IVÆRKSÆTTER

Iværksættere er ildsjæle og mønsterbrydere, som forfølger deres drømme og står op hver morgen for at realisere dem. I foråret 2013 startede jeg software-firmaet Apiosoft på deltid og tog senere skridtet videre og forlod mit karriere-job hos Haldor Topsøe A/S i December 2014 for at blive iværksætter og investor på fuld tid.

POLITIKER

En dygtig politiker har en langsigtet vision for, hvor Danmark skal bevæge sig hen og står fast på sine værdier i medgang og i modgang. Jeg stiller op for Liberal Alliance til det kommende folketingsvalg i 2019, hvor jeg kæmper for at få det 2. mandat i Københavns Storkreds. Det er min vision, at gøre iværksætteri til en folkesag i Danmark.

INVESTOR

Succesfulde investorer går sammen med talentfulde teams af iværksættere og hjælper dem aktivt med at udvikle deres virksomhedsstrategier. Siden foråret 2013 har jeg indtil nu investeret i 7 startups. Jeg investerer oftest sammen med de 160 andre investorer fra Danish Business Angels (DanBAN).

MINE 6 MÆRKESAGER

Bedre rammevilkår for iværksættere

Jeg ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, er bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Jeg vil arbejde for at:

 • styrke et bachelorarbejdsmarked ved at gøre det mere attraktivt at tage arbejde efter endt bacheloruddannelse
 • gøre det lettere for nystartede virksomheder at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ved at ændre kravene til ansættelsesforhold og gøre det muligt at give en større del af lønnen i form af medejerskab (aktier og anparter) af virksomheden
 • gentænke fremdriftsreformen, så det bliver mere fleksibelt at kunne tage et studierelevant arbejde eller at starte egen virksomhed
01

Boligmarkedet skal dereguleres

Jeg vil sætte boligen fri, så danskernes behov for bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked, hvor der er så god en balance som muligt mellem udbuddet af boliger og efterspørgslen på boliger.

Jeg vil arbejde for at:

 • liberalisere lejeloven og fjerne loft for privat udlejning
 • reducere det samlede antal af almene boliger og fordele dem bedre
 • liberalisere planloven og lokalplaner (lokalt) med henblik på at fjerne kommunale krav såsom 95 kvm-reglen
02

Mere digitalisering og øget retssikkerhed

Danmark har brug for en ny IT-politik, som åbner dørene for disruption og sikrer danskernes retssikkerhed. Derudover mener jeg, at der skal være stærkere koordinering mellem den offentlig sektor og private virksomheder, øget IT-sikkerhed og bedre håndtering af borgeres data, og mere fokus på digitaliseringsorienteret lovgivning. Derudover skal vi sikre retten til privatliv og sætte en stopper for ulovlig overvågning.

Jeg vil arbejde for at:

 • den offentlige sektor overholder lovgivning om behandling af data og værne om borgernes privatliv samt håndhæve konsekvenser for direktioner i de enkelte myndigheder, hvis der konstateres brud på lovgivning
 • borgerne skal give aktivt samtykke for anvendelse af deres data til andet formål end disse oprindeligt var indsamlet til af det offentlige
 • offentlige udbud af IT-opgaver skal opdeles i mindre dele og udbydes ud fra princippet om at opnå bedst og billigst frem for i dag, hvor EU-udbudsloven generelt fortolkes meget strengere end nødvendigt når der udbydes IT-opgaver
 • at offentlige IT-systemer gradvist implementerer principperne bag privacy-by-design
03

Mere frihed, mindre formynderi

Grundloven har siden 1849 været den formelle ramme om vores demokratiske system. Det er her de fundamentale spilleregler i vores folkestyre er defineret. Grundloven sikrer vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed og vores  personlige frihed. Der er grund til at minde os selv og hinanden om, hvad det er for nogle frihedsrettigheder og værdier, vores land er bygget på. Især fra tid til anden, hvor vi må se i øjnene, at vores værdier er under pres fra ikke-demokratiske kræfter. Vi skal minde os selv og hinanden om, at friheden stopper der, hvor man skader andre. Hverken før eller efter.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne adfærdsregulerende og formynderiske afgifter på fx alkohol, cigaretter og sukker
 • rulle burkaforbudet tilbage
 • lovliggøre aktiv dødshjælp ved dødelig sygdom
 • indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn
 • legalisere alle former for narkotika
 • afskaffe værnepligten og indføre en frivillig ordning for militærtjeneste
04

Lavere skat

Danskerne er verdens hårdest beskattede folk. Jeg mener, at flid og dygtighed skal belønnes – ikke beskattes ekstra. Derfor foreslår jeg og Liberal Alliance, at man ikke skal betale indkomstskat af de først tjente 7.000 kroner om måneden, som kommer fra en arbejdsindkomst. Forslaget vil sikre, at danskerne får mulighed for at klare sig selv på et rimeligt niveau, før staten begynder at opkræve indkomstskat.

