IVÆRKSÆTTER

Iværksættere er ildsjæle og mønsterbrydere, som forfølger deres drømme og står op hver morgen for at realisere dem. Under min udstationering til Bahrain i Mellemøsten i foråret 2013 startede jeg software-firmaet Apiosoft ApS på deltid og tog senere skridtet videre og forlod mit karriere-job hos Haldor Topsøe A/S i December 2014 for at blive iværksætter på fuld tid.

POLITIKER

En dygtig politiker har en langsigtet vision for hvor Danmark skal bevæge sig hen og står fast på sine værdier i medgang og i modgang. Ved det seneste folketingsvalg stillede jeg op som kandidat i Københavns Storkreds og fik 670 personlige stemmer. I efteråret 2016 sad jeg i Folketinget i 3 mdr. som stedfortræder for Laura Lindahl, hvor jeg var Liberal Alliances Social-, IT-, og Iværksætter-ordfører.

INVESTOR

Succesfulde investorer går sammen med dedikerede teams af iværksættere og hjælper dem aktivt med at udvikle og eksekvere deres virksomhedsstrategier. Siden foråret 2013 har jeg investeret i Sepior ApS, som har udviklet en ny løsning til cloud-kryptering af data og Wavepiston A/S, hvis teknologi kan gøre bølgeenergi til en omkostningseffektiv del af den globale energiforsyning i 2020.

MINE 6 LEVERÅD

Hvad driver dig ud af sengen om morgenen?

Hver eneste morgen vågner jeg med det formål at gøre sætningen “Jeg elsker mit liv” til standarden i stedet for undtagelsen i vores samfund. Find ud af hvad du brænder for og hvad der definerer dig.01

Hold dig i form og få din søvn.

En varieret kost at huske at restituere og en god fysisk form er grundstenene for at du kan udleve dit fulde potentiale.02

Drop ego’et og vær åben overfor nye ting og konstruktive input.

Nye idéer opstår og udvikler sig ved at man deler dem med andre. Jo flere perspektiver og input du får til dem jo mere solide og gennemtænkte bliver de – hvilket øger chancerne for succes markant.03

Du er gennemsnittet af de fem mennesker du er mest sammen med.

Vi mennesker er sociale af natur og vores adfærd ændrer sig alt efter hvem vi er sammen med. Sørg for altid at have mennesker omkring dig som vil dig det bedste. Som giver dig kærlighed og som motiverer dig og inspirerer dig.04

Hvilken smerte kan du leve med i dit liv?

Vi har alle sammen drømme og ønsker os et godt liv fyldt med glæde og succes. Men langt de færreste af os spørger os selv hvad vi er villige til at gå glip af og give afkald på for at opnå drømmene. Dit svar på dette spørgsmål har langt større indflydelse på hvor langt du rent faktisk når med dine mål frem for hvor meget du ønsker dig at opnå dem.05

Hvad gør DIG glad?

Brug dit liv på det som gør dig glad og fylder dit liv med glæde og livskvalitet. Ikke hvad andre forventer af dig at du skal bruge det på.06
Danny K. Malkowski

"Succes er at fejle 9 gange og rejse sig op igen 10 gange."

