også politikere begyndte at undersøge sagerne og ikke bare efterabe industriens lobbyister, når man går ud med den slags påstande, du kommer med.  Fik du svar på det om lobbyisme indenfor det politiske system?
  2 uger siden
  Hvem der betaler pengene har i mange år været en hemmelighed, som man ikke ønsker at offentliggøre.
  At lobbyisterne har indflydelse på jer er dog langtfra nogen hemmelighed.  https://www.180grade...cinalindustrien/ http://www.vaccinein...rbejde-i-danmark https://www.altinget...-vores-demokrati http://demo-gr10.blo...bbyisme.html?m=1
  2 uger siden
  Dvs du ikke har økonomiske interesser i det, men blot bygger dine udsagn på fejlslutninger fra industriens lobbyister?
  2 uger siden
  Dvs dit parti modtage ingen midler fra medicinalindustrien overhovedet?
  2 uger siden
  Danny Malkowski. Vil gerne vide, hvor du har dine såkaldte videnskabelige opgørelser fra, når du går ud og promoverer vacciner.  Er det fra førnævnte industries egne rapporter?
  Mener du stadig de har noget med videnskab at gøre?  Mener du tillige, at vaccinen er årsag til det store fald i dødelighed angående mæslinger, som vi har set over de sidste mange årtier?
 • 4 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Vidste du, at selvstændige er overrepræsenterede i fattigdomsstatistikkerne i Danmark? Faktisk udgjorde selvstændige mere end 12 pct. af alle fattige i 2012. Det lyder virkelig mærkeligt, synes du ikke? Det giver ikke så meget mening vel? Det synes jeg heller ikke. Ikke desto mindre er det et resultat af, hvordan fattigdom defineres i Danmark. Og det er i sidste ende dybt skadeligt for dem i reel nød: Venstrefløjen og nogle af de rødeste fagforeninger slynger igen og igen om sig med tal på, hvor mange fattige vi har i Danmark. Desværre "glemmer" de bare alt for ofte at tage med i deres mange kampagner, hvordan de egentlig definerer fattigdommen. Og det er jo egentlig rimelig relevant for debatten. Derfor hermed denne servicemeddelelse: Man betragtes som fattig i 2018 i Danmark, hvis man som enlig uden børn (og dermed også uden børnepenge, tilskud til dagpleje mv.) har en månedlig indtægt på 9.750 kr. efter skat i ét år. Jeg gentager: Venstrefløjen betragter alle, som har en månedlig indtægt på under 9.750 kr. EFTER skat i ét år og før børnepenge, tilskud til dagpleje mv. som værende fattige. Det betyder blandt andet at jeg selv, ifølge venstrefløjens logik, var fattig, da jeg tilbage i december 2014 gik fuld tid som direktør i mit første startup. Dengang var der lige akkurat nok penge i budgettet til, at jeg kunne give mig selv en løn på 15.000 kr. før skat. Det betyder givetvis ikke at man kan bo i en 3-værelses på Kongens Nytorv med udsigt udover Nyhavn, samtidigt med at man spiser Sushi og GRØD 3 x om ugen, samtidigt med at man kan gå i byen torsdag, fredag og lørdag, samtidigt med at man tager 2 uger til Maldiverne hvert forår. Men til trods for det vil jeg nu alligevel mene, at man sagtens kan få et anstændigt liv til at hænge sammen med de penge – selv I hovedstaden. Det kunne jeg i hvert fald 😊 Men det kræver selvfølgelig en del prioriteringer i livet. En fattigdomsgrænse, der baserer sig på medianindkomsten i et samfund, er dybt misvisende og skadelig for debatten om social ulighed og hvordan vi hjælper de allersvageste. For den blander dem, som reelt har brug for hjælp fra fællesskabet, sammen med en masse mennesker der hverken er syge, hjemløse eller fattige (Til gengæld er de ofte på overførselsindkomst og så stemmer de overvejende på et parti fra venstrefløjen...). Det ville klæde venstrefløjen at man stoppede med at fordreje debatten til, udelukkende at handle om størrelsen på overførselsindkomsterne, kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Der er nemlig hårdt brug for at vi tager en saglig og ordentlig debat om, hvordan vi hjælper de allersvageste i Danmark. En hjemløs psykisk syg stofmisbruger, bliver hverken mindre hjemløs, psykisk syg eller afhængig af stoffer ved at få 1.000 kr. mere i kontanthjælp. Og børn som opvokser i socialt udsatte familier får ikke bedre vilkår senere i livet