Jeg vil arbejde for at:

 • forhøje beskæftigelsesfradraget, så alle borgere i arbejde fremover ikke beskattes af de første 7.000 kr. de tjener om måneden
 • sænke selskabsskatten til 12,5%
 • fjerne arveafgiften
 • sænke skatten på kapitalindkomster til 22%, på niveau med Sverige og Storbritannien
05

En god infrastruktur

Den kollektive transport skal fortsat forbedres, men ikke på bekostning af privatbilismen. Jeg vil bekæmpe trængslen i byen og nedbringe partikelforureningen ved at forbedre fremkommeligheden. Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere.

Jeg vil arbejde for at:

 • fjerne registreringsafgiften, så flere danskere får råd til at købe en bedre og mere sikker bil
 • udbygge metroen i hovedstaden
 • sikre at vi altid vælger den bedste og billigste løsning når den kollektive transport udvides
06
Danny K. Malkowski

"Generelt trænger vi til langt mere frihed og mindre formynderi."

 • Feed
 • 1 dag siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Vidste du, at selvstændige er overrepræsenterede i fattigdomsstatistikkerne i Danmark? Faktisk udgjorde selvstændige mere end 12 pct. af alle fattige i 2012. Det lyder virkelig mærkeligt, synes du ikke? Det giver ikke så meget mening vel? Det synes jeg heller ikke. Ikke desto mindre er det et resultat af, hvordan fattigdom defineres i Danmark. Og det er i sidste ende dybt skadeligt for dem i reel nød: Venstrefløjen og nogle af de rødeste fagforeninger slynger igen og igen om sig med tal på, hvor mange fattige vi har i Danmark. Desværre "glemmer" de bare alt for ofte at tage med i deres mange kampagner, hvordan de egentlig definerer fattigdommen. Og det er jo egentlig rimelig relevant for debatten. Derfor hermed denne servicemeddelelse: Man betragtes som fattig i 2018 i Danmark, hvis man som enlig uden børn (og dermed også uden børnepenge, tilskud til dagpleje mv.) har en månedlig indtægt på 9.750 kr. efter skat i ét år. Jeg gentager: Venstrefløjen betragter alle, som har en månedlig indtægt på under 9.750 kr. EFTER skat i ét år og før børnepenge, tilskud til dagpleje mv. som værende fattige. Det betyder blandt andet at jeg selv, ifølge venstrefløjens logik, var fattig, da jeg tilbage i december 2014 gik fuld tid som direktør i mit første startup. Dengang var der lige akkurat nok penge i budgettet til, at jeg kunne give mig selv en løn på 15.000 kr. før skat. Det betyder givetvis ikke at man kan bo i en 3-værelses på Kongens Nytorv med udsigt udover Nyhavn, samtidigt med at man spiser Sushi og GRØD 3 x om ugen, samtidigt med at man kan gå i byen torsdag, fredag og lørdag, samtidigt med at man tager 2 uger til Maldiverne hvert forår. Men til trods for det vil jeg nu alligevel mene, at man sagtens kan få et anstændigt liv til at hænge sammen med de penge – selv I hovedstaden. Det kunne jeg i hvert fald 😊 Men det kræver selvfølgelig en del prioriteringer i livet. En fattigdomsgrænse, der baserer sig på medianindkomsten i et samfund, er dybt misvisende og skadelig for debatten om social ulighed og hvordan vi hjælper de allersvageste. For den blander dem, som reelt har brug for hjælp fra fællesskabet, sammen med en masse mennesker der hverken er syge, hjemløse eller fattige (Til gengæld er de ofte på overførselsindkomst og så stemmer de overvejende på et parti fra venstrefløjen...). Det ville klæde venstrefløjen at man stoppede med at fordreje debatten til, udelukkende at handle om størrelsen på overførselsindkomsterne, kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Der er nemlig hårdt brug for at vi tager en saglig og ordentlig debat om, hvordan vi hjælper de allersvageste i Danmark. En hjemløs psykisk syg stofmisbruger, bliver hverken mindre hjemløs, psykisk syg eller afhængig af stoffer ved at få 1.000 kr. mere i kontanthjælp. Og børn som opvokser i socialt udsatte familier får ikke bedre vilkår senere i livet ved, at deres forældre får 1.000 kr. mere udbetalt på kontoen om måneden. Økonomisk fattigdom eksisterer ikke i Danmark. Det gør den sociale ulighed til gengæld. Og den bekymrer mig meget. Løsningerne handler bl.a. om, at vi tilbyder de rette individuelle behandlingsmuligheder og individuelt skræddersyede forløb for at få de allersvageste på benene igen. Frem for blot at sende dem rundt og rundt i en kæmpe labyrint med sociale myndigheder og skrankepaver. Den debat tager vi alt for sjældent i Danmark. Desværre oplever jeg alt for ofte, at det er venstrefløjen selv der hver gang vi liberale forsøger at løfte den dagsorden, forsøger at dreje debatten tilbage til udelukkende at handle om størrelsen på overførselsindkomsterne igen. Det seneste eksempel for mit vedkommende var, da vi i en paneldebat hos Mino Danmark for 3 ugers tid siden brugte 30 minutter på at tale om kontanthjælpsloftet og kontanthjælpens størrelse selvom temaet egentlig var social ulighed i et større perspektiv. Det var særligt politikerne fra Enhedslisten og SF, som stort set ikke ville tale om andet og med paroler om, at "der var kommet langt flere fattige børn i Danmark" og "at det selvfølgelig alt sammen var den borgerlige regerings og særligt de ultra-liberales skyld". Men det er lige netop det, at venstrefløjen ikke vil tale om andet end overførselsindkomsternes størrelse, der er decideret skadeligt for de allersvageste.