 • Feed
 • 6 dage siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  At være en del af en Regering betyder, at man tager ansvar for Danmarks udvikling. Man står ikke blot ude foran forhandlingslokalerne og råber og skriger om sin politik. Liberal Alliance har nu været en del af trekløver regeringen i lige knap 5 måneder og her op til landsmødet i weekenden mener jeg, at blive husket på, hvorfor vi sidder i en regering: Vi skal have gennemført så meget af vores politik som muligt! Men vi må også gå på kompromisser. Og nogle af dem er sværere end andre. Men det er en del af det hårde arbejde - det er ganske enkelt for nemt bare at stå og råbe og skrige på sidelinjen. Det giver ganske vist medieopmærksomhed, men det rykker ofte ikke mere end et par kommaer i den endelige lovgivning. Det er noget helt andet når vi selv sidder i Regering. Ligesom vi har fået succeser, såsom at 50 folkeskoler kan deltage i et friskoleforsøg ved at dispensere fra dele af folkeskolereformen, har vi også måttet tage nogle knubs, senest ved forhandlingerne om den nye taxalov. Henover foråret vil der komme flere gode liberale lovforslag fra vores ministerier og til efteråret skal der hives sejre hjem i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Det glæder jeg mig meget til at følge og bakke op om! Den endelige afregning kommer dog fra danskerne ved det næste folketingsvalg. Derfor er det vigtigt, at vi alle holder snuden i sporet og fortsætter ufortrødent, også selvom vi må tage nogle slag på vejen. Vi er det parti, som har den MEST fornuftige politik for Danmark. Og vi er det parti, som bedst kan sikre, at vi også i fremtiden er et rigt og progressivt land, der ikke glemmer at tage sig af de allersvageste i samfundet. Jeg ønsker alle mine partikammerater et fantastisk landsmøde i Aalborg i weekenden - Jeg glæder mig meget til at fejre os selv med jer alle! 😎 #lalm17 #liberalalliance #trekløver #dkpol
  6 dage siden Anne Jeremiassen 1
  Helt enig!
 • 1 uge siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  De sidste 10 år har Københavns Kommune haft et overskud på mere end 1,5 milliarder kr. pr. år i gennemsnit. De fleste af pengene kan IKKE bruges på velfærd, fordi kommunerne har et driftsloft de ikke må overskride. Kommunen tager altså flere penge fra borgerne, end den er i stand til at bruge. Det betyder, at Frank Jensen nu har mere end 10 milliarder kr. af borgernes penge gemt væk i en investeringsforening - en pengetank. De 10 milliarder kr. svarer til, at hver københavner i alderen 15-64 år ville kunne få udbetalt 22.300 kr. hver! Kommunen skal ikke agere pengetank. Pengene skal tilbage til borgerne! #kbhpol #liberalalliance
  Timeline Photos
  1 uge siden Henrik Carøe Gjellebøl 7
  Det er nemt nok at lave overskud, når vi her i omegnskommunerne betaler udligning til Københavns Kommune. Den ordning må stoppe nu!
  1 uge siden Emil Blücher 2
  Hovedstadsudligningen er kilden til en stor del af problematikken. I Solrød sender vi massevis af penge ud til Københavns Kommune og andre "fattige" kommuner. Desværre er det som om at udligningssystemet er en hellig ko på Christiansborg.
  1 uge siden John Dalgaard 2
  Det svarer jo kun til 5 ture til udlandet for Frank Jensen, så er de penge væk.
  1 uge siden Kurt Eriksen 2
  Det skulle ære ulovligt at opkræve flere penge end der er behov for.
  Pengene SKAL tilbage til borgerne ASAP:
  1 uge siden Thomas Roed-Thorsen
  Nu ved jeg godt, at det trækker op til valgkamp og deraf sæson for slagfærdige udsagn, der ikke nødvendigvis kan forventes uddybet, men alligevel... Hvordan skal det med at "pengene skal tilbage til borgerne" forstås i relation til det årelange mindreforbrug?  Du skriver andetsteds, at der skal lægges mere realistiske budgetter, men bortset fra anlægsbudgettet virker det da ikke til, at KK rammer voldsomt skævt i deres budgetter?
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Naturligvis kan man ikke ramme spot on, og på service forsøger de bevidst som regel at ligge lidt under loftet for at undgå bøder :) Men anlægssiden kan godt strammes op. Og så mener jeg godt, at man kan budgettere med mindre på indtægtssiden uden at det gør nogen skade. Man kunne f.eks. bevidst underbudgettere på anlæg og komme lidt ned i opsparingen.
  1 uge siden Thomas Roed-Thorsen
  Men du skal jo kigge på volumen i økonomien & årsager til afvigelser.  2 mia. er mange penge, men volumen er små 40 mia. Fx rammer servicedelen kun 2% skævt ift. oprindeligt vedtaget budget. Det er en høj grad af præcision. "Uheldigvis" er volumen så stor (24 mia.), at selv 2% er en ½ mia.  Og hvad skyldes afvigelserne overordnet set? Fra redegørelsen lyder det som sagt til, at det primært er på anlæg, at der er plads til forbedring? Har "frygten" for et merforbrug i forhold til lofter en del at sige ift. årets udvikling? Jeg tænker ikke, at man uden videre kan konkludere, at så kan vi sgu bare sænke indtægterne (skatterne) med 2 mia., og så kører det. Det ville være rart om man kunne, men så var det vel sket (eller også var udgifterne højere)?