ved, at deres forældre får 1.000 kr. mere udbetalt på kontoen om måneden. Økonomisk fattigdom eksisterer ikke i Danmark. Det gør den sociale ulighed til gengæld. Og den bekymrer mig meget. Løsningerne handler bl.a. om, at vi tilbyder de rette individuelle behandlingsmuligheder og individuelt skræddersyede forløb for at få de allersvageste på benene igen. Frem for blot at sende dem rundt og rundt i en kæmpe labyrint med sociale myndigheder og skrankepaver. Den debat tager vi alt for sjældent i Danmark. Desværre oplever jeg alt for ofte, at det er venstrefløjen selv der hver gang vi liberale forsøger at løfte den dagsorden, forsøger at dreje debatten tilbage til udelukkende at handle om størrelsen på overførselsindkomsterne igen. Det seneste eksempel for mit vedkommende var, da vi i en paneldebat hos Mino Danmark for 3 ugers tid siden brugte 30 minutter på at tale om kontanthjælpsloftet og kontanthjælpens størrelse selvom temaet egentlig var social ulighed i et større perspektiv. Det var særligt politikerne fra Enhedslisten og SF, som stort set ikke ville tale om andet og med paroler om, at "der var kommet langt flere fattige børn i Danmark" og "at det selvfølgelig alt sammen var den borgerlige regerings og særligt de ultra-liberales skyld". Men det er lige netop det, at venstrefløjen ikke vil tale om andet end overførselsindkomsternes størrelse, der er decideret skadeligt for de allersvageste.
  Vidste du, at selvstændige er overrepræsenterede i fattigdomsstatist
  4 uger siden 10
  Og så beskatter man stadigt tøven id af bukserne på disse selvstændige. Det kunne man jo starte med at lade være med 🙂
  4 uger siden 10
  Helt enig. Man skal dog huske, at der findes nogle tosser, der er så dumme, at de selv har bygget et hus, som de simpelthen bor i. Meget provokerende, det der 'privat ejendomsret'. De skal slippe 60.000 om året i misundelsesskat. Og for at få fat i de 60.000 skal de tjene 120.000, som lige skal beskattes. Det burde være ulovligt.
  4 uger siden 7
  Hvis du har brug for at møde en "venstrefløjsfattig", så kig forbi mig. 2018 bød på helt nøjagtigt 0 kr. i indtægt. Bare rolig, det er selvvalgt af samme årsag som hos dig selv, at gå ind i et startup spinder ikke nødvendigvis guld på bundlinjen, men til gengæld får man lov til at arbejde gratis 🙂
  4 uger siden Danny Malkowski 3
  Og tak fordi du gør, Jan!
  4 uger siden 7
  Det er dit parti der har stemt for at politiet nu kan give hjemløse bøder for.... at være hjemløse. Det stemte vesntrefløjen imod. Så det virker lidt hyklerisk det her
  4 uger siden 1
  Hahahaha
  4 uger siden
  Pelle. Hjemløse er kun hjemløse, fordi de selv vil !
  4 uger siden 3
  Man skal da netop tale om at de selvstændige er de fattige. Det burde du kunne se som selvstændig og opstillings berettiget iværksætter. Det er sku da sole klart politisk håndværk at tage den med det samme. Men her ser du så ikke en sag der er værd at kæmpe for?
  4 uger siden Danny Malkowski 3
  Skatten skal sænkes i bunden, så det bliver langt lettere at komme igang som selvstændig. Og helt generelt, så man får mulighed for at kunne forsørge sig selv før man skal forsørge andre. Det har jeg skam været meget klar i spyttet om mange gange før 🙂 Men det handler ikke om, hvorvidt selvstændige er fattige eller ej. Det handler om, at vi skal holde op med at straffe dem for at løbe en risiko.
  4 uger siden
  dem der prøver at skabe deres egen arbejdsplads og måske også en til andre, gør en kæmpe tjeneste for samfundet de er de sande helte, tal dem op de lider 12% er sgu mange som forsøger men skal gå for lud og koldt vand.
  4 uger siden
  Det handler jo netop om at tage den debat op som de føre hos socialisterne og banke dem oven i hovedet med egne ord, det er noget de kan forstå. At du intellektuelt er over det niveau skaber ingen respekt på venstrefløjen. Som i de fatter det ganske simpelthen ikke hvad det er du taler om eller gider sætte sig ind i det, derfor skal du fortælle dem hvem de egentlig fattige er dem der vil og kan skabe arbejdspladser straffes for dette. Det bør de så tage stilling til hvis de kan?