  Vidste du, at selvstændige er overrepræsenterede i fattigdomsstatist
  1 dag siden 9
  Og så beskatter man stadigt tøven id af bukserne på disse selvstændige. Det kunne man jo starte med at lade være med 🙂
  1 dag siden 7
  Helt enig. Man skal dog huske, at der findes nogle tosser, der er så dumme, at de selv har bygget et hus, som de simpelthen bor i. Meget provokerende, det der 'privat ejendomsret'. De skal slippe 60.000 om året i misundelsesskat. Og for at få fat i de 60.000 skal de tjene 120.000, som lige skal beskattes. Det burde være ulovligt.
  23 timer siden 6
  Hvis du har brug for at møde en "venstrefløjsfattig", så kig forbi mig. 2018 bød på helt nøjagtigt 0 kr. i indtægt. Bare rolig, det er selvvalgt af samme årsag som hos dig selv, at gå ind i et startup spinder ikke nødvendigvis guld på bundlinjen, men til gengæld får man lov til at arbejde gratis 🙂
  22 timer siden Danny Malkowski 2
  Og tak fordi du gør, Jan!
  20 timer siden 6
  Det er dit parti der har stemt for at politiet nu kan give hjemløse bøder for.... at være hjemløse. Det stemte vesntrefløjen imod. Så det virker lidt hyklerisk det her
  12 timer siden 1
  Hahahaha
  12 timer siden
  Pelle. Hjemløse er kun hjemløse, fordi de selv vil !
  22 timer siden 2
  Man skal da netop tale om at de selvstændige er de fattige. Det burde du kunne se som selvstændig og opstillings berettiget iværksætter. Det er sku da sole klart politisk håndværk at tage den med det samme. Men her ser du så ikke en sag der er værd at kæmpe for?
  22 timer siden Danny Malkowski 2
  Skatten skal sænkes i bunden, så det bliver langt lettere at komme igang som selvstændig. Og helt generelt, så man får mulighed for at kunne forsørge sig selv før man skal forsørge andre. Det har jeg skam været meget klar i spyttet om mange gange før 🙂 Men det handler ikke om, hvorvidt selvstændige er fattige eller ej. Det handler om, at vi skal holde op med at straffe dem for at løbe en risiko.
  22 timer siden
  dem der prøver at skabe deres egen arbejdsplads og måske også en til andre, gør en kæmpe tjeneste for samfundet de er de sande helte, tal dem op de lider 12% er sgu mange som forsøger men skal gå for lud og koldt vand.
  20 timer siden
  Det handler jo netop om at tage den debat op som de føre hos socialisterne og banke dem oven i hovedet med egne ord, det er noget de kan forstå. At du intellektuelt er over det niveau skaber ingen respekt på venstrefløjen. Som i de fatter det ganske simpelthen ikke hvad det er du taler om eller gider sætte sig ind i det, derfor skal du fortælle dem hvem de egentlig fattige er dem der vil og kan skabe arbejdspladser straffes for dette. Det bør de så tage stilling til hvis de kan?
  16 timer siden 1
  Frederik Germann Pedersen det kunne ikke beskrives bedre
  14 timer siden 1
  helt enig - og typisk venstrefløjen at spille det kort KONSTANT
  22 timer siden 1
  Fattigdom er hvad man kan få fattigdom til at være. Bliver nok overbevist om at den er ved 100 kr indtægt om måneden ja så er det det fattigdom er.
  22 timer siden Danny Malkowski 1
  En tanke: Hvad om vi så på, hvad de generelle omkostninger var for at kunne få en fornuftig hverdag til at hænge sammen for sig selv og sin familie i Danmark - og så lavede en fattigdomsgrænse på baggrund af den, frem for på hvor meget andre i Danmark tjener?
  22 timer siden Danny Malkowski 1
  Det er simpelthen noget vrøvl, at vi har en uciviliseret middelalderlig kultur, fordi nogle har mere end andre i Danmark. Vi er en af verdens mest lige lande. Jeg orker ganske enkelt ikke endnu en debat om overførselsindkomster. Lad os bruge tiden på dem, som reelt er i nød istedet.
  21 timer siden Danny Malkowski
  Der vil altid være lige mange som tjener en løn under gennemsnittet og en løn over gennemsnittet. Det er simpel matematik. Det siger dog intet, absolut intet, om hvorvidt nogen er i nød eller ej.
  22 timer siden
  Danny Malkowski fordi folk skal have mere end bare en fornuftig hverdag. Vi skal ikke have et samfund som i middelalderen hvor nogle er ekstremt rige imens andre ekstremt fattige. Vi skal gerne udvikle os historisk set til mere demokrati og mere social retfærdighed. Vi har en kultur hvor nogle mennesker tjener millioner om ugen imens andre knokler for et par tusind. Det er det samme man så i middelalderen og sådan en uciviliseret kultur skal vi selvfølgelig ikke have her. Vi har den desværre allerede.