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  De rammer da samlet set ved siden af med 2 mia. for 2016? Og det har de som sagt gjort de sidste ti år. Der er både plads til at fjerne dækningsafgiften helt og reducere den kommunale skattesats med ét helt procentpoint uden at fyre én eneste medarbejder eller at sløjfe nogle projekter.
  1 uge siden Kim Dupont
  Måske man skal se lidt på den kommunale udligning 😱
  1 uge siden Claus Staal
  Er det ikke noget formynderisk og lidt i strid med tanken om det kommunale selvstyre, at have en drifts- og anlægsramme? Det er jo ikke fordi kommunen ikke har behov for hænder 👐 eksempelvis på skoler, daginstitutioner og i dagplejen.
  1 uge siden Danny K. Malkowski 2
  Kommunernes driftsloft reguleres hvert år med bl.a. inflation og demografiske ændringer. Da man for nogle år tilbage ikke kørte under noget driftsloft var mange kommuner simpelthen ikke i stand til at drive kommunen effektivt nok - de hævede bare skatterne og øgede udgifterne i stedet for at forsøge at gøre tingene bedre med de midler der allerede var til rådighed. Driftsloftet sikrer, at der hele tiden kommer løbende effektiviseringer. Her er København stadig markant bagude og driften kan på mange områder stadig gøres både billigere og bedre.
  1 uge siden Danny K. Malkowski 2
  Jeg synes det er fornuftigt, at sørge for at holde kommunernes økonomi i skak. Siden 2010 har de 98 danske kommuner til sammen ansat 6.300 flere akademikere – selv om det samlede antal kommunalt ansatte er faldet med 35.000. Din betragtning af, at der mangler flere hænder hos borgerne deler jeg, men som du kan se er det ikke ligefrem det, som kommunerne tilsyneladende prioriterer...
  1 uge siden Erik Eskerod 1
  Københavns kommune har aldrig haft så mange penge som nu, hvilket jo tyder på at pengene bliver brugt på kolde hænder og prestige projekter, i stedet for borgernær velfærd.
  1 uge siden Claus Staal
  Lige en sidste fra mig. Loftet over kommunerne blev for alvor taget i brug med strukturreformen - ellers havde der været tolerance i systemet. Faldt lige over denne her. Hvad vil den teknisk set give - flere AC'ere og færre off.ansatte? 😊 https://www.mm.dk/am...kal-udliciteres/
  1 uge siden Claus Staal
  Hvis en AC'er frigør to pædagoger (bedre planlægning og mindre spild) og en HK'er og spiller ind i en institutions udvikling er det så en succes?
  1 uge siden Claus Staal
  Det har sådan set ikke noget med ønsket om detailstyringen af kommunerne at gøre. Det er vel folk i kommunen der skal bestemme hvad de vil bruge pengene til - hvorfor skal det være styret af resten af landet?
  1 uge siden Claus Staal
  Det dækker over mange ting ligesom at AC'ere er vidt forskellige. Miljøfolk, avancerede systemer, mv. Dertil handler det vel om de er i det man kalder overhead/administration eller hvad de laver. 6300 fordelt på 98 kommuner er vel iøvrigt ikke ret meget?. Problemet er faldet på 35000. Blandt andet måske fordi AC'erne bidrager til det politiske ønske om billigere og mere effekt for pengene. Så når de effektiviserer går det ikke til øget kvalitet. Men er du imod at kommunen og kommunens indbyggere selv disponerer sine midler? 😊
  1 uge siden Claus Staal
  De 35.000 er iøvrigt en konsekvens af stram styring og kommunernes "ansvarlige" økonomistyring. De ligger konsekvent under rammen - ligesom Kbh. Er det en god historie - økonomisk set for den enkelte kommune så ja. I forhold til samfundsøkonomien og vores velfærd og service for borgerne - nok næppe. Rammer er i sig selv hæmmende for aktivitet. Det ligger sådan set i begrebet. 😊 tænker jeg. God torsdag Danny 👍
  1 uge siden Uffe Aalborg Nielsen
  Bliver pengene investeret?
  1 uge siden Danny K. Malkowski 3
  Du joker, right? Det kan på ingen måde være et kommunalt ansvar at lege investeringsforening for borgerne. Kommunen skal sørge for kernevelfærd, ikke lege bank. De penge, som kommunen har opkrævet for meget, skal tilbage til borgerne.
  1 uge siden Uffe Aalborg Nielsen 1
  Okay, ja hvis ikke investeringsfonden har frie, er jeg enig med dig.  Jeg er også enig med dig i det anet udsagn. Altså at iværksættere og virksomheder skal skabe væksten, men penge til kapitalbeskatningen og selskabsskatten skal jo ligge på bordet inden. Ellers får i ikke de andre partier med, og kan man i løbet af 3-5 år investere sig til de penge vil det være nemmere og få det igennem.  Det er muligt at politik ikke fungerer på den måde, men måske i skal tænke i hvordan man kan tjene flere penge, for lige nu får i jo ikke nedsat skatter af en betydning som skaber vækst.
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Jamen helt enig, men det kræver jo et politisk flertal før vi kan gennemføre nedsætning af skatter mm.! :)