  4 uger siden 1
  Frederik Germann Pedersen det kunne ikke beskrives bedre
  4 uger siden 1
  helt enig - og typisk venstrefløjen at spille det kort KONSTANT
  4 uger siden
  Jeg accepterer ikke præmisen om at forskere er afhængige.
  4 uger siden 3
  Så fordi en eller anden tilfældig politiker omklamrer et forskningsresultat bliver resultatet politisk?
  4 uger siden
  Jeg accepterer ikke præmissen om at de er uafhængige... de får jo penge for at forske i lige præcis det politikerne vil støtte...
  4 uger siden
  Fantastisk skrevet Danny 👍
  Du har helt ret. Jeg kommer selv fra en familie med stor social ulighed og her hjalp 1000 kr ekstra altså kun til at der var til bajere indtil den 20. I måneden istedet for den 15. Huslejen ville stadig ikke blive betalt og vi ville stadig blive smidt ud på et tidspunkt.  Hjælp mig lige her... betyder det at alle SU modtagere også defineres som fattige? Er der evt en fuld oversigt/statistik man kan finde omkring opgørelsen over “fattige” i Danmark?
  4 uger siden
  Det er også mig,lige nu.
  Stop tuderiet.
  4 uger siden
  Danny, det lyder virkelig velkendt for mig, at de selvstændige producenter udnyttes og misbruges.
  http://nyheder.tv2.d...id-32687744.html
 • 5 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Det er simpelthen ikke korrekt når venstrefløjen og flere førende medier buldrer afsted med budskabet om, at de fattigste er blevet fattigere. Dem med de laveste indkomster har oplevet den suverænt største indkomstfremgang fra 2008 til 2017, hvis man følger de samme personer over tid. Kilde: https://cepos.dk/art...indkomststigning
  Det er simpelthen ikke korrekt når venstrefløjen og flere førende m
  5 uger siden 8
  Danmarks Statistik (November 2018): i løbet af de seneste ti år er indkomstniveauet stort set uforandret for de 10 pct. med lavest indkomst, hvorimod dem i toppen af indkomstfordelingen har oplevet indkomststigninger. Beløbsgrænsen for at tilhøre de 10 pct. med lavest indkomst efter skat er faldet med 1 pct. efter korrektion for prisstigninger og familiestørrelse. De foregående to årtier bød på større økonomisk fremgang i lavindkomstgrupperne. Grænsen steg med 16 pct. fra 1987 til 1997 og med 12 pct. fra 1997-2007. I de seneste årtier har tendensen været, at indkomststigningerne har været højest i toppen af indkomstfordelingen. Siden 2007 er grænsen for at tilhøre de 10 pct. med højest indkomst vokset med 18 pct. https://www.dst.dk/d...ytHtml?cid=29483
  5 uger siden Danny Malkowski 7
  Oliver Hvidt en helt korrekt analyse. Lige så korrekt som den jeg henviser til. De er nemlig forskellige og tallene kommer alle fra Danmarks Statistik. Den artikel du har fundet refererer til indkomstgrupper. Dvs. det ikke er de samme mennesker du har i de samme grupper år for år. Den tager med andre ord ikke hensyn til, at eks arbejdsløse kommer i arbejde eller at studerende får sig et job efter endt uddannelse. Dem som var fattigst i 2007 er ikke de samme fattigste i 2018 i den analyse du fremhæver. Og derfor kan analysen heller ikke bruges til at sige, at de fattige er blevet fattigere.
  5 uger siden Danny Malkowski 5
  Den er da lige netop ikke misvisende Oliver 🙂 Der måles på de samme mennesker over en periode på 10 år. Det misvisende er, at benytte Danmarks Statistiks analyse, der analyserer fordelt på størrelsen af indkomstgrupperne, for derefter at konkludere, at de fattigste bliver fattigere. Det er ikke korrekt. Dem med de laveste indkomster i 2008 er ikke de samme mennesker, som har de laveste indkomster 10 år senere. Derfor er de fattigste heller ikke blevet fattigere. Der er ikke nogen som ignorerer eller bortforklarer noget. Jeg ser det simpelthen ikke som et problem, at de laveste indkomstgrupper stagnerer så længe deres indkomst nogenlunde stiger med inflationen og når indkomst mobiliteten i opadgående retning iøvrigt er høj. Det er jo netop det som er ønskværdigt. De laveste indkomstgrupper har stadig en indtægt via. overførselsindkomster, der gør dem i stand til at leve et fornuftigt liv. Samtidigt er det blevet mere økonomisk attraktivt at tage et arbejde frem for at være på overførselsindkomst. Og bare lige for at komme nogen i forkøbet: Nej, jeg taler ikke om at fastholde syge mennesker i fattigdom eller at tvinge kræftsyge mennesker i arbejde.