  21 timer siden
  Danny Malkowski Nej i politik er der ikke noget der hedder altid. Det er jo netop derfor vi har politikere. Poinen er at der er ikke nogen der skal knokle for 110 i timen imens en anden gør det for 3000. Det er en syg kultur og absolut ikke nogen at være stolt af. Det handler ikke om der er nogen i nød. Det handler om at give folk et incitament til at tage et arbejde. Det incitament hedder altså ikke 110 eller 140 kr i timen når en anden tjener 3000 kr i timen.
  22 timer siden
  Danny Malkowski Det er ikke noget vrøvl. Det hedder definitions retten som vi talte om lige før. Og det handler ikke om overførselsindkomst men om de hundredtusinder der tjener en løn under gennemsnittet.
  De familier er i nød hvis et familie medlem bliver syg. De har ikke råd til privat sygehus og det offentlige er udgravet så meget at det nærmest ikke er noget værd
  14 timer siden
  Nul skat på arbejde beskat forbrug istedet 😊
  10 timer siden
  Hvorfor har du så ondt i r***n over at nogle mennesker defineres som fattige? Er du misundelig over at nogen må leve for sølle 10.000 om måneden? — og endda har den frækhed at trække på offentlige ydelser som børnepenge på lige fod med Lars Larsen?
  Hviket selvretfærdigt formål tjener det at jagte de som har mindst? Bliver du et rigere menneske af at andre må nøjes?
  Ja jeg spørger bare oprigtig af forundring...
  S.U.
  8 timer siden Danny Malkowski 1
  Brian Elstrup Fabricius har du læst hele teksten i mit opslag eller reagerer du blot på billedet og de første 3-4 linjer?
  7 timer siden
  Danny Malkowski hva er det jeg har overset/skal læse?
  Du mener ikke at 1000kr gør nogen forskel for børn af “fattige” forældre? — jeg fristes så bare til at spørge retorisk: gør 1000kr mere udbetalt så større/mindre forskel for Lars Larsen?? Eller hvem er det der bliver snydt her siden de som har mindst ikke skal have statens almisser? Hvem er det du misunder? Forstår det ikke — så hælp med blot med at forstå din motivation?!
  12 timer siden
  Danny, det lyder virkelig velkendt for mig, at de selvstændige producenter udnyttes og misbruges.
  http://nyheder.tv2.d...id-32687744.html
 • 1 uge siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Det er simpelthen ikke korrekt når venstrefløjen og flere førende medier buldrer afsted med budskabet om, at de fattigste er blevet fattigere. Dem med de laveste indkomster har oplevet den suverænt største indkomstfremgang fra 2008 til 2017, hvis man følger de samme personer over tid. Kilde: https://cepos.dk/art...indkomststigning
  Det er simpelthen ikke korrekt når venstrefløjen og flere førende m
  1 uge siden 8
  Danmarks Statistik (November 2018): i løbet af de seneste ti år er indkomstniveauet stort set uforandret for de 10 pct. med lavest indkomst, hvorimod dem i toppen af indkomstfordelingen har oplevet indkomststigninger. Beløbsgrænsen for at tilhøre de 10 pct. med lavest indkomst efter skat er faldet med 1 pct. efter korrektion for prisstigninger og familiestørrelse. De foregående to årtier bød på større økonomisk fremgang i lavindkomstgrupperne. Grænsen steg med 16 pct. fra 1987 til 1997 og med 12 pct. fra 1997-2007. I de seneste årtier har tendensen været, at indkomststigningerne har været højest i toppen af indkomstfordelingen. Siden 2007 er grænsen for at tilhøre de 10 pct. med højest indkomst vokset med 18 pct. https://www.dst.dk/d...ytHtml?cid=29483
  1 uge siden Danny Malkowski 7
  Oliver Hvidt en helt korrekt analyse. Lige så korrekt som den jeg henviser til. De er nemlig forskellige og tallene kommer alle fra Danmarks Statistik. Den artikel du har fundet refererer til indkomstgrupper. Dvs. det ikke er de samme mennesker du har i de samme grupper år for år. Den tager med andre ord ikke hensyn til, at eks arbejdsløse kommer i arbejde eller at studerende får sig et job efter endt uddannelse. Dem som var fattigst i 2007 er ikke de samme fattigste i 2018 i den analyse du fremhæver. Og derfor kan analysen heller ikke bruges til at sige, at de fattige er blevet fattigere.
  1 uge siden Danny Malkowski 5
  Den er da lige netop ikke misvisende Oliver 🙂 Der måles på de samme mennesker over en periode på 10 år. Det misvisende er, at benytte Danmarks Statistiks analyse, der analyserer fordelt på størrelsen af indkomstgrupperne, for derefter at konkludere, at de fattigste bliver fattigere. Det er ikke korrekt. Dem med de laveste indkomster i 2008 er ikke de samme mennesker, som har de laveste indkomster 10 år senere. Derfor er de fattigste heller ikke blevet fattigere. Der er ikke nogen som ignorerer eller bortforklarer noget. Jeg ser det simpelthen ikke som et problem, at de laveste indkomstgrupper stagnerer så længe deres indkomst nogenlunde stiger med inflationen og når indkomst mobiliteten i opadgående retning iøvrigt er høj. Det er jo netop det som er ønskværdigt. De laveste indkomstgrupper har stadig en indtægt via. overførselsindkomster, der gør dem i stand til at leve et fornuftigt liv. Samtidigt er det blevet mere økonomisk attraktivt at tage et arbejde frem for at være på overførselsindkomst. Og bare lige for at komme nogen i forkøbet: Nej, jeg taler ikke om at fastholde syge mennesker i fattigdom eller at tvinge kræftsyge mennesker i arbejde.
