IVÆRKSÆTTER

Iværksættere er ildsjæle og mønsterbrydere, som forfølger deres drømme og står op hver morgen for at realisere dem. I foråret 2013 startede jeg software-firmaet Apiosoft på deltid og tog senere skridtet videre og forlod mit karriere-job hos Haldor Topsøe A/S i December 2014 for at blive iværksætter og investor på fuld tid.

POLITIKER

En dygtig politiker har en langsigtet vision for, hvor Danmark skal bevæge sig hen og står fast på sine værdier i medgang og i modgang. Jeg stiller op for Liberal Alliance til det kommende folketingsvalg i 2019, hvor jeg kæmper for at få det 2. mandat i Københavns Storkreds. Det er min vision, at gøre iværksætteri til en folkesag i Danmark.

INVESTOR

Succesfulde investorer går sammen med talentfulde teams af iværksættere og hjælper dem aktivt med at udvikle deres virksomhedsstrategier. Siden foråret 2013 har jeg indtil nu investeret i 7 startups. Jeg investerer oftest sammen med de 160 andre investorer fra Danish Business Angels (DanBAN).

MINE 6 MÆRKESAGER

Bedre rammevilkår for iværksættere

Jeg ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, er bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Jeg vil arbejde for at:

 • styrke et bachelorarbejdsmarked ved at gøre det mere attraktivt at tage arbejde efter endt bacheloruddannelse
 • gøre det lettere for nystartede virksomheder at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ved at ændre kravene til ansættelsesforhold og gøre det muligt at give en større del af lønnen i form af medejerskab (aktier og anparter) af virksomheden
 • gentænke fremdriftsreformen, så det bliver mere fleksibelt at kunne tage et studierelevant arbejde eller at starte egen virksomhed
01

Boligmarkedet skal dereguleres

Jeg vil sætte boligen fri, så danskernes behov for bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked, hvor der er så god en balance som muligt mellem udbuddet af boliger og efterspørgslen på boliger.

Jeg vil arbejde for at:

 • liberalisere lejeloven og fjerne loft for privat udlejning
 • reducere det samlede antal af almene boliger og fordele dem bedre
 • liberalisere planloven og lokalplaner (lokalt) med henblik på at fjerne kommunale krav såsom 95 kvm-reglen
02

Mere digitalisering og øget retssikkerhed

Danmark har brug for en ny IT-politik, som åbner dørene for disruption og sikrer danskernes retssikkerhed. Derudover mener jeg, at der skal være stærkere koordinering mellem den offentlig sektor og private virksomheder, øget IT-sikkerhed og bedre håndtering af borgeres data, og mere fokus på digitaliseringsorienteret lovgivning. Derudover skal vi sikre retten til privatliv og sætte en stopper for ulovlig overvågning.

Jeg vil arbejde for at:

 • den offentlige sektor overholder lovgivning om behandling af data og værne om borgernes privatliv samt håndhæve konsekvenser for direktioner i de enkelte myndigheder, hvis der konstateres brud på lovgivning
 • borgerne skal give aktivt samtykke for anvendelse af deres data til andet formål end disse oprindeligt var indsamlet til af det offentlige
 • offentlige udbud af IT-opgaver skal opdeles i mindre dele og udbydes ud fra princippet om at opnå bedst og billigst frem for i dag, hvor EU-udbudsloven generelt fortolkes meget strengere end nødvendigt når der udbydes IT-opgaver
 • at offentlige IT-systemer gradvist implementerer principperne bag privacy-by-design
03

Mere frihed, mindre formynderi

Grundloven har siden 1849 været den formelle ramme om vores demokratiske system. Det er her de fundamentale spilleregler i vores folkestyre er defineret. Grundloven sikrer vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed og vores  personlige frihed. Der er grund til at minde os selv og hinanden om, hvad det er for nogle frihedsrettigheder og værdier, vores land er bygget på. Især fra tid til anden, hvor vi må se i øjnene, at vores værdier er under pres fra ikke-demokratiske kræfter. Vi skal minde os selv og hinanden om, at friheden stopper der, hvor man skader andre. Hverken før eller efter.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne adfærdsregulerende og formynderiske afgifter på fx alkohol, cigaretter og sukker
 • rulle burkaforbudet tilbage
 • lovliggøre aktiv dødshjælp ved dødelig sygdom
 • indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn
 • legalisere alle former for narkotika
 • afskaffe værnepligten og indføre en frivillig ordning for militærtjeneste
04