  5 uger siden 17
  Danny Malkowski det din statistik viser er at der er større mobilitet opad for lav-indkomst grupperne. Det er super positivt, men ikke overraskende (det er forventet at studerene øger deres indkomst når de kommer på arbejdsmarkedet). Dette har ikke noget at gøre med det faktum at der bliver større og større afstand mellem lav-indkomst og høj-indkomst grupper og at lav-indkomst grupper har stået stort set stille i årtier. Derfor er din brug af statistik en smule misvisende. De fleste mennesker befinder sig størstedelen af deres liv i lav- eller middel-indkomst grupper. Det er skadeligt for det liberale projekt at ignorere eller bortforklare disse gruppers stagnation, istedet for at adressere den.
  5 uger siden 4
  Oliver Hvidt Lige en relevant korrektion: De studerende er pillet ud af CEPOS' analyse for at imødegå den tolkning, du laver. Det står på side 2 i analysen.
  5 uger siden 3
  Oliver studerende er udelukket fra CEPOS’ analyse, af samme grund som du nævner.  Der ses på lavindkomstfamilier og individer, der er eller burde være i arbejde. De fleste er formentlig ikke i arbejde, det er bare min formodning.  Vi kan sagtens være bekendt, at denne gruppe, som os i arbejde langt hen ad vejen forsørger med kontantoverførsler, har en konstant levestandard over tid - al den stund at livet bliver sødere (forbrugsmæssigt) for dem, der arbejder og betaler ind til velfærden.
  5 uger siden 3
  Danny Malkowski før i tiden oplevede lav- og middel-indkomstgrupper markant økonomisk fremgang i takt med samfundsøkonomien. I dag fortsætter samfundsøkonomien med at vokse, men kun højindkomstgrupper bevæger sig markant fremad, mens lavindkomstgrupper stagnerer. Det er forventeligt at folks indkomst øges når de f.eks. går fra at være studerende til at komme i arbejde. At benægte problematikken på den baggrund er misvisende. Det virker meget usympatisk at du synes det er fint at de laveste indkomstgrupper stagnerer. Jeg ved at det kommer fra et godt sted, men hvad er din vision for samfundet hvis du er tilhænger af den udvikling på lang sigt?
  5 uger siden 3
  Danny Malkowski bare fordi nogen ryger op i indkomstgrupperne så ændre det ikke på at de laveste stadig har fået mindre - det er noget sludder du har gang i
  5 uger siden 2
  Martin Kyed god pointe!
  5 uger siden 5
  Indlægget her er et rigtig godt eksempel på, at tal er taknemmelige og nemme at manipulere - og det gælder for begge sider af det politiske spektrum. Danny Malkowski, du og dine liberale kolleger bruger bevidst tallene på bedste Erasmus Montanus-facon til at forveksle relative og absolutte størrelser for at fremme jeres politiske sag.
  Ved at måle på de samme personer i statistikken, siger tallene noget om den sociale mobilitet, men ikke noget om størrelsen på overførselsindkomsterne. Tallene i din statistik viser, at folk, som havner i fattigdom hurtigt løfter sig op ad fattigdommen igen. Dette er jo egentlig en ganske god nyhed! Men at bruge de selv samme tal til at postulere, at de laveste indkomstgrupper har fået mere, er at strække sandheden til det religiøse. For faktum er samtidig, at overførselsindkomster, lige fra folkepensioner til kontanthjælp, SU og dagpenge ikke er steget lige så meget som andre indtægter i samme periode. Det vil sige, at når nye personer i samme periode ryger på overførselsindkomster vil de relativt set opleve en værre indtægtsnedgang end tidligere. Men dette tager din statistik slet ikke i betragtning Du overser også dét faktum, at 100% fremgang kan være lig med at gå fra 5000 til 10'000 i månedlig indtægt. At gå fra 30'000 til 40'000 er derimod kun 33% fremgang - personligt er jeg ikke i tvivl om hvilken af fremgangene, jeg ville foretrække ... I stedet for at køre omtalte statistik helt ud i hampen, ville du i mine øjne opnå langt større troværdighed ved at fokusere på den sociale mobilitet, som rapporten omtaler.