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Det er i den grad kommunen, der bestemmer, hvordan pengene i investeringsfonden skal investeres. Blandt andet vil man udfase investeringer i virksomheder, der arbejder med fossile brændsler. Så du kan bande på, at der ligger et politisk motiv bag og det har aldrig været den bedste måde at investere efter :) Vækstfremmende initiativer skabes ikke bedst af staten, men af iværksættere og virksomheder. Sænk kapitalbeskatningen og selskabsskatten, så kan jeg love dig, at der kommer gang i væksten :)
  1 uge siden Uffe Aalborg Nielsen
  Så har Frank Jensen jo skabt 150 milioner til samfundet. Så skal man bare lempe loftet, så kan noget af overskudet geninvesteres og den resterende del kan investeres i lempelse af afgifter i erhverslivet. Så får vi skabt noget vækst.  Men jeg synes det ville være ærgeligt at fjerne den indkomstkilde som nu er skabt.
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Ja, igennem en investeringsforening. Den gav et overskud på 150 mio. kr. sidste år så vidt jeg husker.
  1 uge siden Uffe Aalborg Nielsen
  Danmark har et problem med at kunne samle penge til vækstfremmende initiativer. Sådan noget som det her kan være vejen til at gøre kagen større, så man har mere og forhandle om.  Jeg vil give dig ret i at det ikke skal ske i kommunalt regi, men i statslig regi vil det give mening at gøre kagen større gennem investeringer istedet for skatte og afgiftopkrævninger.  Og husk på. Det er ikke kommunen som investerer pengene, det har de en investeringsfond til.
 • 1 uge siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  Så er regnskabet for 2016 i Københavns Kommune kommet! Regnskabet viser et overskud på mere end 2 milliarder kroner. Se linket nedenfor. Det er nu 10. år i træk, at kommunen har et overskud på finanserne på mere end 1,5 mia. kr. i gennemsnit. Det er et udtryk for, at kommunen er særdeles velpolstret. Frank Jensen har nu efterhånden opsparet en pengetank på knap 10 mia. kr., der blot står i en investeringsforening og trækker renter. Kun omkring 1/3 af pengene kan bruges på mere service, dvs. ansatte, socialt udsatte, beskæftigelsesindsatser mv. Den resterende 2/3 må IKKE bruges på mere velfærd. Det er på tide at indse, at kommunens pengetank er alt for stor, og at man har taget flere penge fra borgerne, end kommunen overhovedet er i stand til at bruge. De penge skal ikke ligge i en pengetank, men skal tilbage til borgerne!! Vi skal have en ny politisk dagsorden i Københavns Kommune, hvor budgetterne igen er realistiske og respekten for borgernes penge igen prioriteres højest.  #tv2lorry #kbhpol
  | Københavns Kommune
  1 uge siden Mads Vestergaard Carlsen 1
  Man kunne også... Sende pengene til de mere udsatte kommuner i landet.. ;)
  1 uge siden Danny K. Malkowski 3
  Det var faktisk det vi gjorde i satspuljeforhandlingerne sidste efterår. Vi fjernede et særtilskud til Københavns Kommune på ca. 50 mio. kr., som vi så ville bruge til sociale projekter i andre mere trængende kommuner. Det medførte et kæmpe ramasskrig fra Frank Jensen og socialborgmester Jesper Christensen (også S), der sagde, at det ville betyde en lukning af en masse institutioner for de allerhårdest ramte i Københavns Kommune. Pudsigt nok fandt man hurtigt pengene på "diverse"-puljen. Og nu viser det sig så, at man har et kæmpe overskud på driftssiden i 100-million klassen... Det er ren og skær vælgerbedrag.
  1 uge siden Danny K. Malkowski 1
  Kristian K. Hansen Yes, se nedenfor. Du skal sammenligne felterne "Vedtaget budget for 20XX" og "Regnskab 20xx". Ikke tillægsbevillingerne. http://www.kk.dk/artikel/regnskaber Kommunen retter budgettet til løbende, hvilket jo er fornuftigt nok. Men det du ser her, er kun udgiftsbudgettet, ikke indtægtsbudgettet. Og indtægtsbudgettet bliver ikke nedreguleret på samme måde som udgiftsbudgettet. Giver det mening? :)
  1 uge siden Kristian K. Hansen 1
  Tak! Det var nu mere om du lige havde plottet dem selv i et regneark
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Du kan også downloade årsberetningerne. Eksempelvis kan du i årsberetningen for 2015 læse, at der er et overskud på 2.434 mio. kr...
  1 uge siden Mikkel Gadmar 1
  Ja efter knap 15 år som skatteborger i Københavns Kommune, hvor den eneste service jeg har trukket på er en daginstitution de sidste 2 år, så må jeg da have bidraget med et par mio. kr. Kan man få dem retur, når vi flytter til Frederiksberg Kommune i juni og sparer 25.000 kr. i skat om året?
  Det er jo at gøre grin med skatteborgerne at opretholde en skatteprocent på næsten 24 procent.
  1 uge siden Michael Kastberg 1
  Der findes extreme samlere i alle lag, og som her, også på borgmester plan !
  1 uge siden Kristian K. Hansen
  Og det skal fanme være lige nu!!
  1 uge siden Kristian K. Hansen
  Har du en historisk oversigt et sted?
  1 uge siden Chris Jeppesen
  Eva Holm Winnicki
 • 1 uge siden af Danny K. Malkowski