Lavere skat

Danskerne er verdens hårdest beskattede folk. Jeg mener, at flid og dygtighed skal belønnes – ikke beskattes ekstra. Derfor foreslår jeg og Liberal Alliance, at man ikke skal betale indkomstskat af de først tjente 7.000 kroner om måneden, som kommer fra en arbejdsindkomst. Forslaget vil sikre, at danskerne får mulighed for at klare sig selv på et rimeligt niveau, før staten begynder at opkræve indkomstskat.

Jeg vil arbejde for at:

 • forhøje beskæftigelsesfradraget, så alle borgere i arbejde fremover ikke beskattes af de første 7.000 kr. de tjener om måneden
 • sænke selskabsskatten til 12,5%
 • fjerne arveafgiften
 • sænke skatten på kapitalindkomster til 22%, på niveau med Sverige og Storbritannien
05

En god infrastruktur

Den kollektive transport skal fortsat forbedres, men ikke på bekostning af privatbilismen. Jeg vil bekæmpe trængslen i byen og nedbringe partikelforureningen ved at forbedre fremkommeligheden. Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne registreringsafgiften, så flere danskere får råd til at købe en bedre og mere sikker bil
 • udbygge metroen i hovedstaden
 • sikre at vi altid vælger den bedste og billigste løsning når den kollektive transport udvides
06
Danny K. Malkowski

"Generelt trænger vi til langt mere frihed og mindre formynderi."