  1 uge siden 17
  Danny Malkowski det din statistik viser er at der er større mobilitet opad for lav-indkomst grupperne. Det er super positivt, men ikke overraskende (det er forventet at studerene øger deres indkomst når de kommer på arbejdsmarkedet). Dette har ikke noget at gøre med det faktum at der bliver større og større afstand mellem lav-indkomst og høj-indkomst grupper og at lav-indkomst grupper har stået stort set stille i årtier. Derfor er din brug af statistik en smule misvisende. De fleste mennesker befinder sig størstedelen af deres liv i lav- eller middel-indkomst grupper. Det er skadeligt for det liberale projekt at ignorere eller bortforklare disse gruppers stagnation, istedet for at adressere den.
  1 uge siden 4
  Oliver Hvidt Lige en relevant korrektion: De studerende er pillet ud af CEPOS' analyse for at imødegå den tolkning, du laver. Det står på side 2 i analysen.
  1 uge siden 3
  Oliver studerende er udelukket fra CEPOS’ analyse, af samme grund som du nævner.  Der ses på lavindkomstfamilier og individer, der er eller burde være i arbejde. De fleste er formentlig ikke i arbejde, det er bare min formodning.  Vi kan sagtens være bekendt, at denne gruppe, som os i arbejde langt hen ad vejen forsørger med kontantoverførsler, har en konstant levestandard over tid - al den stund at livet bliver sødere (forbrugsmæssigt) for dem, der arbejder og betaler ind til velfærden.
  1 uge siden 3
  Danny Malkowski før i tiden oplevede lav- og middel-indkomstgrupper markant økonomisk fremgang i takt med samfundsøkonomien. I dag fortsætter samfundsøkonomien med at vokse, men kun højindkomstgrupper bevæger sig markant fremad, mens lavindkomstgrupper stagnerer. Det er forventeligt at folks indkomst øges når de f.eks. går fra at være studerende til at komme i arbejde. At benægte problematikken på den baggrund er misvisende. Det virker meget usympatisk at du synes det er fint at de laveste indkomstgrupper stagnerer. Jeg ved at det kommer fra et godt sted, men hvad er din vision for samfundet hvis du er tilhænger af den udvikling på lang sigt?
  1 uge siden 3
  Danny Malkowski bare fordi nogen ryger op i indkomstgrupperne så ændre det ikke på at de laveste stadig har fået mindre - det er noget sludder du har gang i
  1 uge siden 2
  Martin Kyed god pointe!
  6 dage siden 5
  Indlægget her er et rigtig godt eksempel på, at tal er taknemmelige og nemme at manipulere - og det gælder for begge sider af det politiske spektrum. Danny Malkowski, du og dine liberale kolleger bruger bevidst tallene på bedste Erasmus Montanus-facon til at forveksle relative og absolutte størrelser for at fremme jeres politiske sag.
  Ved at måle på de samme personer i statistikken, siger tallene noget om den sociale mobilitet, men ikke noget om størrelsen på overførselsindkomsterne. Tallene i din statistik viser, at folk, som havner i fattigdom hurtigt løfter sig op ad fattigdommen igen. Dette er jo egentlig en ganske god nyhed! Men at bruge de selv samme tal til at postulere, at de laveste indkomstgrupper har fået mere, er at strække sandheden til det religiøse. For faktum er samtidig, at overførselsindkomster, lige fra folkepensioner til kontanthjælp, SU og dagpenge ikke er steget lige så meget som andre indtægter i samme periode. Det vil sige, at når nye personer i samme periode ryger på overførselsindkomster vil de relativt set opleve en værre indtægtsnedgang end tidligere. Men dette tager din statistik slet ikke i betragtning Du overser også dét faktum, at 100% fremgang kan være lig med at gå fra 5000 til 10'000 i månedlig indtægt. At gå fra 30'000 til 40'000 er derimod kun 33% fremgang - personligt er jeg ikke i tvivl om hvilken af fremgangene, jeg ville foretrække ... I stedet for at køre omtalte statistik helt ud i hampen, ville du i mine øjne opnå langt større troværdighed ved at fokusere på den sociale mobilitet, som rapporten omtaler.
  Den sociale mobilitet vil dine socialistisk inspirerede kolleger også have meget sværere ved at skyde på.
  1 uge siden 4
  Ej Danny, lad lige være med at ødelægge en god og sund diskussion med fakta! 🧐🤔😏😏😉😉
  1 uge siden 3
  Du mener cherrypicking. Men godt du kan grine af de fattige. Men de kan jo også bare spise kage !
  6 dage siden