  Den sociale mobilitet vil dine socialistisk inspirerede kolleger også have meget sværere ved at skyde på.
  5 uger siden 4
  Ej Danny, lad lige være med at ødelægge en god og sund diskussion med fakta! 🧐🤔😏😏😉😉
  5 uger siden 3
  Du mener cherrypicking. Men godt du kan grine af de fattige. Men de kan jo også bare spise kage !
  5 uger siden
  er uligheden stigende her til lands?
  5 uger siden Danny Malkowski 2
  Yep. Gini-koefficienten er steget fra 27,47 i 2007 til 29,32 i 2017 (Kilde: https://www.dst.dk/d...ytHtml?cid=29483). Og det er kun en god ting, for det betyder, at det i løbet af det sidste årti nu kan betale sig bedre at være i arbejde end at være på overførselsindkomst. Målet for et samfund er ikke 100% lighed. Det er til gengæld heller ikke 100% ulighed. Danmark er stadig et af de mest lige lande i verden målt på indkomst.
  5 uger siden Danny Malkowski 1
  Jamen jeg mener i bund og grund ikke, at det udelukkende kan koges ned til ét enkelt tal 🙂 Jeg synes hele debatten om lighed og at benytte gini-koefficienten som målestok er forfejlet.
  5 uger siden Danny Malkowski 1
  Det ved jeg du gør ❤️ Ikke myntet på dig min ven 🙂
  5 uger siden Danny Malkowski
  Helt sikkert. Men det handler for mig ikke kun om økonomisk ulighed, men i høj grad om den sociale ulighed. Ironisk nok synes jeg at det alt for ofte kun handler om kontanthjælpsloft og størrelsen på overførselsindkomsterne. Mig bekendt er der ikke nogle hjemløse, psykisk syge eller stofbrugere som er blevet mindre hjemløse, psykisk syge eller mindre afhængige af stoffer ved at få 1.000 kr. mere i kontanthjælp 🙂 Den sociale ulighed eksisterer. Og den bekymrer mig meget. Løsningen handler bl.a. om at tilbyde de rette individuelle behandlingsmuligheder og individuelt skræddersyede forløbfor at få de allersvageste på benene. Den debat tager vi alt for sjældent i Danmark. Og desværre oplever jeg alt for ofte, at det er venstrefløjen selv der hver gang vi forsøger at løfte den dagsorden forsøger at dreje debatten tilbage til at handle om størrelsen på overførselsindkomsterne igen. Det er decideret skadeligt for de allersvageste.
  5 uger siden 1
  Danny Malkowski og vil også annerkende dig for godt samspil og dialog, og bedste LAer i min bog ❤️
  5 uger siden
  Danny Malkowski taler nu selv meget om det 😊💚 men enig i at vi taler alt for meget om de ulighedsskabende elementer i vores liv og brug af tal og statistikker, fedt med fokus på kærende liberalisme 💚💛
  5 uger siden
  Danny Malkowski hvis målet ikke er 100% lighed, hvad er så et godt sigte mål i dine øjne. Hvor ser du vi skal hen, eks.vis med gini tal?
  5 uger siden
  Danny Malkowski det er vi rimelig enige om 😌 kan Danmark blive for ulige i din optik, er der en smertegrænse hos dig.
  5 uger siden
  Stop med at forsvarer at nogle bliver rigere og rigere.
  5 uger siden
  Statistik er en forbandet størrelse. Det du siger er jo at 80 % er i den pågældende gruppe i mere end et år.
  5 uger siden Danny Malkowski 2
  Dennis Farcinsen Leth Fuldstændig enig, at det er lige præcis det debatten burde handle om Dennis. Jeg har ikke svaret på det, men jeg ville ønske at det var det vi politikere kunne debattere frem for, hvor meget dem med laveste indtægt har her og nu. De laveste indkomstgrupper skal have nok til at kunne klare sig og leve et liv, hvor de har råd til et tag over hovedet, mad og tøj til dem selv og børnene. At kunne leve et anstændigt liv. Det kan de også i dag.
  5 uger siden Danny Malkowski 1
  Det siger jeg skam også ofte. Indlægget her handler dog om, at venstrefløjen forsøger at fremstille et billede af, at vi gør de fattige fattigere. Og det er lodret forkert 🙂 At dialogen efterfølgende handler om hvordan vi lærer af dem som kommer hurtigt tilbage i beskæftigelse mv. er jo kun godt. Det er netop det der mangler.