 • Feed
 • 2 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Hvis medierne brugte lige så meget energi på at beskrive LAs gennemarbejdede socialpolitik, som de i løbet af de seneste par dage har brugt på at grave historier frem om en ikke-eksisterende magtkamp i partiets ledelse ville der være tale om reel folkeoplysning. Da ville det nemlig gå op for borgerne, at Liberal Alliance er det parti som kerer sig allermest om de allersvageste i samfundet. Men det sælger jo ikke aviser.
  2 uger siden 12
  Jamen så har I da overhovedet ikke råbt højt nok. Det er de borgerlige partiers pligt at tage den sociale dagsorden fra rød blok. Mange, der stemmer rødt, mener at blå blok og især bl.a. LA, består af rige egoister, der vil skære al velfærd helt ind til benet og lade de fattige dø på gaden.
  Hvis medierne ikke vil formidle de rette oplysninger om den sag, og det vil de tilsyneladende ikke, så skal I selv!!!
  Det er en kæmpe skude, der skal vendes.
  2 uger siden 7
  Og hvis medierne gad bruge billeder af andre end LA politikere, når de skal fortælle om alle de mange millioner afgående politikere får. Det ser jo ud som om JBO og AS skal dele penge mellem sig... jeg er så træt af memes med JBO og nu er han arbejdsløs og skal på jobcenter...
  2 uger siden
  Toni Madsen ah... synes måske det er en kende skarpt, at trække en sammenligning mellem mig stereotype billede af venstrefløjen og så til alle memes omkring eftervederlag omhandler et billede af JBO.... han er langt fra den eneste der får det.
  At debatten burde være mere nuanceret og voksen, er der ingen tvivl om... men vi kan jo se hvem memesene handler om og overveje oprindelsen... “Lars Løkke er ren” Facebook-gruppen omhandler ikke venstrefløjen kan jeg godt afsløre
  2 uger siden
  Gunny Mds
  De kommer en tur i Mette F’s ressourceforløb gennem jobcenteret 😂😂
  2 uger siden 6
  Hvis LAU også lærte at sige "ingen kommentarer" så ville meget være vundet.
  2 uger siden 4
  Der er et meget stort kommunikationsarbejde forude, Danny
  Klø på
  2 uger siden 3
  Mange ved tydeligvis ikke at LA er social-liberalt, og på mange punkter langt mere socialt ansvarlige end eks. Venstre og DF. Det tror jeg dog også delvist har at gøre med at man særligt online møder en del der stemmer LA, som er helt ude i ren, rå kapitalisme, hvor markedet regulerer *alt*, endda helt ud i anarko-kapitalisme og 0-skat, trickle down bullshit. Den slags er naturligvis også meget højtråbende og tydelige i gadebilledet og de stemmer kun LA fordi det er det nærmeste de lige kan komme deres utopiske, nul-stats-drøm. Men det er klart med til at farve billedet. En frygt er nok også at de som vælgere er med til at farve partiet.
  2 uger siden 3
  Hvis der ikke var en magtkamp hvorfor har Riisager og Dahl været ude at svine AS til?
  2 uger siden 2
  Jeanette Ravnbak Hvis der var en ‘kamp’, ville det kræve at mere end en gik efter posten... 😜
  2 uger siden 1
  Jakob Peterhänsel det er også tiltrængt😉. God søndag
  2 uger siden 1
  Enig i at de to meldinger kunne vi godt have været foruden - men medlemmerne vælter ind, så nogen er enige.. 😉
  2 uger siden
  Måske du kan piske en stemning op om en ‘kamp’ for at slippe for posten 😂
  2 uger siden
  Men der er ingen kamp.
  2 uger siden
  Jakob Peterhänsel øh næppe en magtkamp kan også være internt mellem to fronter/ grupper.
  Kald nu en spade for en spade. Jeg har selv stemt LA og tiden er ikke inde for LA til at spille kæk.
  2 uger siden
  Jakob Peterhänsel Ok du må kalde det hvad du vil. Men uskønt af Riisager og Dahl at opføre sig som de gjorde.
  Jeg har virkelig mistet meget for LA de sidste dage.
  2 uger siden 3
  Det passer heller ikke i danske mediers venstreaktivistiske dagsorden.
  2 uger siden 1
  2 uger siden
  Man får hvad man betaler for. Jeg går ikke fra at LA vil øge mediestøtten? - i alt fald ikke i nuværende form.
  2 uger siden Danny Malkowski 8
  Jeg kan ikke se, hvordan at mere statslig støtte til medierne skal gøre dem mere nuancerede i deres dækning af politik.
  2 uger siden 5
  Danny Malkowski det er min pointe. DRs motivation til at støtte venstrefløjen stammer vel fra øget mediestøtte? You don’t bite the hand that feeds you
  2 uger siden 1
  Jeg forstår 🙂
  2 uger siden 1