  Danny K. Malkowski
  I dag lukker Uber ned i Danmark. Det gør de, fordi Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke vil være med til at lave en ny taxalov, der er i trit med det nutidige teknologiske verdensbillede. Det er en skidt ting både for chaufførerne og for danskerne. Den danske lovgivning er forældet og skal moderniseres, hvis vi skal udnytte det fulde potentiale af de seneste teknologiske fremskridt, som både forbedrer vores livskvalitet og samfundsøkonomien. Nyligt vedtagne love såsom den nye taxalov er stadig 15 år bagude for vores tid. Det forsøger jeg at forklare Jette Gottlieb fra Enhedslisten i videoen nedenfor (varer ca. ét minut). #dkpol #uber #liberalalliance #trekløver
  1 uge siden Danny K. Malkowski 4
  Det er en fjollet kommentar Gerda. Hvis vi aldrig fornyer reglerne, vil vi heller aldrig udvikle os som samfund. Det giver ingen mening, at kræve sædefølere og taxameter. Det er det eneste krav, der pt. forhindrer Uber i at agere. Taxametre er forældet teknologi, der kunne fungere meget bedre via. en App og med GPS teknologi. Sædefølere er rasende dyre at installere i en privat bil. Tilbage står vi så med uddannelseskravene og skatteindbetalingerne. Uddannelseskravene er med den nye taxalov blevet slækket, så du nu kan blive taxachauffør med et almindeligt kørekort, uden krav om ekstra uddannelse. Skatteindberetninger kunne man kræve ved at lave det til et lovkrav, at Uber skal indberette indtægter for chaufførerne. Dette ville man ikke være med til fra S og DF. Det eneste argument der herefter er tilbage for, at Uber ikke må kunne eksistere, er protektionisme. Man vil beskytte arbejdspladser i en forældet branche, nemlig taxabranchen.
  1 uge siden Danny K. Malkowski 2
  Men din kommentar ER fjollet :) For den er baseret på følelser og ikke fakta. Og jeg underkender ikke vores arbejdsmiljø. Jeg siger, at lovgivning er nødt til at følge med virkeligheden. At ville beskytte taxa chauffører mod konkurrence medfører, at branchen ikke har nogen fordel ved at forny sig. Hvis en branche bare kan få politikerne til at gøre sine konkurrenter ulovlige så vil den i sidste ende forblive som den er. Det svarer lidt til, at man for 30 år siden havde en lov, som krævede en masse teknisk af lysstofrør i et TV. Men så kommer fladskærmen på markedet og er bedre og billigere i drift. Men politikerne vil ikke åbne op for loven for dem, fordi det ville betyde konkurrence for gamle TV. Det gavner jo på ingen måde forbrugerne.
  1 uge siden Dennis Farcinsen Leth 1
  Skatteunddragelse er en folkepligt i et samfund, hvor staten både kræver hovedparten af indtjeningen fra ens arbejde samtidig med at staten optager lån i borgernes navn.
  1 uge siden Kenneth Thomsen 1
  Gerda Kanstrup du er meget konstruktiv i dine formuleringer. Det rør dig slet ikke at over 300.000 danskere var glade for denne tjeneste og at flere tusinder mennesker havde et job de var glade for.... Din kommentar visse vasse osv siger alt... Du er simpelthen for gammel til at kunne forstå hvordan samfundet kan få gavn af ny teknologi som uber. Men jeg kan også have svært ved at forklare min mormor hvad forskellen på play og stop knappen er på fjernbetjeningen til hendes tv en gang imellem, men det gør hende ikke til et dårligt menneske. Men hun skal holde fra lovgivning på et område hun tydeligvis ikke har forstand på. God tirsdag aften..