  er uligheden stigende her til lands?
  6 dage siden Danny Malkowski 2
  Yep. Gini-koefficienten er steget fra 27,47 i 2007 til 29,32 i 2017 (Kilde: https://www.dst.dk/d...ytHtml?cid=29483). Og det er kun en god ting, for det betyder, at det i løbet af det sidste årti nu kan betale sig bedre at være i arbejde end at være på overførselsindkomst. Målet for et samfund er ikke 100% lighed. Det er til gengæld heller ikke 100% ulighed. Danmark er stadig et af de mest lige lande i verden målt på indkomst.
  6 dage siden Danny Malkowski 1
  Jamen jeg mener i bund og grund ikke, at det udelukkende kan koges ned til ét enkelt tal 🙂 Jeg synes hele debatten om lighed og at benytte gini-koefficienten som målestok er forfejlet.
  6 dage siden Danny Malkowski 1
  Det ved jeg du gør ❤️ Ikke myntet på dig min ven 🙂
  6 dage siden Danny Malkowski
  Helt sikkert. Men det handler for mig ikke kun om økonomisk ulighed, men i høj grad om den sociale ulighed. Ironisk nok synes jeg at det alt for ofte kun handler om kontanthjælpsloft og størrelsen på overførselsindkomsterne. Mig bekendt er der ikke nogle hjemløse, psykisk syge eller stofbrugere som er blevet mindre hjemløse, psykisk syge eller mindre afhængige af stoffer ved at få 1.000 kr. mere i kontanthjælp 🙂 Den sociale ulighed eksisterer. Og den bekymrer mig meget. Løsningen handler bl.a. om at tilbyde de rette individuelle behandlingsmuligheder og individuelt skræddersyede forløbfor at få de allersvageste på benene. Den debat tager vi alt for sjældent i Danmark. Og desværre oplever jeg alt for ofte, at det er venstrefløjen selv der hver gang vi forsøger at løfte den dagsorden forsøger at dreje debatten tilbage til at handle om størrelsen på overførselsindkomsterne igen. Det er decideret skadeligt for de allersvageste.
  6 dage siden 1
  Danny Malkowski og vil også annerkende dig for godt samspil og dialog, og bedste LAer i min bog ❤️
  6 dage siden
  Danny Malkowski taler nu selv meget om det 😊💚 men enig i at vi taler alt for meget om de ulighedsskabende elementer i vores liv og brug af tal og statistikker, fedt med fokus på kærende liberalisme 💚💛
  6 dage siden
  Danny Malkowski hvis målet ikke er 100% lighed, hvad er så et godt sigte mål i dine øjne. Hvor ser du vi skal hen, eks.vis med gini tal?
  6 dage siden
  Danny Malkowski det er vi rimelig enige om 😌 kan Danmark blive for ulige i din optik, er der en smertegrænse hos dig.
  6 dage siden
  Stop med at forsvarer at nogle bliver rigere og rigere.
  1 uge siden
  Statistik er en forbandet størrelse. Det du siger er jo at 80 % er i den pågældende gruppe i mere end et år.
  6 dage siden Danny Malkowski 2
  Dennis Farcinsen Leth Fuldstændig enig, at det er lige præcis det debatten burde handle om Dennis. Jeg har ikke svaret på det, men jeg ville ønske at det var det vi politikere kunne debattere frem for, hvor meget dem med laveste indtægt har her og nu. De laveste indkomstgrupper skal have nok til at kunne klare sig og leve et liv, hvor de har råd til et tag over hovedet, mad og tøj til dem selv og børnene. At kunne leve et anstændigt liv. Det kan de også i dag.
  6 dage siden Danny Malkowski 1
  Det siger jeg skam også ofte. Indlægget her handler dog om, at venstrefløjen forsøger at fremstille et billede af, at vi gør de fattige fattigere. Og det er lodret forkert 🙂 At dialogen efterfølgende handler om hvordan vi lærer af dem som kommer hurtigt tilbage i beskæftigelse mv. er jo kun godt. Det er netop det der mangler.
  1 uge siden Danny Malkowski 1
  Dennis Farcinsen Leth nej, ca. 2/3 🙂 Læs lige citatet igen Dennis 🙂
  6 dage siden 1
  Steffen Kirkegaard undskyld mig. Men det var simpelthen et dumt svar. Prøv at grave en smule dybere. Hvad gjorde at de fik arbejde? Hvad gjorde de anderledes end dem som ikke bevægede sig? Hvad bidrog staten/samfundet med? Etc.  Det er denne her mangel på dybde i dialogen, der skaber afstande imellem folk. At komme med åbenlyse svar er fordummende og giver ingen læring. Dermed giver det heller ingen reelle muligheder for at skabe forandring.
  1 uge siden 1
  My bad.  Men det illustrere stadig min pointe. 2/3 dele er altså iblandt de nederste 20 % mere end 1 år.  Gad vide hvor mange af de 2/3 dele der også er det mere end 2-3-5 år?  Hvad er det der fastholder dem der? Systemet? Manglende personligt ansvar? Hvad kan vi lærer af den 1/3, der faktisk evner at bevæge sig ud af gruppen?
  6 dage siden 1
  Danny Malkowski jeg ville ønske, at du turde sige det noget oftere og i overskriften fremfor i dialogen. Vi liberale er jo interesseret i andres positive udvikling og vi er reelt set også interesseret i at investere i denne. Men vi mangler viden og data, der kan hjælpe os på vej.
  6 dage siden
  Dennis Farcinsen Leth de får arbejde.
  6 dage siden