  Danny Knudsen Malkowski se i øvrigt presselogen nu. JP vælger at droppe meningsmålinger i nærmeste fremtid. Spændende udvikling, da “alle kan lide en vinder”, og fejlagtige meningsmålinger dermed kan have direkte indflydelse på valget
  2 uger siden
  Har vores sociale iværksætterselskab til salg for en slik......... Super egnet til profilering + fortsættelse af det gode arbejde......🙂🙂
 • 2 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  658 gange tusind tak!! Det er antallet af personer, som valgte at sætte deres kryds ud for mit navn til folketingsvalget igår 💙 Det betyder, at jeg er blevet nr. 2 på listen for Liberal Alliance i Københavns Storkreds og dermed også 1. suppleant til Simon Emil Ammitzbøll-Bille. For tal-nørderne: Stemmetallet er stort set det samme som ved folketingsvalget i 2015 (670). Men set i lyset af de kedelige omstændigheder, hvor Liberal Alliance har mistet 2/3 af sine vælgere, er jeg særligt stolt over at min personlige andel af stemmerne er steget fra 1,77% i 2015 til 5,64% i 2019 💪 Til sammenligning havde Laura Lindahl en stemmeandel i 2015 på 7,09%. Nu skal vi have genopbygget partiet og fortsætte kampen for det borgerligt-liberale Danmark. Jeg glæder mig meget til rejsen. Hvorvidt jeg får chancen for at blive indsuppleret i en periode må tiden vise. Men det langsigtede mål er, at vi igen får mindst to mandater i København på Christiansborg. Til sidst skal der lyde en kæmpe stor tak til de frivillige på mit kampagne-team: Karina Bergmann, Lars Hammersholt, Liv K. Olesen, Rasmus Fallesen Kjer, Henrik Karl Hierl, Lasse Evers, Tonni Holst, Troels Mogensen, Benjamin Møller, Jonas Stephenson Nielsen, Carina Stubager, Lars Steffensen, Jakob Bøgsted, Alexander Adam Ryle, Annelouise Hvilshøj, Simon Gardner Mogensen, Olivier Kirkemo og Caroline Nielsen. Uden jeres indsats, ingen kampagne. You guys rock! Virtuelle krammere og high-fives herfra! 🙌 I har en helt særlig plads i mit hjerte <3 Danny Knudsen Malkowski
  2 uger siden 7
  Tillykke med suppleant posten. Jeg ville jo egentlig ikke stemme LA, men i boksen kunne jeg ikke andet end at sætte kryds ved dig. Og jeg ved at jeg ikke er den eneste. 💙
  2 uger siden Danny Malkowski 1
  🙌🙌🙌💙💙💙
  2 uger siden Danny Malkowski 1
  Tusind tak begge to! Jeg blev meget glad da i skrev til mig igår, at i havde sat kryds ved mig <3
  2 uger siden
  Og vi kender et par stykker mere der gjorde det samme. Stemmer der var røget til enten V eller K, hvis ikke du stod på listen 👏🏻
  2 uger siden
  Mit valg var kun en smule svært, pga. jeg også gerne så Jacob Rosenberg komme ind. Det bliver næste valg i 2021. 😉
  2 uger siden 4
  Stort tillykke! Du var den eneste grund til, at jeg gik ned og stemte i går!
  2 uger siden Danny Malkowski
  Lasse! Tusind tak! 💙💙
  2 uger siden 1
  Lars Steffensen Den tror jeg ikke jeg har set. Generelt har jeg gået og kigget ned i jorden de sidste fem uger og ventet på udfrielsen fra valgene!
  2 uger siden 1
  Jeg stemte på Danny, fordi han er min ven. Og man hjælper sine venner.
  2 uger siden 1
  Danny Knudsen Malkowski, hvis du havde haft tid til at følge div. debatter på fb i går ville du vide, hvor KÆMPE STORT det er, at du fik netop Lasse Grosbøl til at stemme <3 <3 <3 I love it.
  2 uger siden
  Og sejt også bare generelt!
  2 uger siden
  Jeg har hængt Danny plakater op i Sydhavnen så jeg tager æren for Lasses stemme.
  2 uger siden
  Hårdt arbejde betaler sig!
  2 uger siden 1
  Tak for indsatsen
  2 uger siden 1
  TIllykke. Du blev ramt af en storm du ikke selv var skyld i.
  2 uger siden 1
  Held og lykke om 4 år
  2 uger siden 1
  Godt kæmpet!
  2 uger siden 1
  Flot resultat udfra svære betingelser. Nu starter det store genopbygningsarbejde og håber at se dig som en del af det fremadrettet
  2 uger siden 1
  Det er sindsygt godt gået Danny
  2 uger siden
  Jeg er en af de 658 vælgere.
  2 uger siden
  Du har nemlig roet i kajak op af et vandfald - kudos
 • 2 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  EFTERLYSNING: "Almindelig" dansker søges! Om knap 3 timer lukker valgstederne og det ser desværre overvejende sandsynligt ud, at Mette Frederiksen bliver Danmarks nye statsminister 👎 Ifølge Mette Frederiksen vil hun lade skatter og afgifter stige - bare ikke for "almindelige" mennesker. Hun vil blandt andet øge skatten på bankerne, aktiehandler og kapitaltransaktioner, lade afgifterne på cigaretter stige, sætte arveafgiften betydeligt op, samt forhøje prisen på LED pærer.. Ifølge Mette Frederiksens udsagn er definitionen på en "almindelig" dansker altså en ikke-ryger uden nogen form for bankforbindelse, uden pensionsopsparing, som aldrig kunne finde på at starte sin egen virksomhed og som hverken har lys i bilen eller i hjemmet. Jeg kender ikke umiddelbart denne "almindelige" dansker, men hvis du gør, vil du så ikke være sød at tagge ham/hende i tråden nedenfor?