  1 uge siden Michael Plauborg 1
  Det skyldes noget så gammeldags som demokrati, i folketinget kræves der 90 mandater for et flertal og det var der ikke.
  Om lovgivningen er bagud eller ej ændre ikke på vilkårene for vores lovgivende forsamling. PS. Havde Uber ikke fastholdt de blot var en samkørselsordning havde det været noget lettere at tage dem seriøst.
  Vilkår som feks Uber vil komme, så det er med at få lovgivningen på plads.
  1 uge siden Gerda Kanstrup
  Visse vasse. Følg loven, så enkelt er det.
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Okay? Hvad siger det om mig?
  1 uge siden Danny K. Malkowski
  Korrekt Michael 👍
  1 uge siden Gerda Kanstrup
  Det kan du så synes, men dit svar siger mere om dig end mig Danny. 😎
  1 uge siden Gerda Kanstrup
  1. Min kommentar er fjollet
  2. Du underkender vores arbejdsmiljø
  Desuden kunne Uber jo have fulgt reglerne fra starten, skatteindberette deres chauffører.
  Men det gjorde de så ikke.
  Ret ind eller forsvind. 😎
  1 uge siden Benjamin Møller 3
  Sådanny! Meget enig! Og alle inviteres til gravøl i dag klokken 18.00 på Christiansborgs Slotsplads! https://www.facebook...053202050??ti=ia
  1 uge siden Benjamin Møller
  Nej, gravøl.
  1 uge siden Gerda Kanstrup
  Jubel fest. 😎
  1 uge siden Mikkel Lind
  Gerda Kanstrup Hold så op med dit fis.
  Du kan starte med at gå op svarer danny på hans kommentar. Hvis du så kan komme med med et modsvar der IKKE inkludere "Visse Vasse" eller andre former for fjollede kommentare der signalere "Fordi jeg siger det nå!" Så du kan komme herned igen.  Det er virkelig folk med 'Bare fordi sådan er det" holdninger der bremser teknologien. Og det skær mig i hjertet i vinder på det.  Men ligenu tror jeg du har opbrugt din taletid.
  1 uge siden Jørgen Ditlev Jacobsen 2
  Alt den her Uber snak handler jo egentlig ikke om taxa branchen, men om hele vores arbejdsmarkedet, derfor er det voldsomt frusterende som både privat person og som virksomhedsejer at høre på alt det her med ny teknologi og hvor fantastisk det hele er hvis bare vi undgår alle de regler og love, vi andre agere under.
  Hvis I gerne vil noget nyt og smart for erhvervslivet så start da med at kigge på de nuværende vilkår vi driver forretning under.
  Jeg forstår ikke hvordan i som politikker kan støtte tiltag som ikke agere under de vilkår som I langt hen af vejen selv beslutter.
  1 uge siden Gerda Kanstrup 1
  Følg reglerne, så er der intet problem.
  Uber er undergravende virksomhed af tryghed for både chauffør og passagerer, og.... betaler ikke de forsikringer/skat som hører branchen til.
  Intet demokratisk land anerkender Uber.
  Sådan er det bare. 😎
  1 uge siden Tommy Stensgaard
  Uber er død. Længe leve Habil!
  1 uge siden Tommy Stensgaard 2
  JBO er nutidens svar på Akilleus, han er i direkte slægts linie med Zeus, han skal nok gøre vrang ret igen Ken, vær du sikker på det.
  1 uge siden Tommy Stensgaard 1
  Ken Rasmussen det jo mageløst!
  1 uge siden Ken Rasmussen
  Sådan noget fusk
  1 uge siden Ken Rasmussen
  Haha, det vil da være utroligt, hvis det går. Vil være det samme som at se kuglestøderen på et rigtig arbejde😄
  1 uge siden Gerda Kanstrup