  Men hvis du kikker på indkomstgruppen er den blev fattigere. Hvad sker der med den sociale mobilitet, når der bliver fjernet resourcer fra fattigste gruppe?
  1 uge siden
  Men hvad med gruppen i sig selv? De laveste indkomster er ikke rykket markant opad, selvom dem med de laveste indkomster har flyttet sig individuelt.
  1 uge siden
  Hvem betaler for denne annonce??? OG please ikke flere russiske trolls...
  1 uge siden
  Hvor mange svar skal du have på det samme spørgsmål. Er du doven eller dum? Forfatteren har svaret dig længere oppe i beskeden.
  1 uge siden
  Et forsigtigt spørgsmål. Hvem har betalt for den her CEPOS annonce?
  1 uge siden Danny Malkowski 2
  Jeg har selv betalt for at booste Facebook opslaget ud til folk, som tidligere har liked og kommenteret på mine andre Facebook opslag. Og tal pænt Frederik. Eller find et andet sted at debattere.
  1 uge siden Danny Malkowski 1
  Jeg skal ikke kunne sige hvordan CEPOS er finansieret 🙂
  6 dage siden Danny Malkowski 1
  Frank Vingsøe det gælder også dig. Tal pænt eller find et andet sted at debattere.
  6 dage siden 2
  CEPOS er udelukkende finansieret af alle mulige forskellige private bidrag. Ingen statslige penge - for at undgå at være i et afhængighedsforhold.
  Og nærmere kan jeg faktisk ikke komme det, fordi jeg ikke ved det. Og det er selvom jeg tidligere var ansat som økonom hos CEPOS. Jeg har aldrig haft nogen interesse i at kende sponsorerne.
  1 uge siden 1
  To forsigtige modspørgsmål:
  Hvorfor kalder du en analyse for en annonce?
  Hvorfor fokuserer du på finansieringen frem for kvaliteten? (Jeg ved naturligvis ikke om du også gør det, når du forholder dig til Danmarks Statistik, AE Rådet, DR eller andre, der formidler information).
  1 uge siden
  Uhm fordi øverst på Annoncen. Står der ANNONCERET? Jeg tvivler på kvaliteten af fortolkningen. Men det besvarer ikke mit spørgsmål. Hvem har betalt? Så svar på det direkte spørgsmål eller luk røven...
  6 dage siden
  Martin Kyed nej du elsket vel at være nyttig idiot for kapitalen.
  1 uge siden
  Danny Malkowski Tip jeg har måske liket dine udsagn fordi du have ret.
  1 uge siden
  Danny Malkowski Modtaget jeg beklager den krasse retorik. Men jeg fik min sølvpapirs hat på. Efter jeg erfarede at det er stort set ingen gennemsigtighed er i hvordan CEPOS er finansieret. Men måske kan du hjælpe mig der?
 • 2 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  Jeg har skrevet dagens kronik i Kristeligt Dagblad. Det glæder mig meget, at Regeringen er lykkedes med at give folkeskolerne større frihedsgrader til at sammensætte undervisningen som de selv mener, gavner børnene bedst 💪 Det er et skridt i den helt rigtige retning. For den bedste måde samfundet kan hjælpe med at skabe mennesker, der tør løbe de nødvendige risici og forfølge deres drømme i livet, er ved – fra vugge til voksenliv – at lade være med at stå i vejen for det frie valg. Sådan skabes mennesker, der tør sigte mod stjernerne. Og drømmere har vi i den grad brug for i Danmark, hvor vi de sidste mange årtier desværre har haft for vane, at indoktrinere børn og unge til middelmådighed. Det er nemlig de få idérige, der tør tage chancer og nogle gange rammer rigtigt, der skaber arbejdspladser og velstand for Danmark. Du kan læse hele kronikken i sin helhed via. dette link: https://www.kristeli...-middelmaadighed
  Jeg har skrevet dagens kronik i Kristeligt Dagblad.Det glæder mig m
  2 uger siden 1
  Super godt indlæg, Danny!
  2 uger siden
  Jeg kunne ikke rigtigt rate dit opslag; der er ikke et stortudende hjerte?
  2 uger siden
  Hele dit blik på havd der er middelmådigt og ikke hører slet ikke til i moderne tid. Hvad der er stjerner for dig er ikke stjerner for en anden og omvendt. At fx lave en virksomhed eller opfinde et eller andet er ikke stjernerne for alle. For nogle er det at sætte vare op i førex således føat folk kan få mad på bordet så kan fungere i samfundet næste dag. Det man skal lære i folkeskolen er at bare man følger sin interesse eller det man godt kan lide at lave er det super godt. Også hvis det er at arbejde underbetalt i Føtex. Persienner taler som om at det kun er dem med ideerne der skaber velstand. Det er fordi personen analyse evne er underudviklet. Uden alle de andre funktioner i samfundet er der ingenting, ingenting en ide kan få lov at realisere sig i. Der er ingen mennesker for der vil ikke være noget mad hvis ikke det bliver produceret og distribueret osv osv. Den der snobbede holdning med at tage alt for givet skal pakkes væk, så man kan begynde at sætte pris på de ting mange i vores samfund i øjeblikket tager for givet. Mad og vand infrastruktur, sundhed, sikkerhed osv. Mange der arbejder i disse samfundsvigtige brancher er spgar underbetalte når man tænker på at resten af samfundet hviler på det.
 • 3 uger siden af Danny Malkowski