  2 uger siden 10
  Mette vil også tvinge dit barn i vuggestue. Hun mener, at hun ejer dit barn
  2 uger siden Danny Malkowski 5
  Det er faktisk endnu mere uhyggeligt end hvis de vidste hvad de stemte på 🙁
  2 uger siden 2
  Der er lidt Sovjet over det.
  2 uger siden 2
  Danny Knudsen Malkowski men jeg tænker faktisk, at flere af deres forslag på børneområdet er på kant med menneskerettighederne
  2 uger siden 1
  Lisbeth Borghede det skriger i hvertfald på civil ulydighed og protester
  2 uger siden 1
  Lisbeth Borghede det gør de allerede. Jeg har været partsrepræsentant i flere af den slags sager
  2 uger siden 1
  Danny Knudsen Malkowski ja, men tror faktisk ikke, at de ved hvad de stemmer på
  2 uger siden
  Lars Christensen, når vi først er inde omkring statens ret over folks børn, begynder det at blive sårbart og farligt.
  Hvis sagsbehandlerne er lede nok, kan de vel smadre en familie, og der er kun magtesløshed tilbage.
  Spørgsmålet er, om civil ulydighed i sådanne tilfælde overhovedet er muligt, med mindre man bortfører sit eget barn og går under jorden.
  2 uger siden
  Lars Christensen og alligevel peger mere end hver 4. vælger på S og Mette F.
  2 uger siden
  Jakob Ramlau nej, ikke som forslaget er formuleret. Og du ved jo udmærket godt, at alt i Danmark indrettes efter laveste fællesnævner
  2 uger siden
  Indvandrerbørn primært!!!! Og så SKAL deres mødre altså stille nede på jobcentret!!! .... Samtidig med at vuggestuen er underbemandet,.... KU det ikke samtænkes, de udfordringer....
  2 uger siden 2
  Yep. Mht de ualmindelig danskere i bunden af samfundet, der mener Mette F i ramme alvor at hun vil tvangsfjerne flere børn - i stedet for at få socialarbejde og boligtilbud til 'psykisk sårbare' forældre til at fungere.....
  2 uger siden
  p.s. Tak Danny. Har talt med Næsager om det nogle gange.... Hvordan man så uendeligt let man kunne få 'understøttet' i ejendomme som den vi bor i - og spare rigtigt mange penge.... Har brugt en del tid, kræfter og midler af egen lomme i en tiårs periode,...... på at gøre mit bedste med nogle 'ultracharmerende' små søde kvivkke 'ingeniørspirer' her i Valby,... Med 'psykisk sårbare' forældre,........ Summa: Efter valget!!!!
  2 uger siden 2
  Tænker, at det danske amish samfund er der, du kommer det nærmest.😉 Pøj pøj.
  2 uger siden 2
  Og tænk at hun kan slippe afsted med at sige sådan noget udefineret vrøvl. Er der ikke en journalist tilstede?
  2 uger siden 1
  Troede at det var meningen, at vi burde skifte fra gløde/halogen til LED.....🤔...så det er nu også adfærd der skal reguleres...
  2 uger siden 1
  Hvis jeg begynder at ryge, så har jeg fuld plade i “du er ikke en almindelig dansker” Bingo
  2 uger siden
  Mit hjerte græder 😟
  2 uger siden
  Ej, det er altså de rige, der skal betale. Bankerne skal leve op til deres samfundsansvar og det kommer de til, og de vil glæde betale mere i skat.
  Afgifterne vil også blot betyde, at flere vil leve op til deres samfundsansvar.
  Nej nej, den almindelige dansker bliver altså ikke ramt, der er bare grupper, der skal leve op til deres samfundsansvar!
  2 uger siden 2
  Hvis ikke det var gået op, var det altså ironi ... Måske sådan rød blok verden ser ting? 😉 Måske, men afgifter betales ja af kunderne, hvilket socialister jo bare ikke forstår
  2 uger siden 1
  Bastian C. F. Hasselby hvis der lægges afgifter på bank transaktioner stiger bankens afgifter hos kunderne også.
  2 uger siden
  amen det jo næsten sødt at man kan misforstå verden så meget.
  2 uger siden
  Bastian C. F. Hasselby du har øvet dig lidt for meget i at lege socialist. jeg opfattede ikke ironien det mindste, du lyder ordret som folk på Ø's opslag hahaha! well done tho
  2 uger siden
  Desværre jeg kommer til at arve så jeg heller ikke almindelig
  2 uger siden
  #diaspora snart
  2 uger siden
  Vi har desværre ikke vores eget "Israel" når eksperimentet her går galt...