  5 uger siden Danny Malkowski 1
  Dennis Farcinsen Leth nej, ca. 2/3 🙂 Læs lige citatet igen Dennis 🙂
  5 uger siden 1
  Steffen Kirkegaard undskyld mig. Men det var simpelthen et dumt svar. Prøv at grave en smule dybere. Hvad gjorde at de fik arbejde? Hvad gjorde de anderledes end dem som ikke bevægede sig? Hvad bidrog staten/samfundet med? Etc.  Det er denne her mangel på dybde i dialogen, der skaber afstande imellem folk. At komme med åbenlyse svar er fordummende og giver ingen læring. Dermed giver det heller ingen reelle muligheder for at skabe forandring.
  5 uger siden 1
  My bad.  Men det illustrere stadig min pointe. 2/3 dele er altså iblandt de nederste 20 % mere end 1 år.  Gad vide hvor mange af de 2/3 dele der også er det mere end 2-3-5 år?  Hvad er det der fastholder dem der? Systemet? Manglende personligt ansvar? Hvad kan vi lærer af den 1/3, der faktisk evner at bevæge sig ud af gruppen?
  5 uger siden 1
  Danny Malkowski jeg ville ønske, at du turde sige det noget oftere og i overskriften fremfor i dialogen. Vi liberale er jo interesseret i andres positive udvikling og vi er reelt set også interesseret i at investere i denne. Men vi mangler viden og data, der kan hjælpe os på vej.
  5 uger siden
  Dennis Farcinsen Leth de får arbejde.
  5 uger siden
  Men hvis du kikker på indkomstgruppen er den blev fattigere. Hvad sker der med den sociale mobilitet, når der bliver fjernet resourcer fra fattigste gruppe?
  5 uger siden
  Men hvad med gruppen i sig selv? De laveste indkomster er ikke rykket markant opad, selvom dem med de laveste indkomster har flyttet sig individuelt.
  5 uger siden
  Hvem betaler for denne annonce??? OG please ikke flere russiske trolls...
  5 uger siden
  Hvor mange svar skal du have på det samme spørgsmål. Er du doven eller dum? Forfatteren har svaret dig længere oppe i beskeden.
  5 uger siden
  Et forsigtigt spørgsmål. Hvem har betalt for den her CEPOS annonce?
  5 uger siden Danny Malkowski 2
  Jeg har selv betalt for at booste Facebook opslaget ud til folk, som tidligere har liked og kommenteret på mine andre Facebook opslag. Og tal pænt Frederik. Eller find et andet sted at debattere.
  5 uger siden Danny Malkowski 1
  Jeg skal ikke kunne sige hvordan CEPOS er finansieret 🙂
  5 uger siden Danny Malkowski 1
  Frank Vingsøe det gælder også dig. Tal pænt eller find et andet sted at debattere.
  5 uger siden 2
  CEPOS er udelukkende finansieret af alle mulige forskellige private bidrag. Ingen statslige penge - for at undgå at være i et afhængighedsforhold.
  Og nærmere kan jeg faktisk ikke komme det, fordi jeg ikke ved det. Og det er selvom jeg tidligere var ansat som økonom hos CEPOS. Jeg har aldrig haft nogen interesse i at kende sponsorerne.
  5 uger siden 1
  To forsigtige modspørgsmål:
  Hvorfor kalder du en analyse for en annonce?
  Hvorfor fokuserer du på finansieringen frem for kvaliteten? (Jeg ved naturligvis ikke om du også gør det, når du forholder dig til Danmarks Statistik, AE Rådet, DR eller andre, der formidler information).
  5 uger siden
  Uhm fordi øverst på Annoncen. Står der ANNONCERET? Jeg tvivler på kvaliteten af fortolkningen. Men det besvarer ikke mit spørgsmål. Hvem har betalt? Så svar på det direkte spørgsmål eller luk røven...
  5 uger siden
  Martin Kyed nej du elsket vel at være nyttig idiot for kapitalen.
  5 uger siden
  Danny Malkowski Tip jeg har måske liket dine udsagn fordi du have ret.
  5 uger siden
  Danny Malkowski Modtaget jeg beklager den krasse retorik. Men jeg fik min sølvpapirs hat på. Efter jeg erfarede at det er stort set ingen gennemsigtighed er i hvordan CEPOS er finansieret. Men måske kan du hjælpe mig der?