  Danny Malkowski
  I forgårs var jeg i en paneldebat hos Mino Danmark på Hovedbiblioteket i København. Temaerne var miljø & klima og social ulighed. Det var en velbesøgt aften med knap 200 engagerede unge deltagere - tak for de mange gode spørgsmål! Vi skal beskytte miljøet og klimaet med sagligt begrundede og videnskabeligt belyste tiltag og teknologier - ikke med mavefornemmelser. Derfor giver det heller ikke nogen mening for en by som København at slå sig på, at man vil være klimaneutral, samtidigt med at man iøvrigt vil tilskynde at flere kommunale institutioner anvender økologiske fødevarer. Klimaudfordringerne løser vi ved at investere langt mere i teknologineutral grundforskning og igennem internationalt samarbejde. Da vi ramte temaet om social ulighed skete det, som desværre alt for ofte sker når man forsøger at have en saglig debat om, hvordan man hjælper de allersvageste i Danmark. Venstrefløjen vil stort set kun tale om kontanthjælpsloftet og kontanthjælpens størrelse. Ret ironisk, når man tænker over at det ofte er os i Liberal Alliance der får skudt i skoene, at vi kun tænker på penge. Men hjemløse, psykisk syge og handicappede får det altså ikke bedre af, at få 1.000 kr. mere i kontanthjælp om måneden. Det eneste man sikrer med sådanne budskaber er flere raske mennesker på kontanthjælp, fordi incitamentet til at tage et lavtlønnet arbejde er mindre. Debattens lavpunkt nåede vi, da jeg blev beskyldt for at ville tvinge kræftsyge mennesker i arbejde. Jeg synes det er en helt usmagelig måde at debattere på. Men genser man debatten (den blev streamet live) vil man kunne se, at publikum heldigvis også tog skarpt afstand fra disse udtalelser. Jeg kender ingen politikere som vil tvinge syge mennesker i arbejde. Jeg tror på, at alle politikere uanset partifarve vil det bedste for Danmark og for borgerne. Vi har blot forskellige løsningsforslag på udfordringerne. Her mener jeg at den liberale tilgang er den bedste løsning på socialområdet. Vi hjælper først og fremmest de allersvageste ved, IKKE at putte dem i samme kasse som raske mennesker, der pt. ikke har noget arbejde. Og så skal der rydtes godt og grundigt op i de mange sociale ydelser og tiltag. Socialt udsatte skal mødes i øjenhøjde og tilbydes individuelt skræddersyede forløb, der hjælper dem i lige præcis DERES situation for at komme på benene og få et værdigt liv igen.
  I forgårs var jeg i en paneldebat hos Mino Danmark på Hovedbibliotek
  3 uger siden 1
  Enig 😉  Og deleøkonomien kunne være et skridt i den rigtige retning i forhold til disse punkter 🙂
  3 uger siden 1
  Jakob Øgendahl Larsen venstrefløjen er jo sådan set eksperter i deleøkonomi. De tager penge fra de rige og deler dem med hvem de synes skal have.
  3 uger siden
  Joel Ostrowski hehe point taken 🙂 Men eet var nu ikke det jeg lige tænkte å 🙂 tænkte mere i retningen af http://www.ShareOne.dk 🙂